| Zprávy | Názory, náměty, polemika | Z historie Žirovnicka | Žirovničtí autoři | Fotoarchiv | Romány zdarma
Kulturní akce
Formulář pro vložení zprávy
Název zprávy
Text zprávy

heslo

Zprávy


27.11.2021, 08:04
Z mého zápisníku (41)
Rozsudkem zvláštního soudu při německém zemském soudu v Praze-Pankráci (předseda Frey, přísedící Nemetz a Thüssig) ze dne 28.1.1941, sp. zn. 5 KMs 96/40 bylo rozhodnuto o první skupině obžalovaných (u jednotlivých obžalovaných jsou uvedena data, resp. místa jejich narození, uložený trest/káznice, případně osvobozující výrok):
1) Petr SOUKUP, 15.10.1892, Metánov, 8 měsíců,
2) Rudolf TŘEČEK, 13.10.1883, Janovice, 12 měsíců (do trestu mu bude započteno 9 měsíců vyšetřovací vazby),
3) Antonín VINTR, 9.6.1914, Bělá, 10 měsíců (do trestu mu bude započteno 9 měsíců vyšetřovací vazby),
4) Jaroslav BUDÍN, 18.4.1904, Vlčetín, 8 měsíců, trest vykonaný vyšetřovací vazbou,
5) Jan BLAŽEK, 6.6.1893, Metánov, 8 měsíců,
6) František HAVLŮ, 1.10.1906, New York, 8 měsíců,
7) František NOVOTNÝ, 14.6.1884, Popelín, osvobozující výrok
8) Jaroslav TŮMA, 27.3.1903, Počátky, 8 měsíců, trest vykonaný vyšetřovací vazbou,
9) Eduard ZAJAN, 5.10.1889, Jindřichův Hradec, osvobozující výrok.
Každý z odsouzených musel zaplatit též výlohy soudního řízení. U obou obžalovaných, u kterých byl vynesen osvobozující výrok hradila výlohy soudního řízení říšská pokladna.
Je celkem zajímavé, že většina obžalovaných byla sice bytem v Žirovnici, ale ani jeden se tam nenarodil (výjimkou pokud jde o bydliště byli Antonín Vintr, bytem ve Ctiboři, resp. Jaroslav Tůma s Františkem Novotným, oba z Popelína) ). Obžalovaný Eduard Zajan při dříve popisovaných raziích v Žirovnici a okolí nebyl zatčen.
Pár zajímavostí uvedu i z odůvodnění tohoto rozsudku, kde se uvádí, že odsouzení se podle německého soudu měli snažit letákovou akcí vybudovat buňku KSČ, která jako strana byla rozpuštěna na podzim 1938 dřívější československou vládou, a to s konečným cílem odtržení protektorátu od říše. Všichni odsouzení byli dělníky z Balkova lomu (s výjimkou Antonína Vintra, který byl jejich předákem). Všech sedm odsouzených si bylo vědomo, že rozšiřované letáky sledují konečný velezrádný cíl, když volají po boji proti kapitalismu, nacionálsocialismu a proti Velkoněmecké říši, vybízejí k sabotáži. V odůvodnění rozsudku je Žirovnice opakovaně zmiňována jako dřívější převážně komunistické město.
Odůvodnění rozsudku bych trochu poopravil v tom, že KSČ měla na podzim 1938 (od 20.10.1938) činnost pouze pozastavenou, úředně rozpuštěna v českých zemích byla ministerstvem vnitra až 27.12.1938.
Pokračování příště.
Milan Pokorný


22.11.2021, 08:45
Žirovnice 1913
Takhle vypadala Žirovnice před první světovou válkou. Hrad měl ještě hlásku a byla postavena již nová škola. Na nynější Smetanově ulici nestály ještě žádné domy. Více fotografií z této doby najdete v rubrice Fotoarchiv.


20.11.2021, 08:26
Z mého zápisníku (40)
Zatýkání v Žirovnici a jejím okolí pokračuje. Obligátní maloměstské otázky typu "Kdo to umřel? Kolik mu (jí) bylo let? Kdy bude mít pohřeb?" nahradily otázky méně obvyklé "Koho zase zatkli? Pustili ho nebo si ho tam nechali?"
Dne 4.5.1940 je zatčen vedoucí žirovnické záložny Jan Šimák a také Petr Václavíček ze Stojčína, ten pracuje v Praze a zatčen je při návratu domů. Dne 6.5.1940 probíhá zatýkání v Popelíně a gestapo si odtud odváží Ladislava Krásla staršího i Ladislava Krásla mladšího (otce se synem) a Jaroslava Tůmu. Následujícího dne je zatčen Alois Kráčmera ze Stojčína. Gestapo se pak vrací znovu do Žirovnice a postupně zatýká dne 8.5.1940 Josefa Klimeše a Antonína Emra, dne 20.5.1940 Vladimíra Tábora a Viktora Volka, dne 21.5.1940 Františka Daňhela a 22.5.1940 Jaroslava Krásla a Bohumila Poláka. Následujícího dne, tedy 23.5.1940, je zatčena hned celá skupina žirovnických občanů Miroslav Cupka, Ignác Fejlek, Karel Krásl, Bohumír Krejčů a také František Novotný z Popelína. Do této skupiny ještě patří Vladimír Kříž, Antonín Myslík a Jaroslav Vetýška. Zatýkání se v Žirovnici začíná blížit ke konci, nicméně mu neuniknou dne 24.5.1940 František Čech a Bohumil Tábor, dne 29.5.1940 Jaroslav Janák a Josef Scháněl a dne 30.5.1940 Jindřich Havel. Mimo "letákovou" akci jsou v Žirovnici gestapem zatčeni také Eduard Pfeffer, František Nikiš a MUDr. Evžen Greif (posledně uváděný byl žirovnický praktický lékař židovského původu, který měl v té době již německými úřady zakázán výkon lékařské praxe).
Věznice v Jindřichově Hradci svou kapacitou nestačí tomuto náporu, proto někteří ze zatčených jsou převezeni do věznice gestapa v Českých Budějovicích či do věznice Praha-Pankrác.
Nakonec z těchto zatčených je 32 osob propuštěno (nikoliv hned, ale po týdnech či měsících výslechů), ti ostatní jsou předáni německým soudům. A do jejich rozsudků se podíváme příště.
Milan Pokorný


13.11.2021, 16:28
Z mého zápisníku (39)
Dnešní zastavení bude opět historické, nebude ale patřit středověku (skončili jsme u Kamarétů). Věnováno bude událostem v Žirovnici a okolí za II. světové války. Už na začátku roku 1940 zde dochází k šíření ilegálních protiněmeckých tiskovin - letáků. Začátek nehledejme v samotné Žirovnici, ale v sousedním Stojčíně. Vše pak probíhá po místně-časové ose Stojčín - Popelín (tam byla i ilegální tiskárna - obyčejný cyklostyl) - Žirovnice - Balkův lom. A nešlo jenom o letáky, šlo i o další dílčí cíle lokálního odboje. V tomto krátkém exkurzu není však možné rozebírat celé dění detailně, proto ono zjednodušení. Vše probíhalo živelně bez dodržování elementárních zásad konspirace. Do dění byla zapojena řada osob různé politické orientace. Ideální půda pro konfidenty, tedy udavače a donašeče, kterých neměl tento národ ve zlomových okamžicích nikdy málo. Touto cestou se do rukou gestapa dostává leták "Pohádka o zmiji a ježkovi" a s velkou pravděpodobností i seznam osob - šiřitelů nelegálních tiskovin. Nitky zrady vedou do lokality Balkův lom. K zesílení letákové akce dochází kolem 15.3.1940 a není to náhoda, jde o 1. výročí okupace.
Je slunečné jarní ráno 23.4.1940 krátce po šesté hodině a Žirovnicí projíždí nákladní automobil krytý plachtou, míří ke zdejšímu zámku a nevzbuzuje žádnou zvláštní pozornost. Vše se záhy mění. Žirovnicí začíná procházet gestapo a k nákladnímu automobilu jsou přiváděni první zatčení. Celkem je tento den zatčeno 24 žirovnických občanů. V abecedním pořadí si je můžeme i vyjmenovat: Jan Blažek, František Blecha, Štěpán Bruner, Jindřich Brýna, Jaroslav Budín, Boleslav Doležal, František Havlů, Bohumil Hron (jen tak mimochodem můj děda), Ludvík Huml, Josef Ježek, Jan Jůn, Bernard Kešner, Adolf Lelek, Stanislav Peřina, Václav Píšan, Jaroslav Satrapa, Petr Soukup, Jaroslav Šelů, Rudolf Třeček, Josef Uhlík, Bohumír Veselý, Antonín Vintr, Stanislav Volf a Antonín Vomastek. Ještě ten den pozdě odpoledne se nákladní automobil s touto osádkou vydává na cestu do Jindřichova Hradce, kde jmenované čeká výslech gestapem.
K druhé etapě zatýkání dochází v Žirovnici krátce nato už 28.4.1940 a gestapo má tentokrát zájem především o místní komunisty - funkcionáře. Zatčeni jsou podle abecedního pořadí: Jan Doležal, Václav Jelínek, Emanuel Klaška, Jan Koudelka, František Míchal, Antonín Šamal a Václav Zuzák. Žirovnický holič Antonín Šamal umírá po výslechu hned následujícího dne, podle úřední zprávy má spáchat sebevraždu. Stává se tak první obětí tohoto hromadného zatýkání, které však zdaleka nekončí a bude po etapách pokračovat až do 30.5.1940.
Žirovnici a okolí bude do 30.5.1940 ovládat strach...a gestapo.
Pokračování příště.
Milan Pokorný


12.11.2021, 09:20
Dbali o stromy
Získali jsme tři fotografie z roku 1913, které jsou zařazeny ve fotoarchivu. Jedná se údajně o okrskový Sokolský slet, který se v tom roce v Žirovnici konal na blíže neidentifikovatelném cvičišti. Zajímavé jsou snímky shromáždění lidí na náměstí, které je dokola osázeno stromy. Stromy byly v té době vysazovány i v ulicích.


12.11.2021, 08:27
Změny na Budíně
Na obrázku je nový jez, který byl vybudován v místech původních splavů, kde odtok z rybníka Budín byl regulován prkýnky. Přepad vody je teď stabilní a nebude moci být nežádaně ovlivňován. Na přítoku potoka Struhy byl zvětšen odkalovací rybníček na docela solidní rybník a prostranství kolem upraveno. Studánka je v pořádku.


06.11.2021, 07:36
Z mého zápisníku (38)
Dne 27.8.1833 se v Žirovnici narodil Augustin FISCHER. Byl to katolický kněz a katecheta. Za svého života byl c.k. profesorem náboženství na plzeňských c.k. středních českých školách a arcibiskupským notářem. V Plzni byl členem řady vlasteneckých a dobročinných spolků. Byl rovněž literárně činný. Psal básně a jako spisovatel se věnoval zejména náboženské literatuře, ale nejen jí. Pro zajímavost uvádím, že byl autorem i tzv. populárně naučné literatury. V roce 1865 vydal v Praze u vlasteneckého nakladatele Bedřicha Stýbla knihu Malá včelka, čili návod k moudrému včelaření pro naši milou mládež. Kniha měla 102 strany a čtyři strany obrazových příloh. Ve své době vzbudila pozornost i jeho stať o Lužických Srbech. Prostě byl to člověk velmi činorodý se širokým rozhledem a vědomostmi. Své práce publikoval pod pseudonymem Augustin Rybařický.
Augustin FISCHER zemřel v Plzni dne 30.11.1896 ve věku 63 let. Smuteční obřad proběhl dne 2.12.1896 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje a pohřben byl na hřbitově u kostela Všech svatých v Plzni.
Setkal jsem se i s údajem, že Augustin FISCHER zemřel dne 20.9.1896 v Žirovnici. Tento údaj však neodpovídá skutečnosti.
Milan Pokorný


02.11.2021, 14:10
Z mého zápisníku (37)
Dnešní příspěvek je sportovní a navazuje na příspěvek č. 15, který byl o hokejistovi Zdeňku Ondřejovi. Možná tomu nebudete věřit, ale dres hokejového HC Slavoj Žirovnice oblékal i hokejista, který byl draftován v NHL, s týmem NHL uzavřel i profesionální smlouvu a nakoukl i do A mužstva hokejové reprezentace České republiky. Ten hokejista se jmenuje Petr ŠACHL a ve Slavoji byl vlastně spoluhráčem již dříve zmiňovaného Zdeňka Ondřeje, dokonce hrávali ve stejném útoku. Petr ŠACHL jako hráč HC České Budějovice byl v roce 1996 draftován jako 128. v celkovém pořadí klubem NHL New York Islanders, za Islanders v NHL však nenastoupil a rok strávil v týmu Tri-City Americans, kde hrál Western Hockey League (WHL), poté se vrátil do Českých Budějovic. Znovu putoval do USA v sezóně 1999/2000 a odehrál jeden zápas ve West Coast Hockey League (WCHL) za tým Tacoma Sebercats, tři zápasy v United Hockey League (UHL) za tým Asheville Smoke a ve stejné soutěži odehrál padesát pět zápasů také za tým Fort Wayne Komets. V roce 2000 byl výměnou poslán do mužstva NHL Nashville Predators. Ani tam se však bohužel nedokázal prosadit, za Nashville Predators nenastoupil a dvě sezóny odehrál za jejich farmářský tým Milwaukee Admirals v American Hockey League (AHL). Z Ameriky si Petr dovezl přezdívku "SÁČ". Jako aktivní hokejista byl velký cestovatel, hrál pak v nejvyšší finské hokejové soutěži (Sm-liiga) postupně za týmy Ässät Pori a SaiPa Lappeenranta, ve švédské nejvyšší hokejové soutěži Elitserien zachraňoval Brynäs IF. V roce 2005 se vrátil do naší nejvyšší hokejové soutěže a nastupoval za tým HC Bílí Tygři Liberec. V roce 2009 odešel do týmu HC Košice a v sezóně 2009/2010 s Košicemi získal mistrovský titul (4:2 na zápasy se Slovanem Bratislava). V play off tehdy vstřelil pět branek a v rozhodujícím šestém zápase (5:2 pro Košice) vstřelil vítězný (tedy třetí) gól. Hned poté přestoupil v roce 2010 do týmu HDD Olimpija Ljubljana, se kterým hrál Erste Bank Eishockey Ligu a hráčskou kariéru na vrcholné úrovni ukončil v italském týmu SG Pontebba (Serie A).
Petr ŠACHL se podíval i do reprezentačních týmů České republiky (reprezentace do 20 let, reprezentační A tým). Se lvíčkem na prsou nastoupil celkem 7x (např. v utkání A týmů ČR a Finska 14.12.2005 v Českých Budějovicích, které jsme vyhráli 4:1, jen pro zajímavost uvádím, že v tomto utkání hrál v útoku společně s Melenovským a Skuhravým, který ukončil extraligovou kariéru v HC Energie Karlovy Vary teprve v loňské sezóně).
Petr ŠACHL se narodil 2.12.1977 v Jindřichově Hradci, kde působí jako hlavní trenér a sportovní manažér u týmu HC Střelci Jindřichův Hradec.
Milan Pokorný


29.10.2021, 09:33
Velmi stručná zpráva
Jaroslav Max Kašparů nám poslal následující zprávu: Tento měsíc vyšla moje knížka v šestém jazyce. Tentokrát v litevštině. Max Kašparů už má knihy vydané v několika jazycích a na různých místech světa. Nejkurióznější místo, kde byste jeho knihu našli je knihovna jedné polární stanice v Antarktidě.


28.10.2021, 08:58
Zrekonstruované rybníky
Příjezd do Žirovnice od Jindřichova Hradce se viditelně mění. Od hřbitova směrem k městu jsou nedávná pole přeměněna ve stavební parcely. Budoucí intravilán je propojen spojovacími komunikacemi a jsou zde položeny inženýrské sítě. Je jen otázkou času, kdy se tu objeví první domy. Ukončeno je i odbahnění rybníků Nuzov a Starý Dvůr. Zajímavý je kamenný přepad ze Starého Dvora do Nuzova. Ten by v případě většího množství vody měl zajistit , aby hladina Starého Dvora zůstala na stále stejné maximální výši. Milan Morava nám poslal i několik fotografických záběrů, které jsme zveřejnili v rubrice fotoarchiv.24.10.2021, 06:35
Z mého zápisníku (36)
Dne 22.7.1934 se v Žirovnici narodil tanečník, baletní mistr, choreograf a pedagog Zdeněk DOLEŽAL. Svůj život zasvětil tanci a baletu. V roce 1953 absolvoval Taneční konzervatoř hl. m. Prahy. Patřil mezi její první absolventy (např. se známým Pavlem Šmokem). Už rok před jejím absolvováním byl sólistou Armádní opery (1952-1955).Později byl členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1955-1959) a poté třicet let působil v Národním divadle v Praze (1959-1989). Od roku 1966 jako sólista baletu Národního divadla a od roku 1977 jako baletní mistr tamtéž. Podle odborné kritiky vynikal vysokou klasickou technikou, stylem a dynamičností. Uplatňoval se zejména v koncertním tanci. Účastnil se i mezinárodních tanečních soutěží (např. Bukurešť 1953 - 3. místo s partnerkou Illeovou, Moskva 1957 - 2.místo). V pražském Národním divadle slavily úspěch jeho sólové kreace a úspěšný byl i v charakterních rolích: Labutí jezero (Šašek - 1960, 1964 a 1972), Legenda o lásce (1963), Šípková Růženka/Spící krasavice (1966), Popelka (Učitel tance - 1960), Petruška (titulní role - 1962), Louskáček (titulní role - 1964), Špalíček (Krahujec - 1977), Z pohádky do pohádky (Krejčík - 1983).
Byl pedagogem klasického tance a jevištní praxe na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy (mezi jeho žáky patřili později známí tanečníci a baletní mistři Jiří Kylián, Pavel Vokoun, Libor Vaculík či Ivo Fiala).
Zdeněk DOLEŽAL zemřel dne 27.2.2005 ve věku nedožitých 71 let.
Milan Pokorný
Foto od neznámého zasilatele:
http://archiv.narodni-divadlo.cz/fotografie/7984/umelec/1533


22.10.2021, 08:32
Otevření Penny marketu v Počátkách
Video:
https://youtu.be/EjjHtX61mY8


20.10.2021, 07:10
Penny Počátky
Ve čtvrtek 21.10.2021 v 7.00 se otevírá prodejna Penny v Počátkách Žirovnická 733.Otevřeno denně od 7:00 do 20:00.


18.10.2021, 16:41
Rodákova lavička
Víte, že žirovnický rodák herec Milan Mach má v Žirovnici svojí lavičku? O její existenci jsem se dozvěděl dnes od jiného rodáka - Jáji Hlinky (byl mu věnován příspěvek č. 21). Smál se, myslel, že s tím máme něco společného. Nemáme. Sám jsem se pak přesvědčil, že zmiňovaná lavička je v parku na Havlíčkově náměstí hned naproti prodejně Flop. Anonymní autor tam na opěrku lavičky přilepil v umělohmotné folii zapečetěný papír formátu A4 s kolorovaným hercovým fotem (přesně takovým, které použil Mirek Petrů ve svém pěkném videofejetonu z 25.4. 2021 k "Šaňovým" předcházejícím nedožitým 95. narozeninám), připojeno je pár řádků, jeho životopisných údajů s jeho stručnou charakteristikou. Není to určitě špatný nápad a moc bychom se přimlouvali, aby "Šaňova" lavička aspoň nějakou chvíli v Žirovnici vydržela.
Jako by to bylo včera, hned jsem si vzpomněl, jak Milan Mach přijížděl jednou o prázdninách Komenského ulicí na toto náměstí na svém minikole a s každým se hlasitě zdravil, skoro s každým se totiž ve městě znal. Další vzpomínka na něho patřila nedalekému hotelu Perla (blahé paměti), kam Milan jednou přišel v doprovodu kolegy herce Petra Štěpánka a zamířili si to rovnou ke stolu "Sedmilhářů", kteří ze Štěpánkovy přítomnosti byli celí vyjevení. A hned spustil životopis Štěpánkovic rodiny, Petr Štěpánek jen poslouchal se shovívavým úsměvem. Milan Mach měl vztah k fotbalu, byl velkým fanouškem Sparty a zúčastnil se několika schůzí zdejšího Spartaklubu. Měl také jeden rok s kolegou hercem Luďkem Kopřivou slavnostní výkop na Perleťovém poháru. Dobře si jistě ještě v Žirovnici pamatujeme jeho matku. Paní Machová měla dlouhé prošedivělé vlasy stočené do vysokého drdolu. Milan Mach jeden rok konferoval denně TV soutěž z Libereckých výstavních trhů a na závěr jako dárek dostal malé sele. Smál se, že ho doveze k matce na Vysočinu. Řadu let jsme slýchávali (a nadále slýcháváme) jeho krásně zabarvený hlas hlavně z rozhlasu, ale také z televize či z dabingu. Já sám jako mladý kamarádil s jeho neteří Vendulou. Milan Mach zemřel na dovolené ve Španělsku, svůj věčný sen však sní na hřbitově v Žirovnici. Aspoň tak usuzuji z toho, že na hrobě rodiny Machových na zdejším hřbitově je jeho podobenka. Vzpomínek by bylo daleko víc a jistě se k němu někdy vrátíme. Milan Mach je zastoupen mezi zdejšími rodáky na webových stránkách města.
Milan Pokorný


17.10.2021, 09:05
Vystavuje na zámku v Kamenici
Žirovnický Josef Bouchal maluje své obrazy v jisté naivní formě. Měl už několik úspěšných výstav. Pod názvem "Kamenitá cesta" vystavuje od 5.10.své práce na zámku v Kamenici nad Lipou.


15.10.2021, 06:28
Z mého zápisníku (35)
Nástupcem Purkarta Kamaréta ze Žirovnice se stal Diviš Kamarét ze Žirovnice, který byl posledním Kamarétem na Žirovnici. Ví se toho o něm jen minimum. Jednoznačné není dokonce ani to, že šlo v jejich případě o otce a syna (možná strýc a synovec ??). Zemřel velmi pravděpodobně v mladém věku a zcela jistě po sobě zanechal manželku Ofku z Vojslavic a tři syny Prokopa, Zbyňka a Jana. Jeho manželka pocházela z rodu Vojslavických z Vojslavic, který v 15. století vlastnil sousední Popelín a nedaleký Loutkov (dnes část Hořepníka). Ofka z Vojslavic jako poručnice svých synů prodala Žirovnici s příslušenstvím (vesnice Cholunná, Jakubín, Zdešov a pustý Krumvald) roku 1485 za 1.500 kop českých grošů bohatému kutnohorskému měšťanovi, obchodníkovi a hornickému podnikateli Václavu Vencelíkovi z Vrchovišť. Vedla jí k tomu asi nejen smrt jejího manžela, ale nejspíše i dluhy na panství vzniklé nákladným způsobem rytířského života předchozího majitele. Václav Vencelík z Vrchovišť hrad Žirovnici v letech 1485 až 1490 zásadním způsobem přestavil zhruba do dnešní podoby. Ale to už je jiná kapitola žirovnické historie, ke které se vrátíme někdy později.
Ze zmiňovaných dětí Diviše Kamaréta ze Žirovnice se setkáváme jen se synem Janem Kamarétem (Kamarýtem) ze Žirovnice, který je roku 1538 zmiňován jako komorník při deskách zemských.
Český katolický kněz a významný regionální historik Podblanicka Antonín Norbert Vlasák (10.1.1812, Vlašim - 7.12.1901, Vlašim, čestný občan Vlašimi) dospěl svými studii k závěru, že svobodníci (označení málo početné společenské vrstvy selského lidu, která se vyznačovala majetkovou a osobní svobodou s právem zápisu do zemských desek) Kamarýtové z Chmelné a z Alberovic na Dolnokralovicku jsou potomky Kamarétů ze Žirovnice. Svobodníci Kamarýtové žili však i v sousedních obcích (Němčice, Kačerov, Křivsoudov). S výjimkou Křivsoudova (asi 450 obyvatel) jde o malé obce (20 až 80 obyvatel) na okrese Benešov. Někteří členové rodu, snad synové Diviše Kamaréta ze Žirovnice se ve zmiňovaných obcích usadili. Proti jeho závěrům vystoupil známý český historik August Sedláček (28.8.1843, Mladá Vožice - 15.1.1926, Písek, část dětství prožil v sousedních Počátkách) s tím, že v Alberovicích sídlil Kamarét z Prahy (originální zápis v zemských deskách svědčí ve prospěch prof. Sedláčka).
Několik posledních příspěvků bylo věnováno Kamarétům, tedy žirovnické historii. Příští příspěvky budou proto z jiného soudku.
Milan Pokorný


12.10.2021, 06:48
Nový poslanec je z Počátek
Mezi deseti novými poslanci z Vysočiny je i Martin Kukla z Počátek. Od roku 2016 působil jako náměstek hejtmana Kraje Vysočina. Od roku 2019 je členem předsednictva hnutí ANO. Končící poslanec Jiří Běhounek bude působit v ambulanci. Poslanecké křeslo si kdysi vyzkoušel i žirovnický starosta Milan Šmíd.


11.10.2021, 07:57
Výsledky voleb v Žirovnici
ANO 28,28 %, SPOLU 24,22%, SPD 11,38%, PIRATOSTAN 11,16%, ČSSD 8,26%, PŘÍSAHA 6,01%, KSČM 5,43%.
Podle žirovnických voličů by zvítězilo Ano a všechny hlavní politické strany by se do parlamentu dostaly.


10.10.2021, 18:06
Cena Thálie podruhé
Cenu za celoživotní dílo dostala ve svém domovském Národním divadle v Praze žirovnická rodačka Iva Janžurová. Letos se konal netypický ročník, protože divadla v minulé sezoně téměř nehrála.


05.10.2021, 16:02
Jindřichohradecký duatlon
Běhu a jízdy na kole se v Jindřichově Hradci zúčastnil i Jan Smrčka ze Žirovnice, který v hlavní kategorii mužů obsadil třetí místo. Start a cíl byl v parku pod gymnáziem a většina tratě vedla kolem Nežárky. Do cíle doběhlo 63 borců.


05.10.2021, 06:19
Počátecký půlmaraton
VHT TJ uspořádal letos první ročník Počáteckého půlmaratonu. Kdo se zúčastnil i kdo zvítězil objevíte na přiloženém videozáznamu Josefa Preisingera.
https://youtu.be/p4qW8QH9fBg


04.10.2021, 09:51
Z mého zápisníku (34)
Nástupcem Jana Kamaréta ze Žirovnice se stal jeho syn Purkart Kamarét ze Žirovnice. Data jeho narození nejsou známa. Dokonce není nikde ani jednoznačně doloženo, že šlo skutečně o otce a syna, to lze však dovodit z časových a dalších souvislostí. Víme, že Purkart Kamarét ze Žirovnice koupil v roce 1437 od Hynka Tluksy hrad Kámen u Pacova s podhradím a poddanskými vesnicemi za 600 kop grošů. Tluksové patřili mezi drobnou českou šlechtu, v době předhusitské stáli na straně krále Václava IV. v jeho boji proti vzbouřenému panstvu a v době husitské stáli na straně nedalekého Tábora. Samotný hrad Kámen byl důležitým husitským opěrným bodem mezi Táborem a Pelhřimovem.
Purkart Kamarét ze Žirovnice byl v dobách vnitřních zápasů o moc v Čechách na straně Jiřího z Poděbrad a dne 4.8.1450 se hrad Kámen i z tohoto důvodu stal dějištěm jednání pozdějšího českého krále Jiřího z Poděbrad s jedním z vůdců manské jednoty Jindřichem IV. z Rožmberka. V roce 1456 prodal Purkart Kamarét ze Žirovnice hrad Kámen s celým panstvím bratřím Trčkům z Lípy za 700 kop grošů (v té době jim už patřilo i panství pelhřimovské). Prodej tohoto hradu a panství mohl souviset s úmrtím Jana Kamaréta ze Žirovnice (letopočet není znám) a Purkartovým rozhodnutím sídlit na Žirovnici.
Roku 1447 vyhrál Kamaryt ze Žirovnice korunovační rytířský turnaj v polském Krakově u příležitosti korunovace nového polského krále Kazimíra IV. Jagellonského. Zmiňovaný Kamaryt ze Žirovnice byl ztotožněn s Purkartem Kamarétem ze Žirovnice.
V roce 1448 pomáhal Purkart Kamarét ze Žirovnice Jiřímu z Poděbrad při ovládnutí Prahy, když Jiří z Poděbrad jako nejvyšší hejtman Jednoty poděbradské využil nepřítomnosti vůdce katolické opozice Oldřicha II. z Rožmberka v Čechách, shromáždil vojsko pod záminkou tažení proti Sasům a nočním útokem bez ztráty jediného muže získal Prahu. Jiřímu z Poděbrad pak Purkart Kamarét ze Žirovnice pomáhal i v létech 1449 až 1450 v jeho boji proti Fridrichu Saskému, který ovládal některá města a některé hrady v severozápadních Čechách.
Purkart Kamarét ze Žirovnice byl 27.4.1452 účastníkem tzv. svatojiřského sněmu v Praze, na kterém i zástupci české šlechty zvolili Jiřího z Poděbrad zemským správcem (už před tímto aktem uznal Jiřího z Poděbrad za zemského správce sám císař Fridrich III.). Někdy je toto datum nesprávně uváděno jako datum zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem (např. Ottův slovník naučný 1898, sv. 13), tím však byl Jiří z Poděbrad zvolen jednomyslně sněmem až 2.3.1458.
K roku 1464 je Purkart Kamarét ze Žirovnice uváděn jako dvořan v královské družině krále Jiřího z Poděbrad a můžeme se s ním setkat jako s velitelem osobní jízdní stráže krále Jiřího z Poděbrad na mnohých stránkách druhého dílu posledního románu Aloise Jiráska Husitský král, který již Jirásek nedokončil , když mu v tom zabránila nemoc a následně i smrt 12.3.1930. S trochou nadsázky lze tedy konstatovat, že Purkart Kamarét ze Žirovnice byl jakýmsi "bodyguardem", tedy osobním strážcem Jiřího z Poděbrad, se kterým byl beze všech pochybností v blízkém osobním kontaktu.
Sám Purkart Kamarét ze Žirovnice zemřel v roce 1467 údajně nešťastnou náhodou při lovu u zaniklé vesnice Žďárek nedaleko Žirovnice. Staré letopisy české kladou jeho smrt do stejného roku i místa, ale jako důvod uvádějí, že byl zabit při potyčce s příslušníky Zelenohorské jednoty, která vznikla za podpory katolické církve proti králi Jiřímu z Poděbrad a jedním z jejích center byl i nedaleký Jindřichův Hradec.
Dokončení Kamarétů příště.
Milan Pokorný


27.09.2021, 07:16
Z mého zápisníku (33)
V roce 1436 zapsal (zastavil) císař Zikmund Lucemburský Janu Kamarétovi ze Žirovnice hrad Tehov. Údajně tak učinil z toho důvodu, aby Kamaréta získal na svou stranu. Částečnou roli mohlo sehrát i to, že děd Kamarétovy manželky (už dříve zmiňovaný Markvart I. z Pořešína) byl blízkým služebníkem (hofmistrem) císařovny Alžběty Pomořanské, což byla matka císaře Zikmunda Lucemburského, kterému tato fakta mohla být docela dobře známa. Samotný hrad Tehov dnes nenajdeme. Už v polovině 16. století byl označován jako pustý. V okrese Praha - východ však najdeme obec Tehov, která má asi 1.100 obyvatel a nachází se nedaleko Říčan. Na veřejnosti nepřístupném pozemku u domu čp.46 v Tehově se nacházejí fragmenty zaniklého hradu Tehov. Tento zápis získal po něm jeho strýc Zbyněk Kamarét mladý ze Žirovnice, který ho postoupil údajně kolem roku 1445 Jetřichovi z Miletínka (jeho bratrem byl Diviš Bořek z Miletínka, kdysi radikální husitský polní hejtman, který později stál v čele vítězných spojených vojsk kališníků a umírněných katolíků v bitvě u Lipan).
Naposledy se setkáváme s Janem Kamarétem ze Žirovnice v roce 1452, kdy byl svědkem kšaftu (závěti či poslední vůle) hradeckého vladaře Oldřicha V. z Hradce. I tady se nabízí docela zajímavá historická souvislost. Jan Kamarét ze Žirovnice byl husitský polní hejtman a stál pevně po celý život na straně husitů (tady je třeba konstatovat, že o závěru jeho života však není nic bližšího známo a neznáme ani letopočet jeho úmrtí). Víme, že jeho syn Purkart Kamarét ze Žirovnice (budu se mu blíže věnovat v dalším pokračování) byl věrným spojencem "husitského krále" Jiřího z Poděbrad, proti kterému naopak Oldřich V. z Hradce bojoval, protože se domníval, že stál za úmrtím jeho otce Menharta II. z Hradce. Pravdou je, že Menhart II. z Hradce zemřel dne 3.2.1449, vlastně den po propuštění z vězení, kam ho nechal Jiří z Poděbrad v roce 1448 internovat. Oldřich V. z Hradce vedl Jednotu strakonickou proti Jednotě poděbradské a teprve po několika letech menších šarvátek byl nucen uzavřít v roce 1450 mír. V té době byl již Oldřich V. z Hradce vážně nemocný a v roce 1453 umírá. Oldřich V. z Hradce zemřel bez potomků a jeho smrtí vymírá hradecká větev rodu a nastupuje větev telečská (telecká). Dobrým sousedským šlechtickým vztahům tedy nemusela být na překážku ani jejich poněkud odlišná "politická" orientace.
Rokem 1452 mizí Jan Kamarét ze Žirovnice z historické scény. K roku 1467 je pouze zmiňován Zbyněk jako strýc nebožtíka Kamaréta v souvislosti s prodejem zahrady při Horách Kutných. Z toho je zřejmé, že v roce 1467 již Jan Kamarét ze Žirovnice nežil. Z podaných časových souvislostí lze usuzovat, že se dožil na danou dobu dosti vysokého věku.
Pokračování příště.
Milan Pokorný


26.09.2021, 07:07
Dny otevřených dveří
Ve dnech 2. a 3. října budou otevřeny a zpřístupněny veřejnosti umělecké ateliéry na Vysočině. V Žirovnici můžete navštívit hned tři. Galerii Jana Havlíka a E-Galerii na zámku v Žirovnici. Na Novém Světě pravidelně zpřístupňuje a vystavuje (od 13 hod.) své práce ateliér Habermann.


18.09.2021, 07:46
K prameni svaté Ludmily.
Pouť k prameni sv. Ludmily uspořádali v Počátkách u příležitosti 1 100 let od jejího úmrtí.
Pramen svaté Ludmily leží při cestě z Počátek do Polesí. Váže se k němu pověst o zázračném vyléčení.
V současnosti nad ním stojí dřevěná kaplička s obrazem kněžny Ludmily. Vydatnost pramene je dobrá a stálá, voda chutná. Studánka je považována za jeden z nejčistčích zdrojů v oblasti a lidé z okolí si k ní běžně chodí pro vodu. V nedávné minulosti u pramene byl vyvěšený výsledek rozboru, podle něhož měla voda parametry kojenecké vody.
https://youtu.be/XLUbWA8MY8c


16.09.2021, 06:48
Dita otvírá novou provozovnu
Zveme vás do nově otevřené prodejny v Žirovnici.
Nabízíme textilní galanterii - zipy, nitě, jehlice, háčky a spoustu dalšího, knoflíky vyráběné přímo v Žirovnici ( Knoflíky Žirovnice a. s.), vlny, jednobarevné dětské punčocháče, háčkované věci, šité tašky, dětské oblečení šité v dílně přímo na místě a rádi ušijeme i podle vašeho přání z látek, které si u nás vyberete.
Otevírací doba: PO-PA 8-16, SO 8-11


15.09.2021, 12:56
Počátecké Svatováclavské slavnosti
V sobotu 18.září mezi 11-12 můžete v letním amfiteátru shlédnout vystoupení žáků Základní umělecké školy. Na Palackého náměstí v tu dobu zahraje Počátecká dechovka. Během dne uvidíte Brutální jahodu, Luboše Pospíšila a SP, Awal3 a další. Na slavnostech nebude chybět tradiční jarmark a výborné občerstvení.


14.09.2021, 13:41
Den otevřených dveří v KPŽ a.s.
V sobotu 11.9.2021 proběhl v době od 09:00 hodin do 14:00 hodin za velké účasti veřejnosti "Den otevřených dveří" v akciové společnosti Knoflíkářský průmysl Žirovnice. Kdo přišel nelitoval a kdo nepřišel a dnešní KPŽ a.s. nezná, tak prohloupil. Účastníci měli možnost si prohlédnout 6 hal - pracovišť či další navazující pracoviště včetně výrobků firmy připravených v jednotlivých halách na stolcích, u kterých byla i barevná fota jednotlivých typů automobilů, ke kterým dotyčný komponent patřil. To vše s odpovídajícím komentářem průvodců z řad pracovníků firmy. Ano, dnes je dotyčná firma výrobcem komponentů do automobilů nejrůznějších světových značek (a jejich typů) a výroba knoflíků je už pouze doplňkovým programem. Název firmy totiž už zdaleka neodpovídá jejímu hlavnímu výrobnímu programu a je zachován asi z toho důvodu, že jde o léty prověřené kvalitní obchodní jméno. Výroba je automatizovaná a dokonce robotizovaná. Hala s vedle sebe "makajícími" roboty byla pro mě velkým zážitkem. Nikdo se jistě nediví tomu, že v názvu firmy se objevuje slůvko Automotive. Byl jsem tam zhruba hodinu a půl a stále bylo na co se dívat.
Nenudily se ani děti, pro které byl připraven skákací hrad, fotokoutek, malování na obličej, vystoupení klauna, prohlídka hasičského auta či soutěže o ceny.
Účastníci už při vstupu do areálu firmy dostali poukaz na odběr jednoho jídla a jednoho nápoje zdarma podle vlastního výběru. Vybral jsem si grilovanou klobásu a pivo, což na sportovní akci obnáší dobrých 80,-Kč. Navíc jsem dostal rovněž zdarma poukaz na volný vstup do zdejší muzejní expozice perleti.
Prostě pořadatelé akce na ničem nešetřili.
Musím ke všemu tomu dodat i to, že do Žirovnice dojíždí za prací (nejen do KPŽ) řada lidí nejen z blízkého okolí (Počátky, Kamenice nad Lipou, Nová Včelnice.....), ale i z Pelhřimova, Jindřichova Hradce či dokonce z Jihlavy. Navíc je zde řada zahraničních pracovníků. V Žirovnici je kolem 15 "eseróček" a akciových společností! Žirovnice je prostě na svou velikost velmi průmyslová a to je oproti stejně velkým (či stejně malým) městům v okolí její veliký bonus do budoucnosti. Kde je práce, tam je život. Dnes to ještě není tak vidět a místní mají důvod nad řadou věcí tzv. "brblat" (nechci dále rozvádět), ale budoucnost (a už i ne tak vzdálená) zcela jistě přinese další rozvoj tomuto městu pokud jde o bytovou výstavbu, obchodní síť či možnosti kulturního a sportovního vyžití.
Když se něco povede, tak je namístě za to poděkovat. Takže děkuji pracovníkům KPŽ a.s. (i za tradičně mlčící většinu) za tuhle velice podařenou akci, která snad nezůstane osamocena. Jen mě trochu zarazila tristní kvalita příjezdové komunikace k areálu firmy (snad daň za stále pendlující kamióny?).
Milan Pokorný


14.09.2021, 09:02
Okolo jižních Čech 2021
Navazuji na předchozí zprávu - upoutávku na 3. etapu cyklistického závodu Okolo jižních Čech, která se jela v sobotu 11.9.2021 a částečně procházela Žirovnicí. Cyklisté přijeli po silnici od Metánova, projeli po staré hradecké silnici kolem Mlýnského rybníka a hned u kapličky pod zámkem odbočili doleva, jeli kolem Hutního rybníka do Babor a Popelínskou ulicí město opustili. Už minule jsme napsali, že jde o významný cyklistický závod. Dnes doplním pár skutečností, které vás snad mohou zajímat. Tohoto závodu se zúčastnily UCI profesionální kontinentální týmy registrované v ČR, UCI kontinentální týmy-národní výběry, regionální a klubové týmy. Těch týmů bylo celkem 23 a pro zajímavost uvedu některé z nich (belgický LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM, ruský PRO TEAM GAZPROM RUSVELO, holandský VOLKER WESSELS MERCKX, rakouský TEAM VORALBERG, španělský ELECTRO HIPER EUROPA CYCLING TEAM, francouzský DAUNER AKKON PRO CYCLING TEAM, dánský CO: PLAY-GIANT, americký TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT či KUWAIT PRO CYCLING TEAM a UKRAINIAN NATIONAL CYCLING TEAM, u těch dvou posledně zmiňovaných snad nemusím uvádět odkud jsou). Cyklistů bylo na startu první etapy celkem 138 a do závěrečného cíle jich mělo podle mých informací dojet o 20 méně. Sám jsem stál u zmiňované prudké levotočivé zatáčky na Popelín, která je navíc v mírném stoupání a těšil se na žlutý trikot vedoucího závodníka a další trikoty, které jsou úplně stejné jako u Tour de France, ale neměl jsem ani nejmenší šanci. Cyklisté přijeli do Žirovnice kolem 15:10 hodin v pelotonu bez uprchlíků a s pozdějšími asi 20 opozdilci a ten peloton i tímto dost obtížným místem projel jako ohnivá čára během pár vteřin, takže jsem z toho neměl takřka nic. Největší zážitkem tak bylo množství doprovodných motocyklů a zejména nejrůznějších pestrobarevných doprovodných vozidel jednotlivých týmů včetně dvou velkých ambulancí a samostatného vozidla hlavního lékaře.
Tu třetí "žirovnickou" etapu vyhrál Holanďan Nick VAN DER MEER z týmu VOLKER WESSELS MERCKX.
Celkově vyhrál letošní závod Okolo jižních Čech Belgičan Armaud DE LIE z týmu LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM, druhý skončil už výše zmiňovaný Holanďan Nick VAN DER MEER a třetí byl Ital Damiano CIMA, který jel za ruský PRO TEAM GAZPROM RUSVELO.
Jeden z vás v jiné sekci (náměty, názory) uvádí, že v případě tohoto závodu jde o jakési "béčko" Tour de France
(díky za reakci). To je názor hodně odvážný, protože silniční cyklistika je masový sport, závodů po celém světě je řada a cesta do profi stájí, které se zúčastňují těch neslavnějších cyklozávodů je přetěžká. Některým cyklistům, kteří se v minulosti závodu Okolo jižních Čech zúčastnili se to však podařilo. Vítěz ročníku 2013 francouzský proficyklista Florian SÉNÉCHAL se zúčastňuje od té doby Tour de France, Giro d´Italia i španělské Vuelty a je to vlastně pár dnů, co ve sprinterském závěru vyhrál 13. etapu tohoto posledně zmiňovaného slavného závodu.
Tak si pro jistotu ta jména z letošního ročníku zapamatujte, může se to hlavně fanouškům cyklistiky někdy v budoucnu hodit.
Pravdou je, že případná další účast Žirovnice na tomto závodu by si určitě zasloužila lepší propagaci. Není to nic složitého.
Milan Pokorný


09.09.2021, 11:40
Cyklistické závody UCI
Okolo jižních Čech 2021 je mezinárodní cyklistický etapový závod, který se koná od 9. do 12. září 2021. Je součástí Světového poháru v silniční cyklistice a tedy v kategorii závodů mezinárodní cyklistické federace UCI 2.2. Jedná se o druhý nejvýznamnější závod v silniční cyklistice v České republice. Letos proběhne již osmý ročník. Žirovnicí by měli projet ve III. etapě v sobotu po 15. hodině.
- I. etapa: čtvrtek 9.9.2021 Jindřichův Hradec
- II. etapa: pátek 10.9.2021 Třeboň - Nová Bystřice
- III. etapa: sobota 11.9.2021 Protivín - Studená
- IV. etapa: neděle 12.9.2021 České Velenice - Jindřichův Hradec


08.09.2021, 07:59
Z mého zápisníku (32)
Jan Kamarét ze Žirovnice nebyl jen příznivcem Tábora, ale byl i husitským hejtmanem. Husitský hejtman byl vysokým velitelem husitských polních vojsk, která byla složena z pěchoty, jezdectva, bojové vozby a dělostřelectva. Husitští hejtmani představovali nejvyšší velitelský sbor husitských polních vojsk. Všem husitským hejtmanům byl nadřízený nejvyšší hejtman, který byl vrchním velitelem husitských vojsk (Jan Žižka z Trocnova, po jeho smrti Prokop Holý).
Na jaře 1423 odešel Jan Žižka z Trocnova se svým polním vojskem z Tábora do východních Čech mezi orebity a ještě téhož roku založil v Německém Brodě (dnešní Havlíčkův Brod) tzv. Menší Tábor, který bývá na rozdíl od velkého Tábora nazýván také "Nový" Tábor. Jan Kamarét ze Žirovnice byl jedním z jeho zakládajících členů a v tomto Žižkově východočeském "středovém" bratrstvu zaujímal významné postavení. Se svými lidmi se podílel na neúspěšném (vzhledem k bažinatému terénu) obléhání Třeboně (1423,1425) a úspěšném dobytí Nových Hradů (1425). O jeho významném postavení svědčí i to, že ručil za veškerou stranu táborskou v příměří s vůdcem katolíků na českém jihu Oldřichem II. z Rožmberka a zastupoval jí i v jejím sporu s Prahou (1424,1425).
Byl též účastníkem bitvy u Weidhofenu an der Thaya (někdy je zmiňována i jako bitva u Hartu či hradu Kirchberg) v Rakousku, která se odehrála dne 14.10.1431. Původně byla výprava husitů podniknuta jako odvetná akce proti Albrechtu Habsburskému, ve skutečnosti šlo spíše o zištnou akci se snahou získat jako kořist zejména tamní kvalitní vína, ale i obilí, dobytek apod., když jejich dovozu bránila obchodní blokáda uvalená na husitské Čechy. Táborští spojenci pod hlavním vedením husitského hejtmana Mikuláše Sokola z Lamberka (syna Jana Sokola z Lamberka, známého účastníka jedné z nejslavnějších bitev polských dějin - bitvy u Grunwaldu, ve které polsko-litevská koalice za skromné české pomoci porazila řád německých rytířů, pod jeho velením zde tehdy bojoval i Jan Žižka z Trocnova), jinak blízkého přítele Jana Kamaréta ze Žirovnice, zde byli při svém návratu do Čech překvapeni a poraženi dolnorakouskou hotovostí (Ulrich Eicinger, Martin Eicinger) posílenou tamními sedláky a posádkami ze Znojma (Jiří Laun) a z Českých Budějovic (Lipold Krajíř z Krajku). České prameny uvádějí, že této husitské výpravy se zúčastnilo asi 600 jízdních, 4500 pěších s 360 vozy. Rakouské prameny zmiňují na naší straně pouze 2000 bojovníků a zhruba 100 vozů. Přesný průběh této bitvy není blíže znám, i když je zmiňován ve více pramenech. Je pravděpodobné, že překvapení husité nestačili sestavit vozovou hradbu, resp. první útok odrazili a nepřítele, který předstíral ústup pronásledovali, byli však překvapeni jeho zálohou. Pravděpodobnější je průběh prvně zmiňovaný, když podle našich pramenů mělo být na rakouské straně celkem kolem 16 000 bojovníků, tedy značná převaha. Na straně husitů bylo asi 700 - 1000 padlých a 500-700 zajatců.
Na rakouské straně ( a u českých katolíků) vzbudilo toto vítězství velký ohlas, Albrecht Habsburský nechal vystavit ukořistěné korouhve ve Vídni a znojemský písař Mikuláš Patschacher o něm složil oslavnou píseň.
Pokračování příště.
Milan Pokorný


05.09.2021, 07:26
Den otevřených dveří
Knoflíkářský průmysl Žirovnice vás srdečně zve na prohlídku pracovišť a oddělení podniku v sobotu 11.9. od 9.00 do 14.00.
Je připraven i doprovodný program pro děti, občerstvení a dárek pro každého. Získáte navíc volný vstup do muzea perleti.
www.kpzas.cz tel.725 963 498


01.09.2021, 12:56
Z mého zápisníku (31)
Dnes navazuji na svůj příspěvek č. 20 a nepřímo i na příspěvek č. 26. V roce 1393 se setkáváme s novým majitelem Žirovnice, kterým je Jan Kamarét z Lukavce (záhy přijímá predikát ze Žirovnice). Byl to příslušník drobné české šlechty, vladyckého rodu Kamarétů, který pocházel z rodu Lukavských z Lukavce u Pacova. Rok jeho narození neznáme, z dalších časových souvislostí je jisté, že šlo tehdy o mladého vladyku, který udělal celkem pozoruhodnou kariéru. Znovu se s ním setkáváme 1.5.1418, kdy jemu a jeho otci Zbyňkovi z Lukavce zapsal Markvart II. z Pořešína jako ručitel na svém pořešínském panství 100 kop pražských grošů u příležitosti svatby Kamaréta s jeho sestrou Annou z Pořešína, která tehdy proběhla na hradě Pořešín.
Tady trošku odbočím od žirovnické historie a zastavím se stručně u Kamarétovy manželky, která zůstává v Žirovnici opomenuta. Přitom jejím dědou byl nejvýznamnější člen pořešínského rodu Markvart I. z Pořešína, který byl hofmistrem Alžběty Pomořanské, čtvrté a zároveň poslední manželky Karla IV. Byl členem královského dvora jeho syna Václava IV. Pokud jde o náplň práce hofmistra, tak v našem případě byl jakýmsi správcem domu ovdovělé císařovny, spravoval její rozpočet, dohlížel na průběh obřadů a slavností apod. Markvart I. z Pořešína měl sedm dětí, které se v dospělém věku věnovaly hlavně církevní kariéře. Děti měl pouze jeho syn Racek z Pořešína, a to syna Markvarta II. z Pořešína a dceru "naší" Annu z Pořešína. Na vysvětlení zmiňované částky 100 kop pražských grošů uvádím, že kopa, tedy 60 grošů se razila z jedné hřivny stříbra. Hřivna byla váhová jednotka, kterou se vážily drahé kovy (původně zhruba 250 gramů), přitom hmotnost hřivny se postupně snižovala, což platí i o období vlády Václava IV. A kde najdete hrad Pořešín či lépe řečeno jeho zbytky? Asi 4 kilometry severně od města Kaplice na Českokrumlovsku. Rozhodně tedy Kamarét nehledal manželku v blízkém okolí Žirovnice. Perličku na závěr. Předchůdci Markvarta I. z Pořešína působili hlavně ve službách Rožmberků, zatímco Jan Kamarét ze Žirovnice jako známý příznivec strany táborské byl s krátkými přestávkami protivníkem rožmberského vladaře Oldřicha II. z Rožmberka. Pokračovaní příště.
Milan Pokorný


01.09.2021, 06:36
Prodej ryb
V sobotu 4. září si opět můžete zakoupit na sádkách v Žirovnici od 8 do 11 hodin upravené ryby. V nabídce je candát, uzený kapr, pstruh a makrela. Ryby lze objednat předem na č. tel. 606345360.


01.09.2021, 06:13
Další z rozhovorů
Max Kašparů absolvoval další z rozhovorů s veřejnými medii tentokrát na Slovensku. Můžete si je najít na YouTube nebo přímo na adrese:
https://youtu.be/r6N8uyvBaLc


31.08.2021, 06:42
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů v Žirovnici si vás dovoluje pozvat na slavnostní předání zrekonstruované zbrojnice, které se bude konat v sobotu 25.9. od 14 hodin. Po slavnostním ceremoniálu před zbrojnicí si budou moci zájemci prohlédnout všechny zrekonstruované prostory.


27.08.2021, 06:39
Předvolební 26. srpen v Žirovnici
Odpolední hlášení městského rozhlasu žádné setkání voličů s KDU-ČSL neavizovalo. V 16:00 přijelo auto s logem SPOLU od Kamenice nad Lipou, projelo náměstím, zatočilo před kostelem k drogérii a vystoupili Ing. Miroslav Houška, MUDr. Vít Kaňkovský a další. Podáním ruky se pozdravili s několika žirovnickými občany a vložili jim do ruky kartičku „SPOLU dáme Česko dohromady“. Hlouček debatoval o svízelné veřejné dopravě pro Žirovnici, kterou sousední Počátky nepociťují, protože mají přímé autobusy. Za přítomnosti žirovnického pana starosty se všichni přesunuli do kavárny Zastávka a debatovalo se dál. Setkání skončilo po sedmnácté hodině.


26.08.2021, 13:16
Zvítězil na Tour de Kosová
Cyklistického závodu horských kol v okolí Moravských Budějovic se v letošním ročníku zúčastnil i Jan Smrčka ze Žirovnice, který závodí za stáj firmy Eurofoam Sport Team. Ve své kategorii nad 35 let obsadil první místo.


26.08.2021, 06:37
Noční pochod okolo Žirovnice
Turisté Žirovnice vás zvou na 8. ročník turistického pochodu okolo Žirovnice v pátek 27. srpna. Start 18 - 19 hod. od sportovní haly.Cíl Sádky ČRS. Trasy 5,5 a 13 km. Startovné 20,- Kč.


22.08.2021, 12:23
Z mého zápisníku (30)
Dnes dokončím příspěvek č. 29 o divadelníkovi Františku Cimlerovi.
Hry Františka Cimlera ( některé napsal pod pseudonymem Jiří Hora):
1) Slepý ženich (podtitul Pro ztracený grunt, 1934), 2) Žebrota má zlaté dno (1934), 3) Rozmysli si, Mařenko (podtitul Kmotr Šmodrcha, 1934), 4) Dvojník pana Dibelky (1935), 5) Bártova pomsta/Soud boží (pod pseudonymem Jiří Hora, 1936), 6) Vesnička pod lipami (pod pseudonymem Jiří Hora, 1936), 7) Moje barva červená a bílá (pod pseudonymem Jiří Hora, 1937), 8) Selská bouře (1938), 9) Kamarádi od Zborova (s J. Máchou, 1938), 10) Děti zachránily vlast (s J. Máchou, 1938), 11) U tří nemluvňat (1939), 12) Tvrdé české palice (1940), 13) Myslivecká latina (pod pseudonymem Jiří Hora, 1940).
Dramatizace Františka Cimlera:
1) Popelka Biliánová: Matka Kráčmerka (podtitul Do panského stavu,1931), 2) Popelka Biliánová: Paní Katynka z vaječného trhu (1932), 3) Popelka Biliánová: Pod selský krov (1932), 4) Edmondo De Amicis: Srdce (1933), 5) Karolina Světlá: Kříž u potoka (1935, přepracoval 1942), 6) Maryna Radoměrská: Krb bez ohně (1937).
Úpravy her Františkem Cimlerem:
1) Karel Andres: Kariéra matky Lízalky (1936), 2) Ladislav Stroupežnický: Naši furianti (1945), 3) Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic (1945), 4) František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl (1945), 5) František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský (1945).
Kdo se chce dozvědět více:
Lexikon české literatury I, A-G, Academia Praha 1985, s. 358-359.
Milan Pokorný


20.08.2021, 08:19
Z rozhovoru statosty města s reportérkou Deníku
Ačkoliv Žirovnice svou rozlohou patří spíše k menším městům, nuda tady rozhodně není. Jak říká starosta Milan Šmíd, mají pestrý spolkový život, bohaté kulturní i sportovní vyžití a v neposlední řadě četné pracovní možnosti. I díky tomu nikdy neměli problém s velkou nezaměstnaností. Město navíc nestárne. „Nejen, že nám odsud lidé neutíkají, ale stěhují se k nám i z okolí,“ pochvaluje si Milan Šmíd.
"Mým snem není žádná stavba nebo investice. Ačkoliv to může znít jako klišé, tak snem starosty je spokojený občan. Abychom se ve městě vzájemně respektovali a byli v něm spokojení. A od toho se odvíjí všechno ostatní."
Zdroj: https://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/starosta-zirovnice-sehnat-praci-u-nas-neni-problem-nabidka-je-siroka-20210814.html19.08.2021, 10:01
List Kordula
List KORDULA byl především žirovnickou záležitostí na samém počátku, ale s postupným a stále výraznějším vstupem pražským i mimopražským. Byl to pokus něco dělat v rámci domnělého pokroku v mezích zákona. I to bylo ovšem příliš, a tak tehdejší státní
moc zasáhla a tři archivní ročníky skončily neznámo kde. KORDULA neustále tloustla dokonce už i o oficiální autory, kteří do ní ovšem přispívali pod pseudonymy, ale nicméně její úroveň začali pomalu zvedat z hospodské záležitosti k alternativně literární. Nepřísluší tomuto úvodu hodnotit, nakolik se to povedlo, když možnost srovnání s něčím podobným v tehdejší době byla téměř nulová.

viz: Z historie Žirovnicka.


18.08.2021, 08:28
Reinkarnace Korduly
Časopejsek Kordula byl v době husákovského poučení z krizového vývoje po roce 1968 zajímavou literární hříčkou, kterou se bavili mladí lidé v Žirovnických hospodách i na okolních zábavách, ne-li jinde. Prožívali své mládi idylicky, a bezstarostně i když některé, kteří to lehce přehnali, dohonil i kriminál natvrdo.


https://www.youtube.com/watch?v=92eSz5o0cSs


18.08.2021, 07:59
Je hotovo
Rekonstrukce bezejmenné ulice na sídlišti v Žirovnici je dokončena. Předělali ji z gruntu. Napřed kanalizaci, včetně inženýrských sítí, pak povrch.Je zde dlážděné parkoviště pro daleko víc aut než dříve,když se tam pěkně sesumírují. Asfaltová silnička rovná jak stůl a nové vstupy do domů. Postavili i svítilny,které autům už nepřekážejí.


17.08.2021, 06:26
UPOZORNĚNÍ
17.8. od 8.00 bude v Komenského ulici v Žirovnici, z důvodu havárie na vodovodním řadu, přerušena dodávka vody.


14.08.2021, 08:07
Třináctý "genius loci"
V něm představuje Miroslav Petrů Bouchalovy rybníčky v plné jejich kráse. Zachytil na jediném snímku i onoho génia, který je stvořil. V této podobě je znají lidé ze širokého okolí a přes televizi, která už je několikrát natáčela, jsou docela slavné. Můžeme připomenout, že první rybník Josef Bouchal vybudoval na návsi jeho rodné obce už jako školák. Vyžádal si od starosty jen kolečko, krumpáč a lopatu.


https://www.youtube.com/watch?v=7uBOdCmdWCg


11.08.2021, 08:43
Družstvo SDH Žirovnice
Děkuje všem za podporu na MČR v PÚ v Hradci Královém. Všem kteří vyrazili podpořit náš tým přímo na místo závodu. Jak lidem ze Žirovnice tak klukům z SDH Kamenice nad Lipou za transparent, který nám do Hradce Králové přivezli a podporovali nás i všem ostatním, kteří nám drželi palce u počítačů. Bohužel se nám první útok nevyvedl a po “ulitém” startu jsme měli D. Ve druhém pokusu jsme si vybrali asi veškerou smůlu ze všech postupových kol a ani jeden pokus z tréninků se nám nepovedlo zopakovat. Z důvodu vylomení spojek na rozdělovači se nám podařilo naplnit pouze polovinu terčů a pro nedokončení pokusu jsme měli neplatný pokus.
I tak to pro nás byla velká zkušenost a zážitek probojovat se a zúčastnit MČR v PÚ 2021 v Hradci Králové.


11.08.2021, 08:18
Kuželkářský turnaj
TJ Třebíč pořádá kuželkářský turnaj o pohár starosty města.Termín konání - sobota 28.srpna až neděle 5.září. Hraje se dle platných pravidel kuželkářského sportu. Přihlášky přijímá Mojmír Novotný, tel.: 604 250 511, e-mail: mojmir.novotny@seznam.cz. Turnaj je otevřen i pro neregistrované hráče.


09.08.2021, 15:53
FC Slavoj v Okříškách (2:6)
Hned zkraje musím přiznat, že "leitmotivem" cesty nebyl v tomto případě fotbal, ale setkání s letitým kamarádem z práce Mirkem, který v Okříškách bydlí (nesmím zapomenout ani na jeho manželku Lenku, se kterou se znám stejně dlouho). Tím jsem se netajil už den před odjezdem. Konečně nebylo to tak poprvé. Popovídali jsme si, dostal jsem od něho krásně udělaný pin odznak SK Okříšky (takový jim můžeme jen závidět), já mu dal naopak několik pohledů Žiro. Bylo to fajn. A proč o tom píšu? Tohle městečko (oficiálně městys) jsem si oblíbil, i když znám vlastně jen okolí jejich hezkého sportovního areálu. Zvláštní? Ani ne, vysvětlím to hned. Oblíbil jsem si ho kvůli místním lidem - fanouškům, kteří jsou velmi přátelští, srdeční. Stál jsem mezi nimi, bavil se s nimi a měl jsem pocit, že se známe snad dvacet let. A tenhle pocit jsem z nich neměl poprvé. K zápasu do Žiro jeli někteří jednou na kolech, také tehdy jsem seděl na Budíně s Mirkem a oni seděli kolem. Nabízeli mi buchty, pití... A když jsem u těch kol, tak se nemohu nezmínit o cestě 10 Okříšáků (z toho byli čtyři radní, prý skoro celé vedení Okříšek!) do partnerského městečka v Itálii na začátku letošních prázdnin, našlapali kolem 850 km. A stejný počet kilometrů v té době (dokonce o něco více s odbočkou do Benátek) našlapali na rotopedu senioři z jejich domova s pečovatelskou službou, první a poslední "etapu" jela dvaadevadesátiletá paní! Jeden za všechny, všichni za jednoho! Musím dodat, že se mi tímhle nechlubili (to by k nim ani nešlo), přečetl jsem si to v novinách. Mirek je takový prototyp Okříšáka, trochu místní ikona. Hrával za ně fotbal a snad do důchodu jejich fotbalu šéfoval. Teď budou 10.-12.9. slavit 650. výročí první písemné zmínky o jejich městečku. Tak ať jim to vyjde!
A teď pár slov k fotbalu. Před zápasem byly trochu obavy z nekompletní sestavy (zranění, dovolené), ale na hřišti pak pohoda s výjimkou zhruba prvních 15 až 20 minut 2. poločasu, do kterého domácí vstoupili nabuzení, dvakrát skórovali, ale branka z penalty je definitivně "uspala". Nějaký gól jsme mohli ještě i přidat, šance na to byly. Všichni kluci podali kvalitní výkon. Trenér domácích V. Hekerle (bývalý ligový fotbalista Zbrojovky a Slovácka) po utkání konstatoval, že Žiro byla ve všech směrech lepší, což jí domácí i usnadnili. S tím souhlasím.
Branky: 56. Mašek, 61. Bulant - 7. Smrčka, 30. Rozporka, 37. Vít Kučera, 71. Vodáček (PK), 79. Binka (vl.), 90. Vít Kučera (v novinách uveden Vodáček, na stránkách KFS Kučera). 100 diváků. Až na maličkosti kvalitní rozhodčí Ondřej Terber/Ondřej Karlík, Jan Kliner. V korektně (jak jinak) vedeném utkání to neměli složité.
Mělo by jít o lákavou pozvánku na tuto sobotu na další utkání KP proti mužstvu Náměšť n/O. - Vícenice (Budín, 16:30). Ale naučí se znovu lidi chodit v Žiro na fotbal? Byly časy (jihočeský KP), kdy chodilo na zápasy i 400 nebo 500 fanoušků a nikdo se tomu nedivil. Ano byla jiná doba, ale dnes snad nestojí za to, popovídat si na fotbale s kamarádem, kterého jinak nevidím, případně si dát už tolikrát zmiňovanou klobásu a pivo? Čas jsou sice peníze, ale během fotbalového utkání vám jich zase tolik neuteče. Spíš to chce více zájmu a méně lhostejnosti. Když vás přijde více, kluci se určitě zlobit nebudou.
Milan Pokorný04.08.2021, 06:24
Z mého zápisníku (29)
Dnešní příspěvek bude patřit rodákovi, jehož jméno není asi v Žirovnici příliš známé. Výjimkou budou snad jen ti, kteří se věnují ochotnickému divadlu. Dne 1.5.1895 se v Žirovnici narodil František Cimler. Byl autorem divadelních her s venkovskou a vlasteneckou tematikou určených pro ochotnická divadla a jejich malá a skromně vybavená jeviště, resp. pro divadla v přírodě.
Po studiích na reálce v Táboře narukoval za I. světové války na ruskou frontu. Po válce se v roce 1919 vrátil do Tábora, kde krátce vyučoval na obchodní škole ruštině. Zejména však začal intenzivně spolupracovat s táborskými ochotníky, pro které i překládal hry ruských klasiků Čechova a Gorkého. Do roku 1932 pak působil jako herec a režisér u kočujících divadelních společností. V letech 1932 až 1949 byl redaktorem v nakladatelství A. Neuberta v Praze, kde mimo jiné redigoval knižnice Ochotnická scéna či Dětská scéna. V letech 1949 až 1955 pracoval v nakladatelství Práce.
Napsal teoretické příručky:
1) Ochotnický režisér a herec (nakl. A. Neubert, Praha, 1934, 200 stran)
2) Zařízení, opravy a dekorování ochotnických jevišť. Praktické jeviště (nakl. A. Neubert, Praha, 1934, 240 stran)
Jeho dcerou je dosud žijící divadelní historička a teoretička Ljuba ( či Ljubov) Klosová, nar. 27.6.1929, která v minulosti učila na pražské Akademii múzických umění a věnovala se zejména dějinám českého divadla ve 2. pol. 19. století a tehdejším hercům. Hlavně se však věnovala protitylovské opozici a významu českého divadelního romantismu. Je mimo jiné autorkou obsáhlé monografie o slavné herečce Marii Hübnerové Život za divadlo (1986). S ohledem na divadelní zaměření jejího otce je třeba dodat, že stranou jejího zájmu nestálo ani ochotnické divadlo (mj. kapitoly o ochotnickém divadle ve čtyřsvazkových Dějinách českého divadla, kapitola v Cestách českého amatérského divadla).
Od divadla není daleko k filmu, proto dodávám, abych předešel případným dohadům, že jejím manželem nebyl známý režisér Elmar Klos (její manžel Richard byl právník).
František Cimler zemřel dne 23.5.1956 v Praze.
Pokračování příště (divadelní hry F.Cimlera, jeho dramatizace a úpravy her, odkazy, kde se o něm a jeho dceři můžete dozvědět mnohem více, v případě vašeho zájmu).
Milan Pokorný


04.08.2021, 06:00
Koně v parku
Žirovnicí v těchto dnech projíždí stovky cyklistů, kteří míří na místní zámek a k občerstvení v místních podnicích. Kolo lze umístit kdekoli. Horší je to, když turista za dopravní prostředek zvolí koně. Ty se dají naštěstí umístit pod studní v Žirovnickém parku. Možná, že na zahrádkářskou výstavu Zahrada Vysočiny, která se koná 14-16. srpna přijede někdo i na neobvyklejším dopravním prostředku.


27.07.2021, 13:31
Z mého zápisníku (28)
V roce 1987 vyšla v nakladatelství pro děti a mládež Albatros pohádková knížka Jiřího Marka s názvem Pohádkové vyprávěnky o knoflíkářích a jiné čeládce. Pohádkovými hrdiny jsou nejen knoflíkáři, ale i jiní venkovští řemeslníci, rolníci apod. Jsou jimi i typicky pohádkové bytosti jako je čert nebo vodník (a další) , které jsou v tomto případě vybaveny jen lidskými vlastnostmi (žádnými kouzly). V knize se setkáme s řadou místních názvů obcí jako je Žirovnice, Bednáreček, případně Hradec, Olešná či Malíkov, tedy v tomto případě místními názvy neúplnými. Autor zde používá výrazy jako např. pulírování, ponk, mišinové knoflíky od řeky Mississippi apod, tedy výrazy spojené s knoflíkářstvím. Za poskytnutý národopisný materiál o starém knoflíkářském řemesle poděkoval spisovatel přímo v knize prof. dr. Jaroslavu Voráčkovi, DrSc. Kniha vyšla v nákladu 30 tisíc výtisků, měla 125 stran a ilustroval ji malíř Miloslav Jágr (hned jeho první ilustrace zachycuje žirovnický zámek s okolím).
Spisovatel Jiří Marek (vl. jménem Josef Jiří Puchwein) se narodil v Praze 30.5.1914, chtěl být středoškolským profesorem, proto ještě před 2. světovou válkou vystudoval češtinu a němčinu na FF UK v Praze (na ní pak později řadu let působil jako docent české literatury). Během takřka celé 2. světové války pak pracoval jako učitel v nedaleké Soběslavi. Známým spisovatelem se stal zejména díky zpracovaní kriminálních případů z I. republiky (Panoptikum starých kriminálních příběhů, Panoptikum hříšných lidí, Panoptikum Města pražského). Napsal scénáře k filmům Smrt černého krále, Vražda v hotelu Excelsior, Pěnička a Paraplíčko, Partie krásného dragouna a dalším. Je autorem námětu a scénáře k TV seriálu Hříšní lidé města pražského. Jako jeden z posledních obdržel v roce 1989 titul národní umělec. Zemřel v Praze 10.12.1994 ve věku 80 let.
Milan Pokorný


25.07.2021, 09:21
Žirovničtí hasiči startují na MČR
Soutěžní družstvo můžu Sboru dobrovolných hasičů města Žirovnice bude 8. 8. 2021 v Hradci Králové, poprvé v historii, reprezentovat naše město, okres Pelhřimov a Kraj Vysočinu na MČR v požárním sportu v disciplíně požární útok.
Složení družstva:
Jakub Růžička, Adam Hamerník, Pavel Janů, Patrik Hanzal, Petr Urban, Jaroslav Kadlec, Petr Švadlena.


24.07.2021, 08:36
Bezejmenná ulice
První čtyři domy žirovnického sídliště nebyly z panelů, ale z cihel. Architekti je umístili vedle sebe v pravidelných posunech, aby působily estetičtěji. Silnice s protilehlým chodníčkem byla úzká a současné záplavě automobilů už v dnešní době nemohla vyhovovat. Proto ji obec dala zrekonstruovat. Byla zřízena nová kanalizace a upraveny inženýrské sítě. Následně se upravuje povrch a vozovka se rozšiřuje pro pohodlnější parkování aut. Třeba nově zrekonstruovaná ulice dostane i jméno.
22.07.2021, 06:54
"Život je karneval"
Dnešní život lze docela úspěšně vložit do zkratek názvů, headlinů, průpovídek a replik. Když jsem CD kapely Vektor nazval - Život je karneval, k čemuž mi ovšem velmi pomohla písnička americké kapely The Band, která před vlastní sólovou existencí doprovázela Boba Dylana, tak jsem netušil, že jednou přijde chvíle, kdy dám dohromady klip: Genius loci XI - Karneval tichounce končí... Žirovnice jako místo počátku , ale i konce. A lidé na fotkách mezi tím. (MiPe)

https://www.youtube.com/watch?v=KcbpUyN0kkM


21.07.2021, 06:00
K letošnímu PP
Nejstarší žirovnická sportovní show, fotbalový turnaj o perleťový pohár, letošním 87.ročníkem jakoby začínal od znovu. Pořadatelé nepozvali ani jedno ligové mužstvo a spokojili se s účastníky krajského přeboru, mužstvem Pelhřimova a domácími fotbalisty - kteří v minulých letech na turnajích chyběli. Jako autsajdra pozvali Novou Včelnici a jako bonbónek, divizní mužstvo Humpolce. Diváků se sešlo kupodivu hodně a viděli i dost branek, až na finálové utkání Humpolce s Pelhřimovem, které skončilo (možná v dobré režii rozhodčího, který neuznal Humpolci penaltu, o čemž se detailně rozepisoval okresní tisk) penaltovým rozstřelem. Ten vyzněl o jeden gól ve prospěch Humpolce, z čehož se všichni jeho hráči upřímně radovali, když drželi nad hlavami onu originální trofej a když si možná uvědomovali, kolik známých mužstev už jej za ten čas vyhrálo. A kolik mužstev se k němu ještě nedostalo a nikdy nedostane. Škoda, že se s perleťovým pohárem, který nemá na světě obdoby, neprovádí věší show a prakticky se neukazuje divákům, kteří sem kvůli němu přišli. Možná už příští rok se Libor Šebesta rozhodne jej předávat vítěznému mužstvu před zastřešenou tribunou, kterou stadion Budín disponuje, a příjemci se s ním budou fotografovat směrem k divákům, kteří do posledních chvil na tribuně vydrželi. (MK)


18.07.2021, 07:09
Vítěz AFC Humpolec
87.ročníku Perleťového poháru. Na penalty vyhrál nad FK Pelhřimov. Třetí se umístil FC Slavoj Žirovnice vítězstvím nad TJ Nová Včelnice. Podrobnosti později.


16.07.2021, 05:10
Z mého zápisníku (27)
Dne 17. 7.2021 se uskuteční 87. ročník Perleťového poháru. S ohledem na jeho obsazení půjde o "sousedský" ročník. Zastavím se proto u 58.ročníku Perleťového poháru, který se uskutečnil 4.8.1991, tedy pomalu před neskutečnými třiceti lety a byl ročníkem naopak vpravdě mezinárodním. Kromě rakouských sousedů z nedalekého Amaliendorfu se ho zúčastnilo mužstvo nejvyšší španělské fotbalové soutěže CD Logroňes, které se tehdy připravovalo na další sezónu v ČR. Sídlem tohoto dnes už neexistujícího fotbalového klubu bylo město Logroňo (má necelých 150.000 obyvatel), které najdeme na severu Španělska. Klub byl založen v roce 1940 a do roku 1950 hrál Tercera division (18 skupin po 19-21 mužstvech). V ročníku 1949/1950 se mu podařilo postoupit do vyšší soutěže (Segunda division, šlo o obdobu naší 2. ligy) a v roce 1952 neúspěšně atakoval postup do nejvyšší soutěže, to se odrazilo v následujících slabších sezónách. Sezóna 1986/1987 však přinesla kýžený postup do nejvyšší soutěže (Primera division), ve které klub odehrál takřka nepřetržitě 9 sezón (poslední sezóna 1996/1997 - 22. místo a sestup). V nejúspěšnější sezóně 1989/1990 skončil klub CD Logroňes na 7. příčce a o pouhé dva body mu unikla účast v Poháru UEFA. V ročníku, který předcházel jeho účasti na Perleťovém poháru i v ročníku následujícím skončil klub vždy v polovině tabulky nejvyšší španělské fotbalové soutěže. V ročníku 2007/2008 se klub CD Logroňes dostal do těžké finanční situace. Kvůli opožděným hráčským výplatám nastoupilo dne 4.1.2009 v utkání proti CD Arnedo mužstvo CD Logroňes pouze o devíti hráčích a byl to jejich vůbec poslední zápas v této soutěži, protože k následujícímu utkání proti CD Tedeon již nenastoupili a dne 7.8.2009 byl fotbalový klub CD Logroňes rozpuštěn.
Do Žirovnice s nimi přicestovala tehdy i jejich čerstvá posila z FC Sevilla Anton "Toni" Polster, slavný rakouský internacionál, který v té době byl bohužel zraněný. Psát o něm nemá smysl, kdo má zájem tak si všechny informace zjistí sám. Proto jen stručně. Za Rakousko odehrál 95 zápasů (v jejich počtu ho překonal v květnu 2002 Andreas Herzog), včetně zápasů MS 1990 a 1998 a dal v nich celkem 44 gólů, což je dosud rakouský rekord. V roce 1987 ještě v dresu Austrie Vídeň atakoval svými 39 ligovými góly zisk trofeje Zlatá kopačka pro nejlepšího evropského ligového střelce. Trofej nakonec získal Rumun Camataru (44 branek, přitom 20 branek dal v posledních šesti utkáních!). Ke zmanipulování výsledku se Rumunská fotbalová federace později nakonec sama doznala a Toni obdržel Zlatou kopačku po dvaceti letech!!! V roce 2001 byl vybrán do rakouského fotbalového týmu století a v roce 1997 se stal rakouským sportovcem roku.
Na Perleťovém poháru byla tehdy řada fanoušků z Rakouska a ti donutili Toniho, aby se nehledě na své zranění "převlékl do sportovního" a několikrát vystřelil (nahrál) na branku směrem ke kabinám. Bylo u toho hodně focení a filmování.
Češi jsou někdy zbytečně skromní, tak na závěr uvedu, že v tomto ročníku Perleťového poháru se v dresu pražské Dukly představil v té době ještě docela neznámý Pavel Nedvěd (ve finále vstřelil i jeden gól), budoucí držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 2003.
Milan Pokorný


13.07.2021, 09:30
Němý svědek toku času
Zpět k pramenům se jmenoval jistý pořad České televize. Název lze chápat doslovně anebo v přeneseném významu ... třeba jako návrat do vlastního osudu. Dříve než město Žirovnice do časového sledu vstoupil potok, který sice ještě neměl jméno, ale už pomáhal vzniku hradu na ostrohu nad dnešními rybníky - Hutní a Mlýnský. Od těch dob hodně vody v řečišti uplynulo, ale skála s věží dál shlíží do údolí kolem sebe jako němý svědek toku času.
Zobrazuje videofejeton Miroslava Petrů.

https://www.youtube.com/watch?v=q8eINl5N0pE


12.07.2021, 08:26
Opět uzávěra
Výstavbou marketu v Počátkácha a doplňkových zařízení, jako je parkoviště a příjezdová komunikace, je opět uzavřena hlavní silnice mezi Počátkami a Žirovnicí. Objíždí se přes Stojčín.Tentokrát potrvá výluka nejméně do poloviny září. Už v říjnu má byl nákupní centrum uvedeno do provozu.


09.07.2021, 05:51
Z mého zápisníku (26)
Dnes půjde o zastavení historicko-zeměpisné, ke kterému přidám jednu zeměpisnou kuriozitu. Po už zmiňovaném Oldřichu z Ústí se Žirovnice stává majetkem Jana Kamaréta z Lukavce, jehož jméno je v této souvislosti zmiňováno v roce 1393. V řadě článků, různých příspěvků apod. se uvádí, že šlo o Jana Kamaréta z Lukavce u Čáslavi (případně na Čáslavsku). V okolí tohoto krásného města však žádný Lukavec nenajdeme. V České republice jsou hned čtyři obce s tímto názvem, a to v okresech Jičín, Litoměřice, Nový Jičín a Pelhřimov. První tři okresy můžeme s ohledem na jejich vzdálenost od Čáslavi hned vyloučit. Jinak je to však s "naším " Lukavcem u Pacova, i když ani ten se samozřejmě nenachází v sousedství Čáslavi.
Zhruba ve 2. pol. 13. století nahradil panovník Přemysl Otakar II. dosavadní hradské zřízení, jehož centrem byl v této oblasti Čáslavský hrad (hrádek) krajským zřízením, jehož centrem se stalo krajské město Čáslav. Tento Čáslavský kraj byl značně rozsáhlý a zasahoval do okresů Benešov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Jihlava, Kolín, Kutná Hora, Pardubice, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. Lukavec, okr. Pelhřimov můžeme vidět na jihozápadní hranici Čáslavského kraje, jak ho zobrazuje podrobná Mullerova mapa z roku 1720. Tento kraj zanikl jako administrativní jednotka v roce 1862 (zachovala se však krajská organizace u soudů, jehož sídlo bylo v tomto případě v Kutné Hoře).
Bližší "zeměpisné" určení , že majitelem Žirovnice je k roku 1393 Jan Kamarét z Lukavce u Čáslavi je tedy historicky správné (brzy se Jan Kamarét už píše ze Žirovnice). Ne každý se však zajímá o historii a ono "u Čáslavi" je pak pro něho matoucí, proto bych se přimlouval, aby zmiňovaný Lukavec byl dáván dnes srozumitelně do souvislosti spíše s Pacovem, tedy zmiňován jako Lukavec u Pacova, jehož znak je obdobný ( tedy nikoli stejný) s erbem Kamarétů z Lukavce (ze Žirovnice).
To, že se Lukavec a Žirovnice "přitahují" můžeme vidět i na východním Slovensku v Košickém kraji, konkrétně v okrese Sobrance na samých hranicích s Ukrajinou, kde můžete při cestě do nádherného (aspoň pokud jde o tamní krajinu) Zakarpatí narazit na nevelkou řeku Lukavec a její pravostranný přítok, kterým sice není přímo Žirovnice, ale je jím Žiarovnice, to písmenko "a" navíc Slovákům odpustíme.
Ke Kamarétům z Lukavce (ze Žirovnice) se ještě vícekrát vrátím.
Milan Pokorný


06.07.2021, 06:06
Vážná zpráva
Jaroslav Max Kašparů údajně od 18.července jako kněz v Žirovnici končí.
Trochu si posteskl, že v Žirovnici není o duchovní hodnoty žádný zájem, ale potěšilo ho, že je tu aspoň trochu zájem o kulturu.
Škoda. Tak široce vzdělaný a dobrý kazatel už asi v Žirovnici nebude.
V Žirovnici si nedovedeme udržet hodnoty trvalejšího rázu.


05.07.2021, 05:38
Ideální spojení
V období proluky vlaků z Horní Cerekve do Jindřichova Hradce a dále, se Počátečtí a Žirovničtí dostali do Hradce a zpět prakticky každé dvě hodiny, tím, že bylo použito přímých náhradních autobusových spojů. Kolonu doprovázel i autobus pro větší zavazadla a kola. Dokazuje to, o co tu volají a snaží se docílit i někteří občané. Doplnit autobusovou dopravu z J. Hradce do Pelhřimova přes tato města. Už pro to byl učiněn jeden z možných kroků.


29.06.2021, 10:03
Z mého zápisníku (25)
Dne 26.4.1931 se narodil v Žirovnici malíř, grafik, ilustrátor a zejména průmyslový výtvarník Vladimír Křečan. Vladimír Křečan se nejdříve vyučil tkalcem (1946 - 1948). Následně studoval na liberecké průmyslové škole textilní (1948 - 1950) a ve studiích pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Antonína Kybala (1952 -1958). Po ukončení vysoké školy pracoval jako vedoucí výtvarník VHJ Průmysl bytových textilií ve Vratislavicích nad Nisou (1958 - 1965). V letech 1964 - 1965 se přitom podílel výtvarně a technicky na čs. vynálezu art protis a později i na vývoji této techniky, v níž realizoval řadu prací, např. Slunce (1965), Geneze (1967), Noc a den (1967). V případě art protis šlo o technologii netkané vlněné textilie, užívané jako umělecká technika uplatňující se v interiéru jako tapiserie, obraz nebo individuálně pojatá tapeta.
Vladimír Křečan spojil svůj nedlouhý život se vzdáleným severočeským Libercem, známým městem textilu. To už se věnoval své umělecké profesi samostatně. I proto byl členem známé liberecké Skupiny 7, která zde vznikla v roce 1959 a sdružovala umělce různých oborů - malířství, grafiky, sochařství, textilního a sklářského výtvarnictví (jejím pravděpodobně nejznámějším členem byl malíř a grafik Vladimír Komárek). Kromě autorské tapiserie, např. Slunce (1965), Akordy ticha (1969), Předjaří (1977), Hořet a letět (1980) se věnoval i paličkované krajce, tisku a malbě na textil (vlna, polyamid) inspirované přírodními motivy, ručně vázaným kobercům.
Zúčastnil se řady výstav, samostatných a zejména kolektivních (v tuzemsku např. Liberec, Jablonec nad Nisou., Ústí nad Labem, Praha, Brno, Bratislava, v zahraničí např. Londýn, Frankfurt nad Mohanem, Montreal, Moskva).
Vladimír Křečan zemřel v Liberci dne 31.1.1985 ve věku nedožitých 54 let.
Milan Pokorný


29.06.2021, 06:16
Hledá se kronika PP
O originální trofej - putovní fotbalový Perleťový pohár se hraje v Žirovnici od druhé poloviny třicátých let minulého století. Do roku 1948 jsou údaje o vítězích a účastnících v podstatě známy. Další období psal jeho kroniku pan Boleslav Doležal a právě tahle písemnost se nyní hledá. Kdo by o ní něco věděl,dejte na vědomí panu Vl. Buňatovi.
P.S.
Letošního ročníku PP se zúčastní Pelhřimov, Humpolec, Nová Včelnice a Slavoj Žirovnice.


20.06.2021, 08:15
Z mého zápisníku (24)
Dne 26.7.1879 se v Žirovnici narodil budoucí významný zemědělský odborník, národohospodář a politik Prof. Dr. Ing. Vladislav Brdlík. Jeho otec zde měl textilní továrnu. Vladislav Brdlík po maturitě na pražské reálce vystudoval chemické inženýrství na Vysokém učení technickém v Praze a později zde dosáhl na titul doktora technických věd. Na stejné vysoké škole pak habilitoval v oboru zemědělské správovědy a ve studiích tohoto oboru pokračoval pak na univerzitě ve Wroclawi. Další tři roky studoval na univerzitách v Německu, Holandsku a v Anglii. Po ukončení studií podnikl cestu kolem světa.
Věnoval se pedagogické činnosti. V roce 1910 se stal soukromým docentem a v tomto roce začal i s vydáváním odborné revue Zemědělský archiv. V roce 1912 byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 1919 řádným profesorem zemědělské ekonomiky na Vysoké škole zemědělské a lesního inženýrství při ČVÚT v Praze. V letech 1921 až 1924 byl děkanem VSŽ LI při ČVÚT a v letech 1924 až 1925 rektorem této vysoké školy. Základní kámen pro novou výstavbu areálu české techniky byl položen v roce 1925 za účasti presidenta T.G.Masaryka, předsedy vlády Švehly a primátora Baxy. Vladislav Brdlík pronesl tehdy slavnostní řeč. V letech 1926 až 1934 byl viceguvernérem Národní banky Československé.
Nezůstával stranou politického života nové republiky. Od 15.9.1920 do 26.9.1921 působil jako nestraník v celkově 4. vládě ČSR a 1. vládě (úřednické) Jana Černého ve funkci ministra zemědělství a od 24.1.1921 do 25.4.1921 ve funkci ministra pro zásobování lidu, resp. správce ministerstva pro zásobování lidu. Tuto vládu jmenoval president T.G.Masaryk dne 15.9.1920 po pádu předchozí Tusarovy vlády, která skončila v důsledku rozštěpení vládnoucích sociálních demokratů, z jejichž radikální levice vznikla r. 1921 KSČ. Životnost této úřednické vlády Jana Černého skončila dnem 26.9.1921 sestavením vlády Edvarda Beneše, který byl jinak s Vladislavem Brdlíkem i členem zmiňované úřednické vlády. Vladislav Brdlík se podílel na přípravách pozemkové reformy. Byl vicepresidentem sociálně-demokratické Masarykovy akademie práce, členem národohospodářského ústavu Akademie věd a umění a místopředsedou Zemědělské jednoty ČSR. V prosinci 1912 založil Ústav pro zemědělské účetnictví a od roku 1919 byl prvním ředitelem Zemědělského ústavu účetnicko - správovědného, který řídil do svého odstoupení v říjnu 1945. V odborných funkcích pracoval i v zahraničních organizacích. Byl také účastníkem mírové konference v Paříži v roce 1919. V roce 1929 získal Vladislav Brdlík mandát poslance Národního shromáždění (křeslo získal jako náhradník až v roce 1933 po úmrtí poslance Josefa Kalaše). Mandát obhájil i v parlamentních volbách v roce 1935 a poslanecké křeslo si podržel až do roku 1939. Postupně byl členem Agrární strany a Strany národní jednoty.
V roce 1948 emigroval do Německa a později do USA, kde pokračoval v odborné i politické práci. Působil v Radě svobodného Československa (tu v roce 1949 spoluzakládal a byla pak představitelkou čs. exilu v USA) a přednášel na univerzitě v Akronu (stát Ohio). Zemřel dne 28.1.1964 ve věku 84 let v americkém Akronu. Za svůj život publikoval kolem 120 vědeckých prací. Zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí.
Milan Pokorný


19.06.2021, 08:38
Závody motorobotů - Ctiboř
12. českosovenské závody motorobotů začínají dnes 19.6 ve 12,30 ve Ctiboři. Vyhlášení vítězů bude v 18 hodin.Pořádají Michal Toli a Franta Novák.Do dnešního dne se zaregistrovalo 230 zájemců. Na závodech bude možné využít nabídky se zdarma nechat před areálem otestovat odborníky.


14.06.2021, 05:49
Requiem v žirovnickém kostele
Každá kultura projevuje vzpomínku na zemřelé různými způsoby. Zapálením svíčky v den úmrtí, oznámením ve Zpravodaji, u státníků stažením státní vlajky na půl žerdi.
Křesťanská kultura vzpomíná na zemřelé tzv. requiem. Bohoslužbou za záchranu lidské duše.
Vzhledem ke kovidové pandemii není asi většího města, kde by někdo v loňském nebo letošním roce nezemřel na tento zákeřný, původem neznámý, virus.
Není důležité, zda zemřelí, za které je requiem slouženo, byli křesťany či nikoli. Byli lidmi. Lidmi s nesmrtelnou lidskou duší.
Proto i za ně bude requiem slouženo v neděli 20. června v 9:30 v žirovnickém kostele.
P.S.
Requiem bude slouženo v prostém hudebním nedělním doprovodu.
Přednost zde má smysl mše před uměleckou náplní.
Ovšem 4. července v 9:30, taktéž v neděli, bude v kostele zpívat dvacetičlenný Byzantsko - ortodoxní sbor z Prahy,
který měl zpívat na requiem, ale musel vystoupení o dva týdny posunout.
13.06.2021, 12:38
Stojčínská cihelna na prodej
Kdysi patřila stojčínská cihelna Žirovnici. Proč o ní přišla by mohl vysvětlit dosavadní žirovnický starosta. Později se tu usadila lihová mafie Radka Březiny. Prošly tudy milióny litrů nezdaněného alkoholu. Roku 2012 tu našli celníci v tajných podzemních zásobárnách přes milión litrů lihu. Nyní se bývalá cihelna prodává za cca 15 mil. korun. Nehledě na možnou, téměř neomezenou zásobu cihlářské hlíny v bezprostředním okolí.


12.06.2021, 06:36
Genius loci IX
Video, které patří do místní české kroniky, ale na YT bylo zablokováno kvůli údajné snaze zpeněžit zvukovou stopu za pomoci fotomateriálu. Tak to je opravdu pitomost. Nic takového nebylo v úmyslu. Ale pro úprk času je vybraná skladba vynikající podklad.
P.S. Gl 9 je mix velmi starých a méně starých fotek ze života Žirovnice. Nejde o vědecky zpracovanou historii, nýbrž o letmý volný vhled do minulých roků tak, jak se stačily tu a tam zapsat do fotokroniky.
https://www.mojevideo.sk/video/35124/genius_loci_ix.html


09.06.2021, 17:59
Zemřel herec Pavel Koudelka
Život některých jedinců může někdy ovlivnit celou epochu a nezáleží na tom v jakých rozměrech. Tvůrčí herectví Pavla Koudelky, i když neprofesionála, ovlivnilo poměrně dlouhé období žirovnického divadelnictví. Hrál vždycky hlavní roli, byť to byla někdy ta vedlejší. Jakmile vstoupil na scénu, lidé v hledišti se začali smát. V tom spočíval jeho talent a dar. Dovedl okamžitě zaujmout, strhnout na sebe pozornost a svými výstupy nabízet lidem uvolnění a radost. Divadlo už hrát nikdy nebude, jedině snad, že si schoval poslední roličku ke vstupní bráně pro nás dosud neznámého světa.


07.06.2021, 07:40
Spring Classic II 2021
Kdo nestihl přehlídku automobilových veteránů, projíždějících 5.června Žirovnicí, může si promítnout video Josefa Preisingera, které je podrobně a detailně zachycovalo na počáteckém náměstí.

https://youtu.be/YFgdbKsyyeo


06.06.2021, 09:20
Video z "Komáří louky"
" Point Kl určitě nikomu nic neřekne a Komáří louka nejpíše také ne. A přitom jde o místo nedaleko Žirovnice, kam kdysi jezdila v létě parta lidí nikoli nepodobná jisté partě v Žirovnici. Do té brněnské na Kl patřil jistý Miroslav Donutil, což je jméno, které už by mnohým něco říkat mělo. Kousek od Žirovnice máme místo, které je doslova utopené v lesích tam, kde ani žirovnické lišky nedávají dobrou noc. Svého druhu jde o kout přírody, jakým je třeba Sv. Kateřina, jen na opačnou stranu.
Cesta tam a zpátky měla a určitě i nadále bude mít v sobě cosi z návratů do vlastního osudu. Velmi ztichlé a melancholické místo. "
MiPe
https://www.youtube.com/watch?v=GAZaHW7YAxo


03.06.2021, 06:04
Z mého zápisníku (23)
Dne 10.9.1967 byl v Žirovnici založen jezdecký oddíl Pionýr. Už podle jeho názvu je jasné, že šlo o mládežnický jezdecký oddíl. U jeho zrodu stáli však dospělí nadšenci tohoto sportu, jmenovitě zejména Miloslav Čadek, Stanislav Dvořák, Stanislav Jelínek, Karel Morava či František Slavík (seřazeni jsou abecedně nikoli podle zásluh a stejně tomu bude u jezdců či koní). Jejich snažení zaštítil František Votápek, ředitel tehdejšího kamenického státního statku, který měl v Žirovnici hospodářství, které přešlo v roce 1978 pod místní JZD Štítného, které pak v podpoře tohoto sportu pokračovalo. Pokud jde o jezdce v začátcích tohoto sportu v Žirovnici je třeba jmenovat Miloslava Čadka, Stanislava Dvořáka, Pavla Matouška, Pavla Moravu či Radka Tolknera, resp. Ivanu Jandovou, Zdenu Musilovou, Jaroslavu Pokornou, Ivetu Růnovou, Janu Šterclovou či Jaroslavu Tesařovou. Nelze zapomenout samozřejmě na koně (či lépe řečeno klisny) - Běluši, Britu, Diagonálu, Eleganci, Krizu...Byla založena tradice každoročních jezdeckých závodů trvající do současnosti, přicházely velké úspěchy (dokonce i tituly mistrů republiky). Ale to vše je už jiná kapitola, ke které se snad někdy vrátím.
Pokud jde o začátky toho sportu v Žirovnici musím se ještě zastavit u knihy Elišky Horelové "Léto jako když vyšije". Je to knížka pro děti (lépe řečeno pro holky) a poprvé vyšla v roce 1979 v nakladatelství Albatros v dnes nevídaném nákladu 40 000 výtisků (později vyšla ještě v roce 1988 a v roce 1995, tehdy šlo o upravené vydání). Autorka pro ni našla inspiraci právě u žirovnického jezdeckého oddílu Pionýr a jeho týdenních putovních táborů. Čtrnáctiletá Zuzka Ledvinková z Prahy si přála prožít prázdniny v cizině (stejně jako její spolužačky), ale osud chtěl, aby je nakonec strávila u své báborské tety Pavly na Českomoravské vysočině v partě báborských kluků a holek z jezdeckého kroužku při jejich společném putování koňmo po jižních Čechách, resp. Vysočině s poznáním, že lepší prázdniny snad ani prožít nemohla. V knížce se setkáme se řadou místních názvů z bližšího i vzdálenějšího okolí. Sama Žirovnice se však skrývá pod názvem Bábory (pokud by to snad četl někdo méně znalý zdejších reálií, pak uvádím, že Babory, psáno jen krátce, je název jedné ze žirovnických ulic a vlastně celé čtvrtě. Knížka má skoro 350 stran, ilustroval ji Zdeněk Mlčoch, který na jednom z obrázků zachytil pohled na žirovnický zámek a samo město právě z Babor. Autorka za knihu obdržela tvůrčí prémii Českého literárního fondu. Spisovatelka PhDr. Eliška Horelová CSc. sama k Žirovnici žádnou jinou vazbu neměla, zemřela v Praze dne 30.8.2015 ve věku 90 let.
Milan Pokorný


30.05.2021, 16:37
Nám známé celebrity
"Se Žirovnicí má co do činění mnoho slavných, povědomých anebo pozapomených lidí z širokého spektra lidské činnosti. Největší počet pak tvořili jedinci, kterým se dneska říká celebrity. Je jich opravdu celá řada, a pokud to jen trochu půjde, tak všechny budou v té či oné formě postupně zmíněny.
Doba tzv. reálného socíku nahrávala letní kumulaci lufťáků v Žirovnici, a to i velmi významných. A tak vedle celebrit, pražských rybářů a taxikářů, teplických fotbalistů, holek z Neratovic, Slovenska a dokonce i Východního Německa, bylo možno narazit i na rockové kapely z Plzně, které si Žirovnici velmi oblíbily. Náměsti v Žirovnici v létě dopoledne připomínalo Václavák. Potkat tu člověk mohl i P.H. a jeho ženu Z.K.
Klip tuto konkrétní ozvěnu reflektuje. "

https://www.youtube.com/watch?v=zrKyMx-W6E4


30.05.2021, 07:33
Rober Křesťan získal dvě sošky Anděla
Pro dvě sošky Anděla se šalmají od Jaroslava Róny si přišel Robert Křesťan, který v rámci slavnostního ceremoniálu také vystoupil se svou kapelou Druhá tráva. Ta získala ocenění v kategorii Folk za silnou nahrávku Díl první, která vznikla ve spolupráci s britským producentem Eddiem Stevensem. Druhou sošku si Robert Křesťan ke svému překvapení odnesl coby nový člen andělské Síně slávy.


23.05.2021, 07:07
Z mého zápisníku (22)
Žirovnici navštívili také poslední Rožmberkové. Vilém z Rožmberka zde v pátek 8.5.1551 navštívil Jáchyma z Hradce v doprovodu své matky Anny Rožmberské z Rogendorfu a svých sester Alžběty, Bohunky a Evy z Rožmberka (a samozřejmě i dalšího fraucimoru). Bylo mu tehdy 16 let a byl již krátce vladařem rodu. Jeho mladší bratr Petr Vok z Rožmberka navštívil Žirovnici rovněž v pátek 23.7.1557. I on zde byl na návštěvě u Jáchyma z Hradce, který v té době již zastával úřad nejvyššího kancléře Českého království. Petru Vokovi z Rožmberka bylo v té době necelých 18 let.
Mimochodem jedním ze tří poručníků posledních Rožmberků byl od roku 1545 i majitel Žirovnice od roku 1544 (a nejen jí) Albrecht z Gutštejna. Gutštejnové byli zpřízněni s Rožmberky a Albrecht z Gutštejna byl i z tohoto důvodu kmotrem Petra Voka z Rožmberka při jeho křtu, který proběhl dne 22.10.1539 v sídelním Krumlově. V té době zastával Albrecht z Gutštejna ještě významný úřad nejvyššího mincmistra Českého království (1534 - 1542). Jeho opakovaným hostem na Žirovnici bývala matka obou posledních Rožmberků Anna Rožmberská z Rogendorfu. Ale u tohoto šlechtice se zastavíme někdy jindy.
Milan Pokorný


22.05.2021, 09:01
Centrum v novém kabátě
Dva stěžejní domy na žirovnickém náměstí vylepšily svou vnější image a působí na okolí mnohem estetičtěji. Prantlův uzenářský podnik je celý obložen načervenalou a šedou fasádou. Podobnou kombinaci zvolila i prodejna Potraviny Flop nedávno zakoupená firmou Flosman a.s.


20.05.2021, 06:41
Noční prohlídky zámku
Divadelní spolek Žirovnice v historických kostýmech Vás provede dějinami hradu a zámku od 14. století do roku 1910, kdy město koupilo zámek od posledního majitele Leopolda Šternberka.
Představí se Václav Vencelík z Vrchovišť, Vilém Slavata nebo Adolf Vratislav ze Šternberka...
Nebudou chybět zajímavosti o freskové výzdobě, o věznění hradeckých měšťanů, o jídelníčku v 19. století.
Šlechtické dámy Vám řeknou, jaké měly starosti s manželi a dcerami.
Budete svědky vraždy Kryštofa z Gutštejna i podpisu smlouvy o koupi zámku městem Žirovnice.
Rezervace nutná tel. 565 494 095.
Vstupné: děti do 6 let zdarma, 6 - 15 let 90,- Kč, dospělí 150,- Kč.
23.7. a 6.8. od 18 a 20 hod.


19.05.2021, 15:40
Doběhla až na Zlatou tretru
Žirovnická rodačka Nikola Ježková se zúčastnila letošních mezinárodních lehkoatletických závodů v Ostravě. Na Zlaté tretře běžela v závodech na 100 m žen a byla členkou B teamu do 23. let ve štafetě 4x100 m.


17.05.2021, 05:52
Přání Ivě Janžurové
Žirovnice přeje rodačce Ivě Janžurové k jejím narozeninám všechno to, co si sama přeje, a ještě mnohem víc!

https://www.youtube.com/watch?v=GOsSXxq4HRY&t=21s16.05.2021, 13:43
Z mého zápisníku (21)
Dnešní zastavení bude patřit žirovnickému volejbalu a hlavně jeho odchovanci Jaroslavu Hlinkovi. My jeho vrstevníci ho odmala známe pod jeho dětskou přezdívkou Jája a u té v dalším textu zůstanu. Jája se narodil v Žirovnici 7.2.1954. Svůj sportovní život spojil s volejbalem, který v Žirovnici nebyl sice úplně neznámým sportem, ale jeho rozvoj nastal až s příchodem nového učitele (tělocvikáře) zdejší ZDŠ Josefa Machovského. Jája si přál tělocvikáře - volejbalistu a to přání se mu splnilo mírou vrchovatou, Pepa byl volejbalista a dokonce druholigový. Jája pod ním začal s volejbalem ve 12 letech v žákovském mužstvu Slavoje Žirovnice D. Hrávali jsme soutěž s týmy dospělých z vesnic na Pelhřimovsku. Do těch bližších jsme jezdili k zápasům na kolech a do těch vzdálenějších nás vozili rodiče auty. Odehráli jsme s Jájou nějaký ten zápas (nejen volejbalový, ale i fotbalový). Vzpomínky na ně už dávno odvál čas a tak si vzpomenu jen na to, jak jsme jeli na kolech na volejbalový zápas do Horní Vsi a jeden z našich spoluhráčů nezvládl serpentýny při sjezdu do vesnice a narazil do plotu jednoho z místních sousedů, z kola byla "osmička" a tamní kovář měl hned práci navíc. Pepa Machovský měl k nám malým klukům přátelský a kamarádský vztah a vůbec tím neutrpěla jeho učitelská autorita. Právě naopak. Volejbal tehdy hrála doslova celá Žirovnice, od žákovských týmů kluků a holek po celky dospělých mužů a žen. A nešlo o "obyčejné" soutěže, ale o KP I či dokonce první ligu. Později Pepa začal jezdit za prací do Pelhřimova, kam se nakonec s rodinou i odstěhoval a do kufru si přibalil i svůj volejbal, který odešel ze Žirovnice tak nějak s ním.
Ale zpět k Jájovi. Ten pak studoval na průmyslovce v Brně a hrál dorosteneckou volejbalovou ligu za Slavoj Juliánov, později pokračoval ve studiích na VUT Brno a hrál 2. ligu za místní Techniku a krátce 1. ligu za místní Teslu. V prosinci 1974 rukoval na vojnu do Dukly Liberec, kde v letech 1975 a 1976 získal tituly mistra ČSSR a v roce 1976 dokonce vítězství v PMEZ. Krátce hrál v letech 1977 - 1979 za RH Praha (4. místo v nejvyšší volejbalové soutěži v roce 1978, titul vicemistra a 3. místo na Final Four PVP v roce 1979). Jeho úspěšná volejbalová kariéra pak pokračovala v týmu VŠ Praha, kde během tří sezón získal v nejvyšší soutěži dvě 2. místa a jedno 3. místo. Kariéru končil v Lokomotivě Nymburk (sezóny 1983 - 1986) a v německém druholigovém týmu VfB Marktredwitz, ve kterém v roce 1989 ukončil aktivní kariéru.
Byl mnohonásobným akademickým reprezentantem ČSSR.
V 90. letech vedl úspěšně jako trenér týmy kadetek, juniorek a žen Tatranu Střešovice (s kadetkami mistr ČR v roce 1997). Obdržel Medaili O. Koutského za zásluhy o rozvoj pražského volejbalu.
Jája je už desítky let naturalizovaný Pražák. Se Žirovnicí však udržuje stálý kontakt. Jezdí sem za matkou a sestrou. Má zde i rekreační domek.
Milan Pokorný


15.05.2021, 05:51
Ahoj Ivo !! A hodně zdraví!!!
Dne 19.5.1941 se v Žirovnici narodila ve zdejší učitelské rodině herečka Iva Janžurová, blíží se oslava jejích 80. narozenin. Článek k tomuto jubileu už 17.1. zde napsal Milan Pokorný.Můžete si ho vyhledat.
Nyní dodal Miroslav Petrů i videofejeton, který si otevřete na této adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=GOsSXxq4HRY&t=21s


11.05.2021, 07:52
Zahájení turistické sezony
Zámecký areál Žirovnice zahajuje letos turistickou sezónu v úterý 11. května od 9 - 17 hodin.
V souvislosti s platnými protiepidemickými opatřeními můžete v omezeném počtu návštěvníků a s respirátorem navštívit tyto objekty a expozice:
ZÁMEK:
Expozice Nástěnné gotické malby z 15. století
Expozice Květiny na šlechtickém sídle z 19. století
PIVOVAR:
Expozice Knoflíkářství a perleti
Expozice Historických šicích strojů
Expozice Ukázky pivovarnictví
ŠPÝCHAR:
Expozice Venkovských tradic a řemesel
Keramický betlém: Život na vesnici
Více info:
Zámecký areál Žirovnice, Branka 1, 394 68 Žirovnice,
Telefon: 565 494 095, zamek@zirovnice.cz, www.zirovnice.cz


07.05.2021, 09:42
Každý má svou školu
Tihle byli žáky učitelky Heleny Zelingerové a mnozí občané je rozhodně rozpoznají. Žirovnickou školu dostavěli v roce 1905 a o její výstavbě toho moc nevíme. Tak jak původně vypadala, ji odhaluje videofejeton Miroslava Petrů.

https://www.youtube.com/watch?v=EjPCDSdRTZk


07.05.2021, 06:46
Do Počátek přes Stojčín
V důsledku výstavby PENNY marketu na okraji Počátek a napojování na místní inženýrské sítě, bude hlavní silniční spojnice mezi oběma městy uzavřena. V první etapě od 10.5. do 30.5. Objížďka povede přes Stojčín.


06.05.2021, 06:05
Anketa Kraje Vysočina
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/vMXBUjbx

Vážení, pro obyvatele Kraje Vysočina je připravena anketa. Zúčastnila jsem se a sama jsem přidala tato chybějící témata:

Chybí průběžná veřejná doprava z okrajů Kraje do sousedních krajů.

Doporučuji zařazení všech spojů (vyjma dálkových) do VDV. (Některé ve VDV nejsou, a proto systém VDV není tak dobře využitelný).

Jaroslava Cabadajová


30.04.2021, 06:37
Z mého zápisníku (20)
Dnešní stručný příspěvek bude o historii Žirovnice. V pořadí druhým vlastníkem Žirovnice byli páni z Ústí, jmenovitě Oldřich z Ústí. Šlo o starý český panský rod, který dovozoval svůj původ od Vítka I. z Prčice. Tento panský rod pocházel z rozrodu Vítkovců a byl vlastně mladší větví rodu pánů z Hradce, od nichž se oddělil ve 13. století. Páni z Ústí byli přezdívaní též Sezemové (Sezimové) z Ústí a s přihlédnutím ke shodě jmen a místa svého sídla bývali nesprávně považováni za potomky nemanželského syna Vítka I. z Prčice - Sezemy z Ústí, který obdržel od svého otce erb s černou pětilistou růží ve zlatém poli. Skutečným zakladatelem rodu pánů z Ústí byl však Sezema z Kosové Hory, který zemřel kolem roku 1259 a byl synem Jindřicha I. z Hradce, zřejmě druhorozeného syna Vítka I. z Prčice, od něhož dostal jako erb všem jistě dobře známou zlatou pětilistou růži v modrém poli.
Oldřich z Ústí získal Žirovnici od pánů z Hradce nejpozději roku 1371, ke změně vlastníka došlo pro dluhy pánů z Hradce, které jsem zmiňoval již dříve. Oldřich z Ústí zemřel před rokem 1379, na Žirovnici pak ještě několik let sídlila jeho manželka Bonuše, která Žirovnici prodala Kamarétům z Lukavce (poprvé jsou na Žirovnici zmiňováni k roku 1393).
Předchůdce Oldřicha z Ústí Sezema z Hradce a Ústí (zmiňován v letech 1267 - 1280) byl ještě v nedílu (forma spoluvlastnictví ve středověku) s pány z Hradce a držel Hradiště (pozdější Tábor) a Ústí (Sezimovo Ústí).
Oldřich z Ústí měl bratra Sezemu (zmiňován v letech 1349 - 1386), který byl proboštem v Týně nad Vltavou a od roku 1364 také kanovníkem pražským, bratra Jana (zmiňován v letech 1352 - 1370), se kterým držel Hradiště a Ústí a sestru Dorotu, jeptišku (zmiňována k roku 1367).
Oldřich z Ústí měl tři děti: Sezemu (zmiňován v letech 1371 - 1380), který byl kanovníkem olomouckým, Jana (zmiňován v letech 1388 - 1414), který držel Hradiště a část Ústí a Oldřicha (zmiňován v letech 1362 - 1414), který vstoupil do řádu pražských křižovníků, byl komturem u sv. Jakuba při Hradci Králové a roku 1402 převzal zemské komturství a správu nad komendami, které byly v špatném stavu.
Oldřich z Ústí měl od syna Jana jediného vnuka, kterým byl Oldřich mladší, který držel Hradiště a čtvrtinu Ústí, ze kterého vyhnal obyvatele podobojí a nakonec ovládl celé město. Před popeleční středou roku 1420 však obyvatelé podobojí získali znovu moc nad městem i nad Hradištěm. Oldřich mladší se musel před nimi uchýlit na tvrz Sedlec u Tábora, kterou však dobyli a zapálili. Oldřicha mladšího umlátili cepy.
A ještě snad jednu zajímavost k "našemu" Oldřichu staršímu z Ústí. Ten se společně s bratrem Janem zúčastnil 5.4. 1355 korunovace císaře Karla IV. v Římě.
Rod pánů z Ústí vymřel po meči roku 1621, kdy zemřel Jiří Vilém Sezima z Ústí bez zanechání dědice. V erbu měli modrou pětilistou růži ve zlatém poli.
Milan Pokorný


29.04.2021, 06:53
Nic se nezmění
Prodejna na náměstí v Žirovnici bude první týden v květnu zavřená. V podstatě jde jen o předávání, neboť původní majitel, který ji léta provozoval, ji přenechává jinému subjektu. Žádný problém zřejmě nenastává. Ten nastal už před několika léty, kdy původní provozovatelka ovlivnila zástupce města do té míry, že vzdali výstavbu marketu v Žirovnici. Ten se teď staví na okraji Počátek.


25.04.2021, 13:36
Vracíme se k rodákům
Díky spolupracovníkům Žirovnických ohlasů se v našich internetových novinách objevují v poslední době obnovované vzpomínky zmínky i materiály týkající se našich rodáků. Neopomenutelnou žirovnickou osobností je bezesporu herec Milan Mach. Na píseň, kterou nazpíval a která i dnes občas zazní v rádiu či televizi vytvořil Miroslav Petrů videofejeton.

https://www.youtube.com/watch?v=A1s63G92sis


24.04.2021, 06:49
Z mého zápisníku (19)
Tento příspěvek navazuje na příspěvek předchozí o vojenské kariéře zdejšího rodáka generálmajora Čadka. Ten se už v říjnu 1950 vrátil z Hlavní politické správy k 1. pěší divizi a na jejím velitelství zastával funkci náčelníka politického oddělení. V srpnu 1951 odešel do Písku a zde se stal náčelníkem politického oddělení velitelství 2. armádního sboru. V dubnu 1953 byl přeložen do Prahy, kde působil ve funkci zástupce náčelníka politické správy 1. vojenského okruhu. Mezitím byl v krátkých intervalech opakovaně povýšen: 25.2.1951 na majora, 15.4.1952 na podplukovníka, 24.10.1953 na plukovníka a 1.4.1954 na generálmajora. Od října 1955 byl ve funkci zástupce velitele 1. vojenského okruhu pro věci politické - náčelníka politické správy 1. vojenského okruhu.
V srpnu 1957 znovu nastoupil na přípravnou školu pro studium v zahraničí při Vojenské akademii Klementa Gottwalda v Praze a od listopadu 1957 do října 1958 absolvoval vyšší akademický kurz na Vojenské politické akademii V.I.Lenina v Moskvě. Po návratu do Československa pracoval na MNO ve funkci náčelníka oddělení služby vojsk. Od června 1967 působil jako náčelník vojenské katedry na ČVUT v Praze a od června 1970 přešel na VŠE v Praze, kde zastával stejnou funkci. Do zálohy odešel 31.10.1974.
Zmiňuje se o něm Alex Maskalík ve své práci Elita armády, československá vojenská generalita 1918 - 1992 (HWSK Banská Bystrica 2012).
Milan Pokorný


22.04.2021, 06:13
Přírůstky nulové
Ke dni 20.4. byly zaznamenány na corovinové mapě obcí v Počátkách a Žirovnici přírůstky nulové.Znamená to, že k tomuto dni v těchto městech u nikoho z obyvatel nebyl vir zjištěn.


22.04.2021, 05:53
Očkovací centrum v Počátách
Očkovací centrum Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206. 394 64 Počátky
Vchod do očkovacího centra je z Nádražní ulice, branka nad schodištěm z boku nemocnice.
Parkování je možné u nemocnice Havlíčkova nebo Nádražní ulice
Provozní doba centra: PO–PÁ 7.00–15.00 hod.18.04.2021, 06:54
Dozvídáme se
Na přelomu dubna a května přibudou další čtyři místa v kraji, kde se začne očkovat proti COVID-19. Nově si budou moci občané vybírat i z očkovacích center v Přibyslavi, Chotěboři, Velkém Meziříčí a v Počátkách. Kde bude očkovací místo v Počátkách umístěno zatím nevíme, ani jaká budou přidělena očkovací séra a jakým způsobem se budou moci lidé na očkování hlásit.16.04.2021, 16:34
Z mého zápisníku (18)
Před zveřejněním mého minulého příspěvku č. 17 mi byl přeposlán dotaz na gen. Čadka s tím, že jeho jméno se objevilo při sepisování vzpomínek místních pamětníků na události kolem 9.5.1945 v Žirovnici a zda by neměla Žirovnice vědět více o tomto vysokém důstojníkovi naší armády. Souhlasím. Jeho vojenské kariéře se můžeme věnovat i podrobněji, protože o něm skutečně v Žirovnici nic napsáno nebylo (alespoň o tom nevím, pro opatrnost musím dodat, že přes tři desetiletí nejsem zdejším občanem).
Generálmajor Ing. Václav Čadek se narodil v Žirovnici dne 27.10.1914. Po studiích na jindřichohradeckém reálném gymnáziu a po studiu na Univerzitě Karlově v Praze (fakulta není bohužel nikde uvedena) v letech 1925 až 1933, resp. v letech 1933 až 1935, nastoupil v říjnu 1936 základní vojenskou službu, přičemž hned na jejím počátku absolvoval Školu na důstojníky dělostřelectva v záloze v Olomouci (ta předložka "na" v názvu této školy je skutečně uvedena správně, nejde o žádný překlep) a po jejím absolvování v květnu 1937 se stal s hodností desátník aspirant velitelem čety u dělostřeleckého pluku ve Čtyřech Dvorech (dnes část Českých Budějovic). Od ledna 1938 již v hodnosti četaře aspiranta (tedy hodnosti poddůstojnické) sloužil ve funkci 1. důstojníka baterie u dělostřeleckého pluku v Žilině. Protože v době mnichovské krize byla vyhlášena všeobecná mobilizace, musel v armádě setrvat a do zálohy byl propuštěn až po demobilizaci v prosinci 1938 již v hodnosti podporučíka. Po skončení 2. světové války byl však do armády povolán znovu už na konci května 1945, konkrétně šlo o pozici autodůstojníka u II. oddílu dělostřeleckého pluku, který v té době vznikal v Jindřichově Hradci. Hned v září 1945 absolvoval kurz osvětových důstojníků u velitelství 2. oblasti v Táboře a od října 1945 působil ve funkci osvětového důstojníka při Škole na důstojníky dělostřelectva v záloze ve Veselí nad Lužnicí (později v Táboře). V listopadu 1945 byl povýšen do hodnosti poručíka v záloze (a to zpětně s platností k 1.9.1945) a hodnosti nadporučíka v záloze dosáhl 28.10.1946. Teprve v dubnu 1947 se stal vojákem z povolání ve skupině důstojníků dělostřelectva (se zpětnou platností od 1.1.1946). V říjnu 1947 nastoupil do aplikační školy dělostřelectva při Dělostřeleckém učilišti v Olomouci. Od srpna 1948 do října 1948 pracoval jako osvětový důstojník u dělostřeleckého pluku v Příbrami a poté se stal instruktorem agitace a propagandy na velitelství 1. pěší divize v Českých Budějovicích. V říjnu 1948 byl povýšen do hodnosti kapitána (s účinností od 1.4.1947) a 1.10.1949 do hodnosti štábního kapitána. V roce 1949 ukončil studium na Vysoké škole politické a sociální v Praze a současně absolvoval dvoutýdenní kurz při ÚV KSČ. Od února do srpna 1950 byl zařazen v přípravném kurzu pro studium v zahraničí, který organizovalo Vysoké vojenské učení v Praze (někdejší Vysoká škola vojenská). Místo zamýšleného vyslání do tehdejšího SSSR byl ale přidělen na tehdy nově vytvořenou Hlavní politickou správu. A protože je dnešní příspěvek už dlouhý, tak ho dokončím příště tou zajímavější "generálskou" částí jeho vojenské kariéry. Snad jen dnes ještě k vysvětlení pojmu osvětový důstojník. Později byla tato funkce nazývána zástupce velitele pro věci politické, jinak řečeno šlo o politruka.
Milan Pokorný


13.04.2021, 07:40
Každej máme svý, barvy vítězný
Tak jako Milan Pokorný v ŽO a Marie Fronková v Žirovničanu často připomínají a obnovují vzpomínky na žirovnickou historii, objevují se i ve zcela moderní sdělovací formě videa Miroslava Petrů z oblasti muziky a sportu. Poslední jeho klip se týká fotbalu a slavného období amatérského teamu Perla, za který nastupovali hoši, kteří se dnes už blíží věku důchodovému.
https://www.youtube.com/watch?v=sVHxaVREofw


11.04.2021, 07:15
Vážení spoluobčané
Jistě jste si všimli, že zde ve zprávách vycházejí v poslední době pravidelně příspěvky Milana Pokorného - Z mého zápisníku. Objevují se v nich i mnohá místní jména. Tyto osobnosti našeho malého světa by si zasloužily možná podrobnější pojednání o jejich životech a činech, které se Žirovnicí přímo souvisejí a děj v tomto městě jistou dobu třeba i ovlivňovaly. Už delší čas uvažujeme o rubrice, kterou bychom do ŽO přiřadili a kde by jejich „životopisy“ a činy byly zaznamenány. V rubrikách některé už náznakově jsou. Na příklad Umělecký a genealogický životopis F. M Hoffmanna, životopis Ing Zdeňka Hůlky, který nám ho sám poslal. Jinak jsou tu i krátké životní úseky některých občanů, které by se do založených životopisů daly postupně vkládat a tím je rozšiřovat. V posledních Pokorného zápisnících o Zpěváckém spolku SLOVAN se objevuje 42 jmen prakticky zapomenutých občanů města. O některých by dal vytvořit přibližný životopis, který by měl vypovídající hodnotu nejen o jejich životě ale i o běžných událostech v Žirovnici.
K tomu bychom potřebovali i Vaší spolupráci.A nejen pamětníků.
MiKo


10.04.2021, 07:16
Z mého zápisníku (17)
Navazuji na předchozí příspěvek a dokončím výčet členů zpěváckého spolku SLOVAN v Žirovnici: 11) FIŠER Matěj, vyráběl sirky na Novém Světě (dům, kde výrobu provozoval nesl název Na sirkárně), později se stal vývozcem knoflíků, postavil továrnu na jejich výrobu v Komenského ulici (pozdější Dům služeb), 12) FIŠER Tadeáš, bratr předchozího, jeho syn Jan byl společníkem svého strýce Matěje Fišera a dlouholetým starostou Žirovnice, 13) DE GREGORIO Antonín, kaplan v Žirovnici. 14) HOUŠKA Josef, rolník z Počátecké ulice (rodinný domek Koudelkových), byl otcem Emanuela Houšky ze žirovnického hamru nad fotbalovým stadionem Budín (dnes Ubytování U Lva), 15) HOFFMAN Dominik, hostinský ve starém pivovaru, 16) HRBEK Ludvík, rolník a později hostinský z Nádražní ulice, 17) KUBELE Severin, tkalcovský faktor, jako rolník bydlel na Počátecké ulici v rohovém domě s ulicí Bezručovou, zemřel v roce 1913, 18) KUBELE Arsenius, rovněž tkalcovský faktor, 19) KLAŠKA Jan, bydlel v Havlově stavení na Novém Světě, původně se živil tkalcovstvím, později vyráběl perleťové knoflíky, byl otcem Emanuela Klašky, který bydlel na Počátecké ulici, 20) MALÍNEK Jan, hostinský z Havlíčkova náměstí (nyní restaurace U Kuše), 21) MORAVA Karel, nájemce panského mlýna na Valše, zabýval se i výrobou perleťových knoflíků, rodina se odstěhovala do Popelína, 22) MENŠÍK Karel, hraběcí úředník ze zámku, 23) MICHL Karel, blíže neznámý, 24) NOVÁČEK Antonín, řídící učitel, místní varhaník v letech 1900 až 1908, postavil si rodinný domek vedle rodinného domku Kotounových, zemřel v roce 1916, 25) PRŮCHA Vincenc, sklenář, 26) PRŮCHA Augustin, rolník na hospodářství u Cimlerů v sousedství fary, 27) PAŘÍZEK Prokop, měl bydlet na Novém Světě, 28) RAFFL František, bydlel v ulici Dláždění (rodinný domek Kolářových), 29) RATAJ Hynek, rolník, bydlel údajně na Hradecké ulici, 30) RATAJ Augustin, snad bratr předchozího, 31) SEMOTÁN František, místní stavitel, bydlel na Novém Světě, stavěl bývalou žirovnickou radnici (pozdější pošta), postavil hřbitovní portál na hřbitově u sv. Jiljí, školy v okolí apod., 32) SVOBODA Tomáš, blíže neznámý, 33) STEIN křest. jméno?, správce hraběcího velkostatku, ŠPÍREK křest. jméno?, snad bývalý místní sládek, 34) TÁBOR Karel, místní obchodník a radní, 35) TOMAS Leopold, učitel v Žirovnici v letech 1868 až 1874, 36) URBÁNEK Karel, údajně hospodský na Dvořákově hospodě ( též U Urbánků), bývala tam zahrada s kuželnou, kde se měl nechat roztrhat dynamitem italský dělník, jeden z těch Italů, kteří pracovali ve Stojčíně na stavbě železnice v letech 1885 až 1887 (poději Závodní klub KPŽ), 37) VALENTA Antonín, zámečník z Havlíčkova náměstí, 38) VÁCLAVÍČEK Petr, měl obchod na Husově náměstí, 39) VOSTRÝ Antonín, rolník z domu u kostela sv. Filipa a Jakuba (později zde bývalo pekařství a tamní krámek využíval v letech 1903 až 1906 k hudební výuce kapelník F. Vaníček (býval i předsedou Občanské záložny v Žirovnici), 40) VOSTRÝ František, byl snad z Horní Cerekve, 41) ŽIŽKA Antonín, truhlář z podzámčí a 42) ŽIŽKA Mikuláš, obuvnický mistr (později měl obchod s textilem), bydlel na začátku Nádražní ulice v domě, kde později bydlela rodina Miloše Linharta.
Milan Pokorný


05.04.2021, 06:29
Probíhá sčítání lidu
Je to pár let, co se mnohá města a obce snažily různými benefity přilákat k třeba jen administrativnímu přestěhování další obyvatele, aby přesáhla hranici, která jim zaručovala vyšší daňové příjmy. Od té doby se pravidla dělení daní změnila. Nezávisí tolik na velikostní skupině obce, ale hlavně na samotném počtu obyvatel. Právě proto teď, při sčítání lidu, je ten okamžik, kdy by radní měli připomínat: „Nezapomeňte uvést, že bydlíte u nás.“ Je to paradox. V tuzemsku máme vedle sebe dva soupisy s počty obyvatel. Jeden vychází z informací o trvalém pobytu, tedy obrazně o tom, co máme v občanských průkazech. A druhý z toho, co vzejde ze sčítání lidu. Ten pak statistici upravují podle rovněž statistických údajů o narozeních, úmrtích či třeba o stěhování. A ty dvě evidence se liší. Ano, toto sčítání nám možná ukáže, že máme až statisíce lidí, kteří žijí jinde, než mají v občanském průkazu. Že jsou to třeba lidé, kteří žijí v domě na venkově, ale drží si na sebe nájemní byt ve městě, který pak za vyšší sumu pronajímají a doufají, že na to majitel domu nepřijde. Nebo třeba takoví, kteří se přehlásili, aby snáz získali pro dítě školku či „lepší“ školu. Nebo jsou z různých důvodů na tzv. úřední adrese, ale někde skutečně žijí. Tady je ten fakt. Daně ministerstvo financí dělí podle aktualizovaných údajů sčítání lidu. Tedy podle toho, co právě teď vyplňujeme. Najdeme zastánce toho, že je to dobrá metoda, najdeme její kritiky. Každý má kus pravdy. Podstatné je, že ve sčítání máme vyplnit pravdivě obvyklý stav. Podle toho bude místo, ve kterém skutečně žijeme, dostávat peníze. Právě na ty nedostatkové školky, dopravu, kulturu či třeba střediska na odpady. Podle těchto údajů je možné uvažovat o stavbě nových silnic k posílení dopravy. I to je jedna z odpovědí na otázku: „Proč si to vlastně úřady nezjistí jinde.“ Protože prostě nemohou. Je to i jeden z paradoxních dopadů koronavirových opatření. Lidé se asi spíše budou držet na místě, které je pro ně domovem. Ten výsledek sčítání možná na konci roku bude pro některá města a obce šok. A budou přemýšlet, jak tu věc změnit. Pokud se ale nezmění zákony, další šance přijde možná až za deset let.
Pelimex02.04.2021, 06:41
Z mého zápisníku (16)
V roce 1873 byl v Žirovnici založen zpěvácký spolek SLOVAN. Zachovalo se tablo fotografií zakládajících členů spolku včetně jejich autogramů. Hudební sdružení města Žirovnice vydalo publikaci k 10. výročí svého založení v roce 1936 a zde je rovněž odkaz na zpěvácký spolek SLOVAN, konkrétně záznam z roku 1933, ze kterého vyplývá, že SLOVAN slavil v roce 1933 60. výročí svého založení. Heslem zpěváckého spolku SLOVAN prý bylo PĚVCE DOBRA - MILUJÍ BOZI.
Členů spolku jsem napočítal celkem 42, všechno muži. Abecedně se dnes zmíním o prvních deseti. Dívám se do ručně psaných poznámek starých zhruba padesát let z doby, kdy jsem chodil do gymnázia. Ty bližší údaje k jednotlivým jménům jsem od někoho převzal (pan učitel Švejda?), sám jsem po nich určitě nepátral a pramen jsem si nepoznamenal. Berte proto tyto údaje raději s rezervou, nicméně je pro zajímavost uvádím:
1) BUČEK TOMÁŠ - perleťář a později vývozce perleťových knoflíků, švagr zakladatele žirovnického perleťářství Josefa Žampacha a zakladatel výroby perleťových knoflíků v nedaleké Studené, 2) BALEK KAREL - rolník, který bydlel v Žirovnici údajně v dnešní Nádražní ulici, 3) BRABEC FRANTIŠEK, kaplan v Žirovnici, 4) CIMLER PETR, rolník v Žirovnici, bydlel údajně v dnešní Žižkově ulici, 5) ČADEK JAN, hostinský v Žirovnici, hostinec NA PANSKÉ, 6) ČERVENKA FRANTIŠEK, rolník, hospodařil v místech dnešní Komenského ulice a s jejím budováním a otevřením na začátku 20. stol. jeho zdejší hospodářství skončilo, 7) ČERMÁK VINCENC, bydlel v Žirovnici snad v Nádražní ulici, kde ústí do uličky Perky, 8) EMR HYNEK, žirovnický varhaník, v pořadí již třetí z rodiny místních varhaníků, v Žirovnici zajišťoval hru na varhany v letech 1844 až 1874 (žil v letech 1826 až 1891), 9) EMBACHER FRANTIŠEK, měl malý krámek s textilem v Žirovnici v domě, kde v roce 1910 zahájil svou činnost dělnický konsum "Vzájemnost". 10) FIALA DOMINIK, hajný z hájovny u lesa Hájek. Příště budu ve výčtu jednotlivých členů zpěváckého spolku SLOVAN pokračovat.
Milan Pokorný


30.03.2021, 13:09
Prodej ryb až v sobotu
Český rybářský svaz, který pořádá pravidelný prodej upravených ryb na sádkách v Žirovnici, se musel přizpůsobit státním nařízením a církevním pravidlům, že na Velký pátek se žádné maso nemá prodávat ani konzumovat, obzvlášť když je karanténa.
PRODEJ RYB se uskuteční v SOBOTU 3.4. od 8 do 11 hodin tamtéž.


27.03.2021, 06:54
Z mého zápisníku (15)
V plném proudu je česká hokejová extraliga, zastavím se proto dnes u žirovnického hokeje. Ten prožil nejúspěšnější období v letech 2011-2017, kdy HC Slavoj Žirovnice hrál Krajskou soutěž Vysočiny, kterou v sezóně 2012/2013 vyhrál (ze soutěže se nepostupovalo ani nesestupovalo) a od sezóny 2013/2014 přestoupil do náročnější Jihočeské krajské ligy, kde se v sezóně 2016/2017 dostal v play-off do čtvrtfinále. Žirovnický hokejový dres v té době oblékal Zdeněk Ondřej, který v letech 2002 - 2013 odehrál celkem 410 utkání v české hokejové extralize. Postupně hrál za týmy (uvádím jejich tehdejší názvy) HC České Budějovice (2 sezóny), HC Znojemští Orli (2 sezóny), HC Moeller Pardubice (3 sezóny), HC Vítkovice Steel (1 sezóna), Bílí Tygři Liberec (2 sezóny) a Piráti Chomutov (1 sezóna). V sezóně 2005/2006 získal se Znojemskými Orly třetí místo a v sezóně následující s Pardubicemi podlehl až ve finále pražské Spartě. Před extraligou to zkoušel i v zámoří, např. ve známém týmu WCHL Long Beach Ice Dogs. Nebyl však jediným známým hokejistou Žirovnice, k jednomu dalšímu se vrátím někdy příště.
Milan Pokorný


26.03.2021, 10:35
Takoví jsme byli
https://www.youtube.com/watch?v=RkeYpvN_OKM
Pod touto adresou si otevřete žirovnickou minulost, na kterou ještě leckteří pamatují. Můžeme vzpomínat dobře i o mrtvých, které si v klipu oživíme.
P.S. Případné připomínky a vzpomínky uložte do "názorů" a my je sem připojíme.


24.03.2021, 10:46
Dal si vytisknout radost
Pan Blahouš Voharčík, který je znám svými epigramy a jemuž v Jihočeském rozhlasu čtou krátké příběhy o zvířatech si k blížícím se osmdesátinám vydal knihu o svých psích miláčcích Alině a Dině. Kniha PSÍ ŽIVOT má velký formát, obsahuje mnoho barevných fotografií a bude nejspíš dostupná i v místní městské knihovně. Osud oněch fenek se prolíná s událostmi a jmény, které nebudou místním čtenářům neznámé.


22.03.2021, 10:26
Hledá se perleťový pohár
Má někdo ponětí kam se ztratil původní perleťový pohár? Naposledy byl v klubovně fotbalového klubu Královopolská v Brně kde je nyní stadion Zbrojovky. Zaniklý klub se stěhoval do Prostějova? Dejte vědět....Díky Zdeněk Tomeček


17.03.2021, 09:13
Z mého zápisníku (14)
Navazuji na své dva předchozí příspěvky. Knize o Čurwuišovi jsem věnoval více prostoru, protože jeho příběh je jedinečný, o to jedinečnější, že je pravdivý. Je to příběh střetu dvou kultur, který má přesah do současnosti (imigranti v Evropě) a Žirovnice v něm sehrála nemalou úlohu. Jsou města, která staví s velkou pompou pomníky Hliníkům a (s prominutím) podobným pitomostem. Tady máte velký příběh a Žirovnice?...Nic. Ani pamětní deska na nějakém odpovídajícím místě, natož nějaký pomník. Nezájem.
Pár slov k druhému hrdinovi příběhu. Alberto Vojtěch Frič vyrůstal ve významné pražské vlastenecké rodině a od dětství projevoval mimořádný talent pro studium přírodních věd. Už ve svých patnácti letech byl odborníkem na kaktusy. V dospělém věku už byl v tomto směru odborníkem světového významu. Ve své době shromáždil největší sbírku kaktusů na světě. Některé kaktusy mají ve svém botanickém názvu jeho příjmení. Jako botanik se však věnoval i šlechtění a křížení různých užitkových rostlin. Byl světově uznávaným etnografem - amerikanistou. Na svých cestách po Jižní a Severní Americe strávil dohromady více než deset let. Studoval život řady indiánských kmenů, nejen indiánů Čamokoko. Vypracoval slovníky 36 indiánských jazyků a do Evropy dovezl tisíce sbírkových předmětů, které jsou v expozicích světových muzeí od Berlína přes Petrohrad po New York (bohužel jen zlomek z nich máme doma). Své poznatky publikoval v řadě evropských a jihoamerických zemí. Byl průkopníkem dokumentární fotografie (snímky kaktusů, indiánů apod.) a autorem prací jak odborných, tak populárně naučných určených hlavně mládeži. Po vzniku republiky jí pomáhal v Jižní Americe i na diplomatickém poli. Jako vlastenec se projevil i za II. světové války. Byl bezpochyby nejvýznačnějším Čechem, který kdy Žirovnici navštívil. Kdysi jsem se tady zmiňoval o známém filmovém režisérovi národním umělci Martinu Fričovi, ten byl synovcem A. V. Friče.
Jihoamerický vnuk A. V. Friče Rodolfo Ferreira Fric přicestoval z Paraguaye do České republiky v roce 2012 na pozvání manželů Pavla (jeho český bratranec) a Yvonny Fričových u příležitosti vydání Indiánské knížky. V této knize doplnil české texty svého dědy svými texty španělskými. Měl jsem možnost se s ním setkat 13.9.2012. Bylo mu tehdy 70 let. Šlo o drobného pomenšího muže s výraznými indiánskými rysy. Pracoval v té době mezi indiány Čamakoko jako zdravotník. Byl silně věřící, do jazyka čamakoko přeložil Nový zákon. A na co nejraději ze setkání s ním vzpomínám? Na to, jak se mi podepisoval do knih Strýček Indián a Indiánské knížky a s úsměvem ve tváři si dával záležet na háčku nad písmenem c u svého příjmení Frič (jinak používal příjmení Fric, které se ve španělštině čte "Frik").
Milan Pokorný


17.03.2021, 06:47
Nejlepší fotbalista okresu
Nominaci od čtenářů přijímáme na e-mailu fotbalista2021@denik.cz do 23. března 2021 23:59. Uveďte vždy jméno hráče a tým, kde působí. Do finální jedenáctky postoupí hráči s nejvíce nominacemi.

Samotná soutěž se formou ankety rozjede 30. března (na každém okresním webu Deníku) a potrvá přesně měsíc. Vítěz se může těšit na odměnu a hlavně získá titul a novinovou plaketu. Být nejpopulárnější fotbalistou okresu, to je přece obrovské lákadlo. 
Zdroj: https://pelhrimovsky.denik.cz/fotbal-perlicky/soutez-nejpopularnejsi-fotbalista-okresu-20210316.html


16.03.2021, 10:51
Hasiči zasahují
Ve čtvrtek 4.3.2021 vyjížděli hasiči k požáru sazí v komíně v Žirovnici. Jednotky po příjezdu na místo komín vyčistily a zkontrolovaly termokamerou. Na místě zasahovaly jednotky SDH Žirovnice, Počátky a HZS Kamenice nad Lipou.
Ve čtvrtek 11.3.2021 Počátecká jednotka vyjížděla s vozem CAS 20 Tatra a CAS 24 Liaz k nahlášenému požáru bytu v obci Stojčín. První na místě byla hlídka PČR, která uhasila plameny pomocí hasicího přístroje. Jednotky poté provedly prolití zasažené místnosti, odvětrání prostor a kontrolu objektu. Požár zřejmě vznikl od elektrického přímotopu. Zásah se obešel bez zranění. Na místě dále zasahovaly jednotky SDH Žirovnice a HZS Kamenice nad Lipou.
V pátek 12.3.2021 jednotka z Počátek vyjížděla k technické pomoci ZZS s transportem pacientky, která pod vlivem alkoholu skočila ze druhého patra budovy v obci Počátky. Jednotka pomohla posádce ZZS naložit pacientku do sanitního vozu a poté přenést a naložit do vrtulníku LZS.


14.03.2021, 07:30
Z mého zápisníku (13)
V roce 1999 se do Jižní Ameriky vydali dva čeští dokumentaristé, aby natočili film o A. V. Fričovi. Setkali se též s indiány kmene Čamakoko. Zajímal je pochopitelně i další osud Čerwuiše. Bohužel se naplnily obavy, které měl A. V. Frič. Když Čerwuiš po svém návratu líčil indiánům své zážitky, nevěřili mu a považovali ho za blázna či v lepším případě za podivína. Například si pochvaloval, že našel spoustu peněz, které tam lidé odhazovali na zem. Dovezl si jich celý pytel (šlo určitě o zmiňované knoflíky). Tamní indiáni v té době žádné peníze neznali. Teprve s tím, jak se k nim dostávala civilizace a nové věci, získával postupně na vážnosti. Bydlel v Pacheku, neoženil se a neměl děti. Později přijal jméno Alberto Mendoza . Zemřel údajně někdy v roce 1967 a byl pohřben za Puerto Dianou. Hrob tohoto indiánského přítele Žirovnice dávno pohltila tropická vegetace. Mezi indiány dokumentaristé překvapivě narazili na dceru A. V. Friče. Ten se totiž oženil po indiánsku (na "psí knížku") s indiánkou Lora-y (někdy uváděna jako Lora-i) a v září 1905 se mu z tohoto vztahu narodila dcera Herminia Fric, která se později nešťastně provdala, přijala příjmení Ferreira, měla osm dětí, z nichž většina měla tragický osud. Svého otce nikdy neviděla a od své matky o něm věděla jen to, že byl z Evropy a byl "antropológo". Její matka zemřela mladá, Herminii bylo osm let. Sama Herminia Ferreira Fric zemřela 10.3.2009, bylo jí neuvěřitelných 104 let. Na závěr uvedu příště pár zajímavostí k samotnému A.V.Fričovi a jeho jihoamerickému vnukovi.
Milan Pokorný


11.03.2021, 08:21
eKnihy jedou
Na této webové adrese vyšel M.Konášovi román DOTEKY DNÍ aneb Zažil jsem rok 1968. V onom období byl zaměstnán v Realistickém divadle jako kulisák a tak nové impulsy a trendy mohl čerpat bezprostředně. Román si můžete stáhnout z webů Palmknihy, Ráj knih, Kosmas i Martinus za 99Kč. Pokud za něj nechcete platit, je ke stažení na stránkách Městské knihovny Žirovnice a na www.romanyzdarma.cz (zde)
V současnosti jsou eknihy proti klasickým ve výhodě, protože tiskárny ani knihkupectví prakticky nefungují. Zdá se, že elektronické knihy začnou brzy převládat.09.03.2021, 18:49
Z mého zápisníku (12)
Dnes navazuji na příspěvek předchozí a výjimečně i na reakci na předchozí příspěvek, protože obojí spolu souvisí. Oba máte samozřejmě pravdu. Těch knih, kterými "prošla Žirovnice" bylo ještě více než ony dvě zmiňované (nešlo jen o prózu, ale i o poezii). Snad se k nim někdy později také dostanu. Paní Jaroslava Cabadajová (hezky charakterizovala Stehlíkovu Zemi zamyšlenou) má doma asi první vydání vzpomínek A. V .Friče z roku 1993, protože jen tehdy vyšly pod názvem, který uvádí. Další dvě vydání vyšla už pod názvem Čerwuiš aneb Z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu. V tom případě má ale i trochu smůlu, protože druhé a třetí vydání bylo vždy doplněno něčím novým. Přibylo nakonec 12 nových kapitol a to ještě nepočítám obsáhlý doslov z posledního vydání z roku 2011. Ale to, co se týká samotné Žirovnice je už naštěstí ve vydání prvním v kapitole sedmnácté s názvem Přednášky. Nechci tady zbytečně rozepisovat to, co si každý, kdo má zájem, může přečíst sám. Tedy jen stručně. A. V .Frič přivezl Čerwuiše, jinak syna náčelníka kmene Čamakoko, ze své třetí jihoamerické cesty (srpen 1906 - srpen 1908). Měl k tomu vážný důvod, protože tento indiánský kmen, u kterého prožil významnou část třetí jihoamerické cesty, postihlo neznámé závažné střevní onemocnění a Frič jim chtěl pomoci, to se i podařilo (Čerwuiš se vyléčil už v Čechách). Žirovnici navštívili v zimě, buď na konci roku 1908 či začátkem roku1909. Frič se vracel zpět do Paraguaye s tímto indiánem už v roce 1909 a bližší časové určení ve svých vzpomínkách neuvádí. Je pravdou, že Čerwuiš se s ledem seznámil v Žirovnici. Jen bych tvrzení pana učitele Tomáše Bečky (trochu jsem ho ještě zažil ve zdejší škole a docela rád na něho vzpomínám) opravil v tom, že s ledem se seznámil už při cestě z vlakového nádraží ve Stojčíně do Žirovnice. Jeli kolem zamrzlého rybníka a Frič mu řekl: "Tak pojď, naučím tě chodit přes vodu" (citace z knížky) a pak se po zamrzlém rybníku procházeli. Frič bez potíží, Čerwuiš s opakovanými pády. Druhý den před návratem k vlaku si Čerwuiš vyžádal od Žirovnických sekeru (dostal ji), aby si na památku led nasekal a odvezl domů. Led si sice nasekal, ale z celkem pochopitelných důvodů daleko nedovezl (k Fričovu veselí). V Žirovnici byl Čerwuiš doslova nadšen perleťovými knoflíky, kterými nacpal všechny kapsy svoje, Fričovy i jeho pomocníka (promítače) Vojty. Mimochodem také v Praze připravil řadu tehdejších osobností o knoflíky z jejich oblečení, protože je považoval za největší bohatství. Frič absolvoval s Čerwuišem v Čechách řadu přednášek, jak sám ve vzpomínkách uvádí doslova od Plzně přes Budějovice po Ostravu. A představte si, že v této souvislosti zmiňuje ve svých vzpomínkách (pokud si dobře pamatuji) jen tři místa v Čechách - Prahu, Jilemnici....a Žirovnici. Kdysi jsem se zamýšlel nad tím, proč Alberto Vojtěch Frič vyjádřil k Žirovnici tak neskrývaně velké sympatie. Navštívil ji jedinkrát, bylo mu tehdy pouhých 26 let a na návštěvu nezapomněl ani v roce 1943, kdy začal své vzpomínky sepisovat. Důvodem bylo asi to, že šlo o jednu z prvních přednášek, byl příjemně překvapen reakcí publika a pohostinností místních, určitě ho přitáhlo perleťářství a perleť samotná (prostě cestovatelské volání dálek), ale tím hlavním důvodem bylo jistě to, že" jeho" Čerwuiš zde byl skutečně šťastný a on jeho pocity s radostí sdílel (dělal si totiž logicky výčitky, zda civilizací nedotčený indián nebude pobytem v Evropě negativně poznamenán pro svůj návrat domů).
A na důkaz pár citací z knížky ( s předpokládaným souhlasem dědiců a paní Yvonny F.):"Jedna z prvních přednášek se konala v Žirovnici. Nabídli nám přímo královské podmínky - tři sta korun, nocleh, večeři a dopravu od vlaku. Říkal jsem si, že místo obývané takovými kavalíry musí být samo kouzelné... Nikde jsem neměl tak vděčné obecenstvo jako v tom zapadlém horáckém městečku. A což teprve Čerwuiš v tom ráji knoflíkářů!...Když jsme se loučili s našimi novými přáteli ze Žirovnice, poprosil Čerwuiš ještě o jeden dárek (tady do textu vstoupím s tím, že šlo o zmiňovanou sekeru)... Po těch lukulských hodech, které nám připravily žirovnické dámy, mistrné kuchařky...Ve vlaku byla zlá zima...Čerwuiš byl velice hovorný, ustavičně vzpomínal na Žirovničany". Připomenutí zmiňované knihy dokončím příště, kdy snad pro zajímavost něco málo přidám o dalších osudech Čerwuiše, resp. A .V .Friče a i čistě osobní vzpomínku na mé setkání z roku 2012 s jeho jihoamerickým vnukem, který se jmenuje Rodolfo Ferreira Fric (psáno skutečně bez háčku, i když i ten někdy používá). Asi jste si už zde všimli dvou autogramů. Ten spodní je právě jeho a je originální. Autogram nad ním je jeho dědy Alberto Vojtěcha Friče a je v reálu tištěný.
Milan Pokorný


09.03.2021, 06:52
5. on-line koncert ZUŠ Žirovnice
Najdete na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=2tF24zrJjqE


07.03.2021, 10:40
Staré pohlednice města Počátky
Promítá Josef Preisinger
https://www.youtube.com/watch?v=t1kXF2pSYIM&ab_channel=JosefPreisinger


06.03.2021, 07:04
Objednejte si v hotelu Artaban
Mexický víkend je zde!
Startujeme dnes v 17:00, tak neváhejte a klidně již teď můžete učinit svou objednávku na webu
www.artabandomu.cz nebo 734 443 900.
Pokud Vám to situace umožňuje, prosíme, využijte primárně webových objednávek, jsme pak o mnoho efektivnější.🙂
Ale nebojte, telefon hluchý nebude. 😉
Těšíme se na Vás!


05.03.2021, 07:00
Z mého zápisníku (11)
Žirovnice se sem tam mihne v naší literatuře (teď nemyslím zdejší autory). V ruce mám knížku Miroslava Krejči s názvem Tažní ptáci. Je to román z hereckého prostředí. Vyprávění o životě potulných herců, tedy lidí, kteří v té době stáli spíše na okraji společnosti, i když dělali kulturně buditelskou práci a posilovali národní uvědomění. Divadelní společnost Hektora Pumplíka přijede na štaci do Žirovnice a bojuje o své místo na slunci s cirkusem Mundus, který hostuje tamtéž. Žirovnice nakonec herce zklamala. Místní chtěli něco atraktivního, ale to Hektorova společnost neprovozovala. Za pár dní bylo nutné štaci změnit. Epizoda zabírá v románu zhruba čtyři strany. Román vyšel v Jihočeském nakladatelství v roce 1987. Ještě pár slov k autorovi. Miroslav Krejča se narodil 1.7.1931 v Jindřichově Hradci. Byl nejen spisovatelem, ale i hercem (např. Horácké divadlo Jihlava, ale třeba i Národní divadlo v Praze), hrál i ve známých filmech. Šlo pravidelně o drobné role. Zemřel v Praze 11.6.2005 ve věku nedožitých 74 let.
MiPo


02.03.2021, 18:07
Z mého zápisníku (10)
Dne 12.8.1911 se narodil v Žirovnici, m.č. Stranná geolog Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman, autor řady odborných prací, např. Všeobecná a systematická petrografie (VŠB Ostrava 1956, 355 str.)
Petrografie (SNTL/ALFA Praha 1977, 276 str.)
Systematická petrografie vyvřelých hornin (ČSAV Praha 1957, 364 str.)
Horninotvorné minerály (ČSAV Praha 1959, 307 str.)
Zemřel v Praze dne 18.9.2000. Ani jeho nenajdete mezi osobnostmi města na oficiálním webu Žirovnice. Důvodem je pravděpodobně neznalost věci.
MiPo


01.03.2021, 06:41
Český rozhlas + Blahou Voharčík
Dne 1. 3. 2021 ve 12:28 zveřejnil Český rozhlas PLUS výherce rozhlasové soutěže "Rok s covidem" vyhlášené k narozeninám této rozhlasové stanice. Byl jmenován i žirovnický Blahouš Voharčík, který poslal do soutěže své aforismy epigramy a bonmoty. Tento mu přímo citovali:

Takže je to dva nula.
Babiš versus Prymula.
Prvně mu řek: „Nádivo,
proč bych nešel na pivo?“
A pak šel bez pokání
s Tvrdíkem na utkání.
Teď už má Prymula klid,
bez Babiše může žít.


26.02.2021, 21:05
Z mého zápisníku (9)
První doloženou (písemnou) zmínkou o existenci Žirovnice je listina Oldřicha IV. z Hradce z roku 1358, kterou přijímá jako spolumajitele svého bratra Heřmana I. z Hradce. Kolem roku 1358 se završuje řízení o dědictví po jejich otci Oldřichu III. z Hradce, který zemřel v roce 1348. Řízení o tomto dědictví bylo dlouhé a na etapy (znovu se otevřelo roku 1354 kvůli značným dluhům otce z jeho vojenských tažení) a musel do něho opakovaně vstoupit i panovník Karel IV. Oba bratři byli jen polorodými sourozenci. Oldřich IV. se narodil z otcova prvního manželství s Markétou z Korutan, z toho manželství se narodili ještě jeho sourozenci Anna, Jindřich II. a Menhart I., zatímco Heřman I. se narodil z otcova druhého manželství s Klárou (z Bílkova). Oldřich IV. z Hradce byl přísedícím zemského soudu a např. pomáhal bratrovi Jindřichovi II. z Hradce. , který byl jedním z předních velitelů vojsk Karla IV., v ozbrojených konfliktech, které vedl v Horním Falcku. Heřman I. z Hradce veřejně nevystupoval a věnoval se správě panství. Letopočet 1358 nelze zaměňovat se založením Žirovnice (hradu Žirovnice). Rok jejího založení neznáme, neznáme ani zakladatele. Podle místních archeologických nálezů je založení možno odhadnout na polovinu 13. století. S největší pravděpodobností byli zakladateli Žirovnice páni z Hradce.
MiPo


24.02.2021, 07:42
Nakaženost stoupá
Ještě před týdnem vykazovala celostátní mapa aktivních případů hospitalizovaných na kovid 19 pro Počátky a Žirovnici poměrně shodný počet dvacet osob. Zatímco Počátky zůstávají na tomto čísle, Žirovnice k 22.2. vyskočila na povážlivých 37. Nevíme, zda jde o ohnisko nebo jednotlivé izolované případy.


23.02.2021, 16:44
Z mého zápisníku (8)
To, že se herec Rudolf Hrušínský narodil v Nové Včelnici je v našich končinách dost známé. Méně už je známé to, že jeho rodiče herci Hermína Červíčková a Rudolf Böhm (od roku 1935 začal trvale užívat příjmení Hrušínský) uzavřeli manželství 2.3.1920 v Žirovnici a to už byl budoucí slavný herec na cestě. Právě ze Žirovnice odjela kočovná herecká společnost Anny Budínské - Červíčkové (babičky Rudolfa Hrušínského) na další štaci do Nové Včelnice (tehdy ještě vlastně Nového Etynku), kde se Rudolf Hrušínský narodil 17.10.1920 doslova za jevištěm po představení hry Taneček panny Márinky (je zajímavé, že Novovčelničtí zmiňují v této souvislosti jinou hru, a to veselohru Svatby naší Helgy). Herci tam hráli v hostinci U černého orla, podle obecní matriky se Rudolf Hrušínský narodil v domě čp. 81, kde bydlela rodina Ráftlových. Další štací divadelní společnosti byly Černovice.
MiPo


17.02.2021, 14:19
Z mého zápisníku (7)
Dělám si pořádek v množství knížek, které mě obklopují (novou evidenci) a do rukou se mi dostala po letech kniha muzikologa Vladimíra Lébla s názvem Vítězslav Novák. Život a dílo. To, že se hudební skladatel Vítězslav Novák narodil v Kamenici nad Lipou (při křtu tehdy však dostal jména Viktor Augustin Rudolf), dětství prožil v sousedních Počátkách (zde se dostal do styku poprvé i s hudbou, učil se na housle u Antonína Šilhy a později na klavír u Marie Krejčové) a studoval na jindřichohradeckém gymnáziu, ví snad každý.
Po maturitě krátce studoval na právnické fakultě UK, přešel na filozofickou fakultu UK, kterou absolvoval v roce 1893. Zároveň však studoval na Pražské konzervatoři, kde se stal oblíbeným žákem hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Jako hudební skladatel se až na výjimky trochu "odcizil" svému rodnému kraji, když si oblíbil Moravu ( zejména Valašsko) a Slovensko (hlavně Tatry, byl nadšeným turistou a věnoval se dokonce horolezectví). V době, kdy se stala reálnou hrozbou druhá světová válka se domů vrátil svým velkým symfonickým dílem Jihočeskou suitou.
A za jakých okolností k tomu došlo? Ve shora zmiňované obsáhlé knize (takřka 450 stran), která vyšla v Nakladatelství Československé akademie věd v roce 1964 v nákladu pouhých 1200 výtisků k tomu autor uvádí:
"Půvab rodného kraje si objevil Novák šťastnou náhodou v roce 1933, tehdy navštívil o prázdninách Chlum u Třeboně a byl jihočeskou přírodou tak okouzlen, že se na toto místo vracel i v příštích létech, spolu s manželi Hoffmeistrovými, někdy i s Otakarem Nejedlým, rodinou Veselých a Kösslových. S dojetím znovu poznával Jindřichův Hradec, Počátky, Kamenici nad Lipou, Budějovice, Žirovnici, s rozechvěním znovu objevoval místa svého dětství. Myšlenka na dílo, oslavující krásy tohoto kraje, zrodila se náhle v září 1936, v místě neobvyklém - na břehu Černého moře".
Citovou vazbu měl hudební skladatel tedy i na Žirovnici. Způsobeno to mohlo být více faktory. O jednom vím zcela určitě. Jako mladík se zamiloval do zdejší dívky Gusty Bachrachové, která ho okouzlovala při častých prázdninových pobytech v Žirovnici. Právě jí věnoval roku 1888 (bylo mu necelých 18 let) píseň Ó, jen se dívej, kterou zkomponoval na slova básníka Jaroslava Vrchlického. V té době již ani nebydlel v sousedních Počátkách. Rodina se odtud odstěhovala do Jindřichova Hradce 1.7.1882, tedy zhruba měsíc po smrti skladatelova otce. Vítězslav Novák tuto píseň sice na rozdíl od svých jiných počátečních děl nezničil, bohužel se však ztratila.
Podle pamětníků byl Vítězslav Novák složitou osobností. Ovlivněno to bylo jistě disharmonickými vztahy mezi jeho rodiči (přitom měl rád oba dva), možná i tím, že v dětství prodělal řadu vážných nemocí, které ho přímo ohrožovaly na životě. Byl velký introvert (dokázal se případně relativně dlouho vyhýbat i svým přátelům). Měl velké znalosti, zdaleka nejen hudební. Ovládat alespoň jeden světový jazyk je dnes samozřejmostí, on jich ovládal již tehdy pět. Vím, že nemá jen příznivce (patřím mezi ně), ale také řadu odpůrců (chápu jejich důvody). Kdysi dávno jsem si v kamenickém muzeu četl dopis Vítězslava Nováka adresovaný do Jindřichova Hradce, kterým dával svůj souhlas k tomu, aby tamní gymnázium neslo jeho jméno (po druhé světové válce k tomuto přejmenování také došlo). Obsah toho dopisu byl neskutečně krásný a dojímavý (nechci přehánět a nadsazovat, ale tak to dokáže napsat jen skutečně velký umělec) a vždy si na ten dopis vzpomenu, když slyším jeho jméno, resp. jeho hudbu. Jsem proto rád, že vlastním fotografii Šejnostovy medaile zachycující Vítězslava Nováka v roce jeho šedesátin (rok 1930) a byla skladatelem téhož roku vlastnoručně pedepsána. Ne nadarmo byl Vítězslav Novák jmenován národním umělcem již v roce 1945, tedy v roce, kdy tento titul byl zaveden a patřil tak mezi první, kterým se této (v té době skutečné) pocty dostalo. Zemřel 18.7.1949 ve Skutči ve věku 78 let.
MiPo


15.02.2021, 07:25
Z úvah Maxe Kašparů
Mám za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní společnost mne neustále překvapuje.Často i negativně. Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí ze strany dětí jako v této době.
Začali jsme nový rok, vánoční smířlivost vyvanula, vše opět vklouzlo do starých kolejí. Pokračující rozpad hodnot, jakými jsou slušnost nebo stud za zlé jednání. A také rozdělená a stále více rozdělovaná společnost.
Takzvaných rozdělovačů je více, ale důležití jsou dva. Jednak je to ona stará známá rozdělovací příčina – ekonomické rozdíly. Na jedné straně velmi bohaté a pořád bohatší skupiny lidí a na straně druhé chudé a chudnoucí jiné skupiny. Je to patrné už ve školách, šikana nemajetných není nijakou výjimkou. A víme z minulosti, že kdykoli se tyto dvě skupiny dostaly do konfliktu, nikdy to neskončilo dobře. Potom je tady ale ještě horší, plíživější, a tím pádem nebezpečnější rozdělování. Je záměrné, umělé a velmi promyšlené. Často se ho dopouštějí politici, ale k hlavním jeho strůjcům patří samozvaní intelektuálové.
P.S.
Ve středu 17.února uvidíte v televizi Prina Maxe Kašparů od 21,35 v pořadu Show Jana Krause.


14.02.2021, 13:38
Z mého zápisníku (6)
Dnešní zastavení bude pro změnu zeměpisné. Místní název Žirovnice je spojen nejen se zdejším zámkem (dříve hradem) a městem, ale i s říčkou, která pramení pár stovek metrů nad obcí Pelec v lesní partii Pelecké polesí. Zdejší lesy tvoří rozsáhlý lesní komplex s mnoha prameny, které odvádí právě povodí říčky Žirovnice (nazývané také Žirovnička), ale i povodí říčky Kamenice (i ona je známá spíše jako Kamenička). Jak teče říčka Žirovnice zdejší krajinou zjistíme lehko nahlédnutím do trochu podrobnější mapy. Ta její necelých 30 km dlouhá trasa vede dále zhruba takto: Častrov - Žirovnice ( Hájkovský rybník, okraj města, Mlýnský rybník, Babory) - Vlčetín - Bednáreček - Kamenný Malíkov - Pejdlova Rosička - Bednárec - Jarošov nad Nežárkou, kde se stéká se zhruba o 3 km kratší Kamenicí a společně tvoří řeku Nežárku ( další její pokračování je Lužnice - Vltava - Labe - Severní moře - Atlantský/ dříve Atlantický/ oceán).
MiPo


11.02.2021, 07:51
Nové minialbum Zemětřesení 2: Epilog
10.2.2021 vyšel v Pelhřimovském deníku rozhovor Gabriely Kováříkové se žirovnickým rockovým kytaristou a producentem Milošem Dodo Doležalem. Zmiňovaný muzikant zde uvedl, že společně se svým synem Milošem Dodo Doležalem ml. (basová kytara), Štěpánem Smetáčkem (bicí) a Mladenem Djelmem (zpěv) dokončili minialbum Epilog ( pozn. vydáno bylo v lednu 2021), na kterém jsou čtyři delší a náročnější (a až dosud málo známé) skladby Jiřího Schelingera: Cizinec, Můžeš vejít - 21. století (Jiří Schelinger měl obě dokončit krátce před svou smrtí), Anděl smrti a titulní Epilog (dva speciální bonusy). Původní nahrávky těchto skladeb se zachovaly na kazetách z koncertů a ze zkušebny a šlo o technicky nekvalitní záznamy. Deska navazuje na předchozí alba Zemětřesení ( pozn. původně bylo vydáno v březnu 1993 a patřilo mezi nejprodávanější tuzemská rocková alba 1. poloviny 90. let minulého století - ten časový údaj zní dost hrozně) a Zemětřesení 2 ( pozn. původně bylo vydáno v prosinci 2019) a završuje hold těchto muzikantů Jiřímu Schelingerovi, který zemřel předčasně za tragických okolností před bezmála čtyřiceti lety.
MiPo
Desku lze na internetu pořídit za částku od 259 Kč (CD) či od 300 Kč (LP).


10.02.2021, 07:26
Začínal v Žirovnici
Dne 4.2.2021 zemřel ve věku nedožitých 89 let pan Stanislav Teplý. Pan Teplý byl nejdéle působící ruční sazeč (metér) a typograf bývalé jihlavské tiskárny ve Srázné ulici (pracoval zde přes 40 let). Nebyl zdejším rodákem, přesto byl krátký úsek jeho dlouhého života se Žirovnicí spjat. Po vyučení dostal totiž umístěnku do tiskárny v Žirovnici a krátkou dobu zde působil. Pan Teplý "sázel" a tiskl v roce 1968 řadu letáků a zvláštní vydání okresních novin Jiskra a v roce 1969 také parte Evženu Plockovi ( jak dobře víte šlo o "jihlavského Jana Palacha" a před jeho jméno "zakomponoval" symbol hořící pochodně).
MiPo


09.02.2021, 08:14
Prodej ryb na sádkách Žirovnice 13.2.
Z důvodu omezeného množství hotovek (Pstruh po mlynářsku a uzené ryby přímo z udírny) je možno si tyto produkty objednat a zajistit si tím, že toto jídlo zákazník bude mít připraveno. Při koupi přímo na místě nezaručujeme bez objednání, že se na všechny dostane. /objednávky na tel. 606 345 360/


09.02.2021, 07:52
Z mého zápisníku (5)
Tentokrát se zastavím u žirovnického sportu. Tím se rozumí samozřejmě hlavně fotbal a turnaj o Perleťový pohár, nejstarší fotbalový turnaj v republice. Jeho historie začíná v roce 1933. Od té doby se turnaje zúčastnila spousta známých fotbalistů. Jen namátkou uvedu některé z řad reprezentantů (Josef Bican, Alexander Vencel, Ján Popluhár, bratři Ján a Jozef Čapkovičové, Antonín Panenka, Zdeněk Nehoda, Luděk Mikloško, František Straka, Jozef Chovanec, Ivan Hašek, Tomáš Skuhravý, Stanislav Griga, Jan Berger, Luboš Kubík, Petr Kouba, Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Jiří Němec, Zdeněk Grygera, Roman Kukleta, Michal Bílek, Horst Siegl, David Lafata, Theodor Gebre Selassie, Lukáš Masopust a dalo by se pokračovat).
I když jsem od dětství fanouškem AC Sparty, zmíním se podrobněji o "klokanovi" Antonínu Panenkovi. Toho proslavil penaltový rozstřel ve finále ME v Bělehradě v roce 1976, kdy svým "vršovickým dloubákem" (ve světě jinak označovaným jako "panenka") lehce přehodil brankáře Maiera a rozhodl o našem prvenství.
A víte, že se mu ne vždy v penaltách dařilo?
Důkazem je 35. ročník Perleťového poháru z roku 1968, kdy finálové utkání mezi Sklo Unionem Teplice a Bohemians skončilo i po nastavení 1:1 a tak došlo na penalty. Tehdy všechny penalty kopal za každé mužstvo jen jeden hráč a kopalo se na branku k plovárně. Za Teplice to byl Jílek (třetí penaltu mu Ředina chytil) a za Bohemians to byl právě Antonín Panenka (druhou a čtvrtou penaltu mu Sedláček chytil). O vítězství Teplic a o novém držiteli poháru tak bylo rozhodnuto. Tehdy však bylo populárnímu Tondovi necelých dvacet let a sláva ho teprve čekala.
MiPo


07.02.2021, 08:14
Vojenská mapa překvapuje
Z vojenské mapy z období vlády Josefa II (cca 1780) můžeme vyzkoumat, že v okolí Žirovnice bylo daleko víc rybníků a cesta do Počátek byla mnohem klikatější. Po železnici ještě ani stopy. Názvy jsou samozřejmě německé. Poslal ji pan Milan Morava.

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c236


05.02.2021, 13:54
Z mého zápisníku (4)
Tento krátký příspěvek časově navazuje na příspěvek předchozí a týká se prvních žirovnických voleb do obecního zastupitelstva v nově vzniklé republice. Tyto volby proběhly15. června 1919 a zvítězili v nich sociální demokraté (13 členů) před socialisty (10 členů). Ostatní strany ( národní demokraté, živnostníci a agrárníci) jen paběrkovaly (dohromady 7 členů). V Žirovnici tedy tehdy zvítězila s převahou levice. S ohledem na sociální složení zdejšího obyvatelstva na tom nebylo nic divného. V zájmu objektivity je třeba zmínit, že tehdejší Československá strana socialistická (Klofáč) byla stranou jen středolevicovou.
Dne 2. července téhož roku byl starostou města zvolen dosavadní starosta socialista Jan Fišer, jeho I. náměstkem byl zvolen sociální demokrat Antonín Veselý st. a jeho II. náměstkem byl zvolen živnostník Josef Kříž.
MiPo


02.02.2021, 14:02
Z mého zápisníku (3)
Tento můj příspěvek bude o tom, jak Žirovnice přivítala dne 28.10.1918 vznik republiky. První neoficiální zpráva o vzniku republiky se do Žirovnice dostala krátce po poledni a reakce na ni byla téměř okamžitá. Na domech se začaly objevovat prapory v národních barvách a transparenty. Naopak vše, co mohlo připomínat staré mocnářství lidé začali odstraňovat. Večer pak městem prošel lampionový průvod s hudbou. Na dodržování pořádku už nedohlížel nikdo z četnictva, ale členové Sokola v krojích. 29.10.1918 byla zpráva potvrzena i oficiálně a večer se konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva, kterou zahájil tehdejší starosta města Jan Fišer proslovem, jehož text se zachoval a já ho zde pro zajímavost uvádím:
" Konečně lidmi tedy. Jediný velký výkřik radosti zní celou zemí od Šumavy k Tatrám. Jsme svobodni jako národ, svobodni jako jednotlivci. Poroba, která po tři staletí nás pokořovala, dusila, ničila, jest skončena. Bezpodmínečné přistoupení na Wilsonovy podmínky jest posledním slovem, které vyslovuje Rakousko. Dnes už půjde jen o provedení likvidace poměrů starých a přechod do poměrů nových. V těžké době přechází do našich rukou vláda českých věcí. Je potřebí na všech stranách především střízlivého rozumu a rozvahy u vůdců národa i u všech jeho příslušníků, aby rodící se stát náš nebyl ve svém počátku ničím ochromen. Jest nutno v řádném chodu udržeti celé ústrojí správní, vyživovací, dopravní, jest potřebí, aby ničím nebyl rušen soulad národní společnosti, aby všude bylo jasno, že železná kázeň a solidarita ovládá celý státní organismus. Každý stůj na svém místě. Každý postav v této chvíli do služeb národa a státu československého všechnu sílu, kterou v sobě má. Každý působ ve svém okruhu, aby celý národ představoval jednotný, nerozborný celek. Dějiny volají nás na jeviště světové. Vkročme na ně radostně, důstojně, slavně!"
Hezky si to napsal a poté přednesl pan starosta (ne nadarmo se měl přátelit s Aloisem Jiráskem). Však také všichni členové obecního zastupitelstva ho vyslechli vestoje a odměnili bouřlivým potleskem. Následně byl přečten první zákon Národního výboru československého, jímž byl zákon o zřízení samostatného státu československého, na který všichni členové obecního zastupitelstva složili do rukou starosty slib slovem "Slibuji". Sám starosta chtěl ze svého úřadu až do prvních nových voleb odstoupit, ale obecní zastupitelstvo mu to svým usnesením nedovolilo. Ale o tom snad někdy jindy.
Jen mě tak napadá, co by asi řekli pan starosta a "muži 28. října" naší nedávné minulosti či současnosti, když trvání společného státu se svou délkou omezilo na jeden lidský život, národ je rozdělený a mnozí z historiků s nostalgií vzpomínají na "staré, dobré Rakousko", které si takový osud snad ani nezasloužilo.
MiPo


02.02.2021, 13:55
Vakcinační centrum v Máji
V bývalém kulturním domě Máj v Pelhřimově. Vzniká okresní vakcinační centrum. Parkety v hlavním sále byly pokryty novým povrchem a vzniklo registrační pracoviště, pracoviště lékařů a personálu a šatny. V osmi kójích by podle propočtů mohli naočkovat až tisíc lidí denně.Očkovat se začne až přijde potřebná vakcína.


30.01.2021, 08:13
Další supermarket v Kamenici
Konkrétně se jedná o obchodní zónu, která by měla stát v blízkosti současného Penny Marketu.
V plánu je stavba supermarketu Billa a dalších tří menších obchodů. Údajně jistá by měla být prodejna Pepco, což ocení především mladé rodiny s dětmi. Pak je plánováno s drogerií a u dalšího obchodu se uvažovalo mezi lékárnou a tabákovými výrobky.
Nové obchody by mohly rozšířit služby nejen tamním obyvatelům. Místní ale mají strach z toho, jaké dopady to bude mít na menší prodejce a celkový život ve městě. Podobné obavy sdílí i občané Počátek v případě vystavby supermarketu na Žirovnické ulici.29.01.2021, 07:48
Z mého zápisníku (2)
Dnešní můj příspěvek bude o (polo)zapomenutém žirovnickém rodákovi Zbyšku Olšovském. Na oficiálních webových stránkách Žirovnice ho mezi zdejšími osobnostmi nenajdete a je to podle mě škoda. Není tam možná i proto, že celý svůj život prožil v Praze. Jeho jméno asi většině z vás ani nic neříká, ale určitě se každý z vás se Zbyškem Olšovským setkal na televizní obrazovce, nejspíše dokonce vícekrát.
Zbyšek Olšovský se narodil v Žirovnici 18.12.1914 jako Zbyšek Vodička. Už jako chlapec měl blízko k divadlu (dělal nápovědu) a také k tanci (absolvoval pětiletý taneční kurz) a jako herec pak začínal pod svým otcem divadelním ředitelem Františkem Vodičkou - Olšovským. Měl výrazné komické nadání. A tím se pomalu dostávám k tomu, proč tvrdím, že jste ho opakovaně viděli. V roce 1939 se v kinech objevila legendární česká komedie Martina Friče Cesta do hlubin študákovy duše, ve které náš rodák hrál drobnou, ale nepřehlédnutelnou roli septimána Šímy. O rok později se objevil v dalším, už méně známém "studentském" filmu Prosím, pane profesore v roli studenta Kapičky. Jako herec a operetní zpěvák se v letech 1939 - 1949 objevil na různých pražských činoherních a operetních scénách (z těch známějších uvedu Divadlo v Karlíně či Divadlo Na Fidlovačce). Na jeho umělecký život měl vliv zhoršený zdravotní stav, pro který odchází v roce 1963 do invalidního důchodu. I potom ho můžeme vidět v drobných rolích ve filmech, z těch známějších uvedu filmy Poslední růže od Casanovy (1966, taneční mistr), Jarní vody (1968, sluha Charles) či Náš dědek Josef (1976, kostelník Šaňo). Věnoval se i dabingu (např. ve známém filmu Smrt na Nilu z roku 1983 či v kdysi slavném britském TV seriálu Sága rodu Forsytů, který naše televize měla na programu v roce 1969). Výjimečně se objevoval i v televizi (např. v televizních seriálech Vlak dětství a naděje či Dobrodružství kriminalistiky). Byl i divadelním režisérem, filmovým scénáristou a rozhlasovým dramatikem.
Kdysi jsem sháněl jeho fotografii, ale marně. A teď docela nedávno jsem jí objevil na aukci sběratelů autogramů, byla totiž s jeho podpisem. Z fotografie se díval rozesmátý mladý muž ve společenském obleku, prostě velký fešák. Nad svůj autogram tehdy napsal slova "Ruku líbá" a ta zdvořilostní fráze tam nebyla jen tak náhodou, šlo totiž o jeho odkaz na film Cesta do hlubin študákovy duše, kde tato zdvořilostní fráze zazní poté, kdy septimáni úspěšně pověsí během písemky z matematiky na záda svého profesora (hrál ho Jaroslav Marvan) "tahák" a on ho "roznáší" po celé třídě. A k úspěchu celé akce svou zvolenou taktikou přispívá i náš rodák.
Zmiňovanou fotografii jsem nezískal, aukce jsem se nakonec nezúčastnil, ale stačil jsem si ji z počítače vytisknout (zájem o ni byl mezi sběrateli velký) a teď vám její kopii k tomuto textu pro zajímavost přikládám.
Zbyšek Olšovský zemřel v Praze 16.5.1986 ve věku 71 let.
MiPo


28.01.2021, 18:36
Stará mapa Žirovnice
Výtah z katastrální mapy Žirovnice z doby kolem roku 1820 nám zaslal Ing.Josef Houška z Cholunné. Je na ní zakreslen i půdorys původního kostela.Zástavbu tvořilo ucelené náměstí a domky v Podhradí, Na Perkách a v Cholunnské ulici.Zeleně jsou vybarvené zahrady a pole.


27.01.2021, 08:17
Z mého zápisníku (1)
Do budoucna bych rád v této sekci uveřejňoval krátké příspěvky, které bych teď označil třeba za žirovnické zajímavosti. Týkaly by se historie zámku a města, ale také třeba zdejších nemalých kulturních či sportovních tradic i jiných věcí. Byly by jen nahodilé bez nějaké věcné a časové souvislosti, jak se mi prostě dostanou na mysl. Patent na rozum nemám a může se stát, že se do příspěvku vloudí nějaká nesprávnost či nepřesnost. Budu rád, když se v takovém případě ozvete s opravou či nějakým zajímavým doplněním. Ať už půjde o jakoukoliv reakci, komentovat ji nebudu. Ne, že bych nechtěl, ale z časových důvodů. A pokud ty krátké příspěvky budete považovat za nezajímavé či zbytečné, dejte také vědět, skončím s nimi. A teď je tady první z nich.
Žirovnice má několik parků a ty parky v minulosti měly i své názvy. A ty názvy se postupem času začaly tak nějak vytrácet a teď, když se podívám na mapu města vidím na jejich místě jen neoznačenou zeleň. Ten největší park můžeme ponechat stranou, je nedílnou součástí Havlíčkova náměstí. Další je před zámkem a původně nesl název Šternberkovy sady, ty pak byly v roce 1926 přejmenovány na Masarykovy sady. Je na tom pěkně vidět, že i tehdy ti naši předci měli sklony ke změnám místních názvů v souladu se změnami takříkajíc celospolečenskými, i když jim to v tomto případě chvilku trvalo. Shodou okolností byl v tom samém roce zřízen park novosvětský a dostal název Čechovy sady. Další park je na Žižkově ulici naproti hlavní budovy bývalého KPŽ n.p. (nyní Krásl spol. s r.o.). Jako malí kluci jsme tam často hrávali fotbal, protože jeho součástí bývalo miniaturní hřiště. Ale k názvu tohoto parku jsem se tak nějak nedopracoval, pokud vůbec nějaký název měl.
MiPo23.01.2021, 19:10
K objevu starých lyží na počátecké půdě
Dne 22.1. se v sekci Názory, náměty, polemika Žirovnických ohlasů objevil příspěvek o nálezu starých lyží na půdě domu v Počátkách a také odkaz na příslušnou internetovou stránku, na které se zájemce může seznámit s krátkým rozhovorem (a jeho textovým přepisem) redaktorky Českého rozhlasu Ireny Šarounové s Miroslavou Hromasovou, která ve zmiňovaném domě
v Počátkách žije ( jde o vilu Tomáše Novotného v současnosti známou spíše jako Eckschlagerova vila v Lázeňské ulici čp. 340).
Podstatou rozhovoru je tvrzení, že v roce 1890 se v Počátkách objevily dvoje lyže objednané snad ve Švédsku Františkem Novotným, synem Tomáše Novotného (tyto se zachovaly a jde o zmiňovaný objev) a jeho přítelem Jaroslavem Brdlíkem (o osudu jeho lyží není nic známo). Jde o významné (a odvážné) tvrzení, protože jeho prokázání by znamenalo, že první skutečné lyže se v českých zemích objevily právě v Počátkách (cíleně a nikoli omylem viz. text níže).
Až dosud totiž historie našeho lyžování vychází z toho, že první skutečné lyže se objevily v Praze v roce 1887 vlastně omylem zásluhou známého propagátora sportu Josefa Rösslera-Ořovského (byly rovněž dvoje, zaslané z Norska a jejich zaslání je spojeno se známou úsměvnou historkou). První pár skutečných lyží opravdu, tedy cíleně objednaných se pak u nás objevil totiž až v roce 1892 zásluhou hraběte Jana Harracha, který je objednal na zkoušku pro své lesní dělníky (jeden pár v Norsku, druhý ve Vídni) a na rok 1892 pak navazuje vlastní výroba lyží u nás (v Novém Městě na Moravě, resp. původně v jeho okolí dokonce až od roku 1896). Píši o tom podrobněji, aby nazasvěcení dobře pochopili souvislosti, resp. význam tohoto tvrzení.
Bohužel obě ženy se v tomto krátkém příspěvku dopouštějí celé řady nepřesností a omylů, které pak fakticky zpochybňují i samotnou podstatu tohoto tvrzení. Rozebírat jejich omyly (a zatěžovat tím čtenáře) nebudu, pokud by obě ženy měly zájem mohou se na mě obrátit prostřednictvím těchto internetových novin (vím, že jsou čteny i v Počátkách) a rád jim vše podrobně vysvětlím. Zde jen namátkou jako důkaz, že si nevymýšlím (podle redaktorky si Harrach lyže z Norska údajně dovezl a to dokonce v r. 1882, norský trenér lyžařů v Počátkách Östgaard se stal sice předsedou Mezinárodní lyžařské federace (FIS), ale až pro období let 1934 - 1951, v jí zmiňovaném období let 1928 - 1934 byl pouze místopředsedou FIS, jeho hodnocení jako slavného norského lyžaře a skokana na lyžích je značně nadnesené, když mnohem více vešel ve známost jako fotbalista, zkomolení příjmení Eckschlagerová na Ekšlágrová atd, Miroslava Hromasová pak nesprávně uvádí, že stavitelem zmiňované vily byl Tomáš Novotný, když ve skutečnosti jím byl Lambert Novotný, jak správně uvádí Národní památkový ústav, budova je památkově chráněná).
Zejména však Miroslava Hromasová ke konci tohoto tříminutového rozhovoru nesprávně přistupuje na tvrzení, že zmiňované lyže se v Počátkách objevily přesně v roce 1890. Jediný, navíc nepřímý a tedy i možná nespolehlivý důkaz o tom, kdy se lyže Františka Novotného v Počátkách objevily je totiž svědectví Blaženy Eckschlagerové, jinak dcery zmiňovaného Františka Novotného, které zachytil v únoru roku 1966 počátecký rodák Karel Chadim, který ji tehdy navštívil a ona mu uvedla, že její otec a jeho přítel si zmiňované lyže objednali kolem roku 1890 (tedy vůbec nezmiňovala přesně rok 1890), objednali je z ciziny (toto je třeba považovat s ohledem na můj text shora za zásadní) a asi přímo ze Švédska. Sama přímou pamětnicí nebyla (narodila se v roce 1904). Takto je její vzpomínka reprodukována i v publikaci Z písemné pozůstalosti pana řídícího Karla Chadima, kterou vydalo Kulturní zařízení města Počátky v roce 2019.
A proč o tom všem píšu? Píšu o tom z toho důvodu, že každý historický poznatek, který není jednoznačný je třeba dál prověřovat a nedělat z něho unáhlené závěry. Počáteckým bych třeba doporučil, aby kontaktovali např. Svaz lyžařů ČR, který by jim zcela jistě zajistil odborníka, který by si zmiňované lyže prohlédl a vyjádřil se k jejich stáří a původu. Do té doby se historie lyžování na Vysočině měnit nebude a nechci být špatným prorokem, když uvedu, že tomu tak nebude ani po vyjádření případného odborníka.
MiPo


17.01.2021, 17:07
Blíží se životní jubileum herečky Ivy Janžurové
Dne 19.5.1941 se v Žirovnici narodila ve zdejší učitelské rodině herečka Iva Janžurová, blíží se tedy její významné životní jubileum, oslava jejích 80. narozenin. Konstatování, že jde o jednu z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších českých hereček a proč tomu tak je, by bylo nošením dříví do lesa. V Žirovnici prožila své dětství i dobu studií. Nepamatuji rozhovor s ní, kdy tázána na své dětství, by se o Žirovnici zapomněla zmínit. Dokonce v jednom, který s ní dělal kdysi její kolega herec Viktor Preiss st. zněla první otázka, zda ještě jezdí do Žirovnice. Odpověděla popravdě, že nejezdí a já k tomu dodávám, že po odchodu rodičů ani nejezdila. Neměla prostě podle mě k Žirovnici až takový blízký osobní vztah jako např. jiný rodák a rovněž herec Milan Mach, který zde býval takřka o každých letních prázdninách. Možná k tomu měla i nějaký důvod, možná ten důvod i tak trochu tuším, ale nechci ho zde rozebírat, protože to s jejím jubileem ani s ní samotnou vůbec nijak nesouvisí.
Po určité době jsem zaznamenal, že její zmínky o Žirovnici se začaly jaksi vytrácet. Příčinu neznám. Nevím jaký je její současný vztah k rodnému městu a naopak. Co však vím či spíše tuším je to, že by jí jistě při oslavách nadcházejících kulatých narozenin nemálo potěšilo třeba čestné občanství udělené jí rodným městem. Vždyť, kdo víc ho proslavil ze žijících osobností než právě ona.
Pro příklad nemusíme chodit zrovna daleko. Rodák z Horní Cerekve herec Josef Dvořák obdržel dekret o čestném občanství od starosty Horní Cerekve dne 16.2.2001 u příležitosti nesrovnatelně méně významné, kterou bylo konání prvního městského plesu v tamním KD. A i když nechci srovnávat (mám ho rád a tuto poctu mu přeji), přeci jen pro srovnání uvedu, že v Horní Cerekvi prožil jen první tři roky svého života a rodina se pak odstěhovala do Kadaně. Když už o něm píši, tak pro zajímavost dodám, že se v Horní Cerekvi narodil v domku čp. 7 na náměstí. Jeho maminka zde mívala malý krámek. Vztah měl i k
Horní Vsi, kam jezdíval za svou babičkou. A už na závěr k němu uvedu, že v roce 2011 se osobně zúčastnil i oslav 650. výročí založení Horní Cerekve a z osobní zkušenosti vím, jak si tohoto dárku od rodného města i tehdy považoval. Josef Dvořák je vlastně vrstevníkem Ivy Janžurové (narodil se 25.4.1942) a jistě si nikdo z nás nemyslí, že herci, kteří jsou navíc krajané, o sobě nevědí třeba to jaké vztahy udržují se svým rodištěm a naopak.
Ale vraťme se zpět k naší Ivě Janžurové. To, co jsem napsal ať je případnou inspirací pro naše město a pokud snad k udělení čestného občanství Ivě Janžurové v minulosti již přistoupilo, pak se omlouvám a uvádím, že ze Žirovnici jsem se před řadou let odstěhoval a tak trochu ztratil kontakt, který se teď snažím získat.
Ať už to s tímto podnětem dopadne jakkoli, sám za sebe a snad i za všechny občany Žirovnice bych rád na závěr napsal, že na naší Ivu Janžurovou budeme letos 19.5. všichni myslet s přáním pevného zdraví, dalších uměleckých úspěchů a životní spokojenosti.
MiPo


14.01.2021, 07:51
Ze vzpomínek na Roberta Křesťana
Možná, že by občany zajímalo, že Robert Křesťan měl v Žirovnici dědečka (míval malinký řeznický krámek vedle bývalé samoobsluhy na Havlíčkově náměstí) a babičku ( byla známou žirovnickou hospodskou U Amály na stejném náměstí, hospoda stávala v místech dřívějšího discontu Jednoty, říká se, že tam bude teď snad posilovna) ze strany matky, ale i strýce Frantu "Hubu" Jelínka, který léta hrál za žirovnický Slavoj fotbal (pak zde i trénoval). Později se odstěhoval do Prahy, kde podle zpráv zemřel takřka slepý. A proč Huba? To ať se podívají na Frantovu fotografii (ale i na Robertovu alias Robíkovu, jak mu tady v Žirovnici říkali) a pokud mají trochu pozorovací talent odhalí to hned. Právě Franta chodíval s Robíkem často na naši" plovku", když Robík jezdil jako malý do Žirovnice na prázdniny a v bývalé trafice pana Veselého pod zámkem pomáhal své babičce, když tam jeden čas pracovala).
Sám Roberta blíže neznám, jenom kdysi dávno jsem se s ním bavil po jeho koncertu v DKO Jihlava, byla tam s námi i moje manželka a malý syn. Slovo přišlo pochopitelně i na Žirovnici, dal nám na závěr jím podepsaný plakát, z něhož si už pamatuji jen to, že byl s věnováním, které začínalo slovy Rodákům....(kde je plakátu konec?) a k tomu jednu kytarovou strunu (byla z USA, kde je jí konec?).
MiPo


13.01.2021, 13:59
Budeme bojovat o Křesťana?
V příloze regionálního Deníku – víkend z 21. listopadu 2020 vyšel na straně 14-16 rozhovor s osobností tuzemského bluegrasu (country) Robertem Křesťanem. Na úplný konec bylo uvedeno, že se narodil 16. září 1958 v Počátcích. Správně v Počátkách. Jeho matka Hana pochází ze Žirovnice z bývalé hospody u Amály na náměstí, (kde stojí teď zatím nevyužitá prodejna Jednoty). Někteří Žirovničáci se na Roberta pamatují, jako na vytáhlého kluka, který sem jezdil občas na prázdniny. V bývalém kině uspořádal kdysi vystoupení. To už byl téměř na vrcholu slávy a znali ho jako zpěváka v bluegrasové Americe.
V jistém období se Žirovničáci rodili v nemocniční porodnici v Počátkách. Nyní to bude nejspíš Pelhřimov. V podstatě na tom nezáleží. Roberta Křesťana máme ve vědomí jako osobnost, která se neztrácí. Místo abychom se dohadovali mezi oběma městy o různých prvenstvích, mohli bychom uvažovat o variantě jejich propojení do budoucna ve formě souměstí.12.01.2021, 08:57
Bezkontaktní půjčování knih
Milé čtenářky a drazí čtenáři,
přestože je naše pelhřimovská knihovna dle krizového opatření do odvolání uzavřena, snažíme se uspokojit vaši potřebu držet v ruce skvělou knížku. Od úterý 5. ledna jsme pro Vás připravili novou službu BEZKONTAKTNÍ půjčování knih, která Vám umožní si i teď knihy oky mohou předem telefonicky nebo e-mailem objednat požadované knihy. Buď konkrétní tituly dle výběru z on-line katalogu nebo stačí napsat počet požadovaných titulů, autora, žánr apod. a nechat se překvapit naším výběrem. Telefon pro objednání knih je 564 103 322, 565 321 093 a e-mailová adresa pro objednání knih zní info@knih-pe.cz. Po vyřízení objednávky Vám telefonicky nebo e-mailem potvrdíme, že jsou knihy připraveny k vyzvednutí. Když si pro ně přijdete, předáme Vám je naprosto bezpečně bez přímého kontaktu. Je to jednoduché! Zazvoníte u dveří knihovny (v průjezdu) na zvonek s nápisem BELETRIE, na který ukazuje červená šipka. Přes videotelefon se vás sympatická knihovnice nebo charizmatický knihovník zeptá na celé jméno a rok narození, případně na číslo průkazky, a přinesou Vám předem objednané knihy, které položí na stolek u dveří knihovny a odemkne dveře knihovny. Chvilku počkáte, než odejdou do oddělení beletrie, otevřete dveře a vezmete si připravené knihy (viz odkaz). http://www.knih-pe.cz/
Podobný systém daleko jednodušší praktikujeme s e-knihami už léta na adrese:
www.romanyzdarma.cz


08.01.2021, 08:52
První sníh roku 2021
Msto přání do nového roku vám posíláme nefalšovaný první sníh v našich končinách a je na vás, zda si ho přejete nebo ne!


01.01.2021, 08:32
Vybouchali jsme si
navzdory zákazům a doporučením, lepší rok 2021?


31.12.2020, 08:30
Spějeme do roku 2021
Ještě pár hodin nás dělí od ročního rozhraní. Přeneseme se do něj tentokrát tiše jak myšky, aniž to kdo pocítí. Ti co si připravili petardy rachejtle a dělobuchy se smutně budou dívat z okna na temné nebe. Psi budou klidně spát a kočky neslyšně rázovat nocí. Ráno nás probudí svěží, nikoho nebude bolet hlava ani žaludek, protože usneme plní střízlivosti.Ani nebudeme vědět, že už je nový rok. Kdo ví.


23.12.2020, 13:21
Fotografové narození v Počátkách
Josef PTÁČEK, 23.2.1946, navíc výtvarník a cestovatel (Asie, obě Ameriky, Austrálie, Asie), řada samostatných výstav, vyšlo mu devět obrazových publikací, nejznámější Praha - procházka staletími (1999). Má řadu kontaktů (např. současný dalajláma, se kterým se i fotil).
Radomír POSTL, 14.11.1939, navíc grafik, grafický designér (kulturní plakát, loga, úprava knih a publikací), typograf, herec a kameraman. Vedl i Asociaci jihočeských výtvarníků. Řada ocenění (Belgie, Polsko, Slovensko...).
Bohuslava MAŘÍKOVÁ, nar. v roce 1950, 26 let v Jihočeském divadle, od r. 1997 Alšova jihočeská galerie, od r. 2001 na volné noze. Hodně zaměřená i na přírodu i celospolečenské události (srpen 1968, Jan Palach, listopad 1989). Měla (a možná dosud má) chalupu v Nové Včelnici. MP


15.12.2020, 07:54
Půlnoční s koncertem nebude
Žirovnický kněz Maxmilián Kašparů připravoval letošní půlnoční mši vánoční s koncertem. Vzhledem k pandemii se ale tato každoroční oslava Kristova narození neuskuteční ani v kostele ani u jesliček v parku.


13.12.2020, 10:18
Vánoční a Novoroční blahopřání
Rádi tu zveřejníme všechna přání týkající Vánoc a Nového roku v souvislosti se souměstím Počátky-Žirovnice.
https://www.youtube.com/watch?v=xdFyzrwZRzg&ab_channel=JosefPreisinger


https://www.metacafe.com/watch/12146055/pf-2021-o/

Jeden čtenář ŽO nám poslal vánoční dárek v podobě vystoupení Janka Ledeckého v přírodním divadle v Žirovnici v roce 1994:

https://www.youtube.com/watch?v=osXhFxZoqc0

https://www.youtube.com/watch?v=uci87SGazzs&ab_channel=JosefPreisinger


05.12.2020, 14:36
Přijme zastupitelstvo usnesení?
14.12. od 18ti hodin se sejde na veřejné schůzi zastupitelstvo města Žirovnice. Bude jednat i o zlepšení autobusové dopravy. Od roku 2018 je připravena pracovní verze linek Pelhřimov -Jindřichův Hradec, takže Žirovničtí by nemuseli při cestě z Pelhřimova přestupovat. Na internetu je to na stránce www.verejnadopravavysociny.cz v sekci Navrhované jízdní řády / řády veřejné linkové dopravy / Pelhřimovsko / seznam linek / 290, kde je uvedena přímá páteřní linka nazvaná
Pelhřimov – Počátky – Žirovnice – Jindřichův Hradec. Jde o zavedení spojů směrem na Jindřichův Hradec, které postupně vymizely.


25.11.2020, 08:39
Veřejná doprava
Zastupitelstvo Kraje Vysočina bylo minulý týden ustanoveno a místo devíti uvolněných členů jich bude deset. Desátý dostal na starost veřejnou dopravu. O linkových autobusech a zrušených osobních vlacích se bude jednat také na příštím veřejném zastupitelstvu Žirovnice dne 14. 12. 2020. Začátek v 18:00 hodin. Přijďte podpořit snahy občanů o veřejnou dopravu pro Žirovnici hlavně směrem na Jindřichohradecko. Tam autobusové a vlakové spoje zmizely a má smysl je vrátit.


24.11.2020, 10:01
Jen rychlíkem
Od 13. prosince přestanou jezdit osobní vlaky mezi Jindřichovým Hradcem a stanicí Počátky-Žirovnice. V tomto směru budou jezdit jen rychlíky a ty nezastavují ve vlakových stanicích Rodvínov, Jarošov nad Nežárkou, Bednárec, Bednáreček a Popelín.


23.11.2020, 09:28
Mezi námi Orinoko
Je pravda, že nás mnohé rozděluje. Svými přístupy, názory, postoji.Ale známe ho tu téměř všichni. Tentokrát se představuje na téhle adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=BuedT2XIT-s&list=PLqnIjctbYfN7AD_Vho2-Zt_VLLN88qwUu&index=19&t=72s


23.11.2020, 08:49
Zemřel jí manžel
Jen jednou v životě se Iva Janžurová vdávala a jejím manželem se v roce 1968 stal kameraman Jan Eisler (†86). A to jen po dvou měsících partnerského vztahu. Předminulý pátek bohužel muž, se kterým se herečka ale půl roku po svatbě rozešla, zemřel. Zradilo ho srdce. /Převzato/


21.11.2020, 07:46
Max Kašparů v televizi
Může se jeho rozhovor v televizi Join Vimeo otevřít na následující adrese:
https://vimeo.com/479822682/2aada1f74a


18.11.2020, 09:17
Stav Vysočiny
Na snímku Josefa Preisingera vidíte, jaké jsou nyní na Vysočině úžasné výhledy. Usnadnil nám je kůrovec, který mnohde zplanýroval, co se dalo. Popříští generace se už snad takovým rozhledem nepokochá.


16.11.2020, 09:55
Noční fotografie
Noční fotografii bývalého podniku BRAVOLL na sídlišti v Žirovnici pořídil Jan King Blažek. Objekt je delší dobu zcela uzavřený.Možná ho v budoucnu někdo znovu otevře a bude provozovat. Podrobnosti o něm nejsou nyní známy ani běžně dostupné.


12.11.2020, 08:27
Největší Vytopilovo knihkupctví na světě
Až do posledních dnů prodával knihy. Kdyby ho nenapadl koronavir, možná by ve svých 83 letech ještě s prodejem knih pokračoval.Snad jeho obchod s knihami na pelhřimovském náměstí, známý po celém kraji někdo převezme. Mimochodem svého času držel nějakou dobu filiálku i v Žirovnici.Jeho žena, Marie Vytopilová, básnířka a regionální spisovatelka, nápor kovidu přežila.


06.11.2020, 09:38
Kastelán a herec
Lukáš Kunst pobýval coby kastelán skoro dva roky na zámku v Žirovnici. Nebyl to jeho prvý ani poslední kastelánský post. Teď ho můžete často zahlédnout v televizi, s obrovským svazkem klíčů jak organizuje prohlídky na Karlštejně. Tak vysoko se dostal.Ale má ještě i pomocnou profesi. Vystupuje v roli zbrojnoše v muzikálu Noc na Karlštejně, hraje v divadle Semafor, zahrál si v televizních seriálech a ve filmu hořící keř. Pochází z Jaroměřic nad Rokytnou, kde je krásný barokní zámek a kde začínal poprvé tak, že výpravám otvíral dveře.


28.10.2020, 14:44
Křížový kámen
Křížový kámen mezi Cholunnou a Počátkami u potoka ve Struhách v lesíku U Přívalských má dokumentovat, že na tom místě zmrzl dráteník a to na Svatého Štěpána.Kámen má vytesaný letopočet 1762.
P.S.
O tomto kameni se moc neví, stará, původní cesta z Cholunné do Počátek se už nevyužívá a část jí ani neexistuje. Podobně se příliš neví o památníku lesníka Eberleho, který stojí v lese Hájek nedaleko Metánovské silnice.
M. Morava


25.10.2020, 09:36
Pomník v Hájku
Foto pomníku Hynka Eberleho v lese Hájek. Je k němu vytvořen průsek, takže oproti minulosti je dobře vidět z nově asfaltované cesty od Metánovské silnice.
Hynek Eberl byl vrchním fořtem u hraběte Šternberka. Zemřel ve věku 29 let následkem pádu stromu v Hájku. Příčinou smrti bylo " roztříštění mozku". To je citace z úmrtního listu. Stalo se to r.1882.
MM


23.10.2020, 09:48
Novinky.cz
Vývoj aktuálně nemocných s nemocí covid-19 v obcích k 23.10.12°°:
Kamenice n/L. 52; Počátky 21; Žirovnice 23.


22.10.2020, 07:03
Oznamuje Max Kašparů
Přátelé milí, dobří a vzácní,
v polovině listopadu vyjde na pulty knihkupectví nová kniha dvou autorů. Bývalé paní exministryně spravedlnosti a mojí maličkosti. Avizuji předem. (u mne se koupit nedá).
Obálku přikládám v příloze.
Kniha se jmenuje Jak přežít krizi v rodině.


21.10.2020, 10:45
Havrani
V rubrice Z historie Žirovnicka si můžete přečíst podrobný výklad i historii žirovnické bigbítové skupiny pod názvem: Havrani-inventář města Žirovnice/M.Petrů. Havrani vystupují dosud jako hudební skupina a hrají k poslechu i tanci při různých místních akcích. Jsou známi za ta léta i v širokém okolí.


18.10.2020, 06:54
Novinky.cz
Na stránkách Novinky.cz si ověříte kolik je v Žirovnivi nakažených osob covidem 19.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo data o počtech aktuálně nakažených v jednotlivých obcích. Lidé tak získají přehled o rozšíření nákazy ve svém okolí i představu o intenzitě epidemie koronaviru, kvůli níž platí mimořádná opatření.


17.10.2020, 09:02
Našlo se něco z minulosti
Kůrovec napadající naše lesy nemá jen škodlivé příčiny. "Díky" němu a nucené těžbě dřeva se v lese Krupčiny u Štítné objevily základy zaniklé středověké vesnice. S velkou pravděpodobností se jedná o ves Žďárek, zmiňovanou v roce 1485 v kupní smlouvě Václava Vencelíka k Žirovnici. To již byla pustou vsí.
Zanikla pravděpodobně v roce 1467, kdy byla vypálena. V té době u ní došlo k bitvě mezi přívrženci krále Jiřího z Poděbrad a tzv. Zelenohorskou jednotou, což byla katolická aliance bojující proti Jiřímu. Bitvy se zúčastnil i přívrženec krále Jiřího Purkart Kamarét, majitel panství Žirovnice a přívrženec krále Jiřího. V boji údajně padl.
Základy vesnice leží na dnešním území Žirovnice, těsně sousedící s pozemky Rodinova. Určitě vhodný by byl archeologický výzkum této lokality, otázkou však je, kdo by ho zvlášť v této době zadal a zaplatil.
M. Morava


12.10.2020, 08:12
www.místopisy.cz
Na tomhle webu najdete i Žirovnici, ale moc se tam o ní nedozvíte.
Chloubou a dominantou malého města Žirovnice v členité kopcovété krajině Českomoravské vrchoviny při hranici Čech a Moravy je rozlehlý areál hradu, upraveného na zámek. Stojí na skalnatém ostrohu nad říčkou Žirovnicí mezi dvěma rybníky.
Město Žirovnice s 2662 obyvateli se rozkládá na pomezí Českomoravské vrchoviny spolu s jednotlivými místními částmi Cholunná, Štítné, Stranná, Litkovice a Vlčetín.


09.10.2020, 08:30
Neobvyklý pohled
Na první pohled málokdo uhádne, že jde o žirovnický zámek. Snímek pořídil Josef Preisinger ml. který právě vystavuje v galerii nad knihovnou v Počátkách své nejlepší fotografie.Výstava potrvá do konce října. Otevřeno v otvírací době knihovny.


04.10.2020, 07:37
Politicky zaostalí
Města Žirovnice a Počátky svými preferencemi sociální demokracie v posledních volbách jen potvrdila sama sobě, že jim ujíždí politický vlak. S Ano na druhém místě teď máloco dohoní. Ani ODS se moc nechytala.Dál už to nestálo ani za řeč.KDU snad měla nejhorší výsledky, jaké mohla čekat. Podrobnosti a čísla o volbách 2020 v tabulkách na obcích nebo na internetu.


02.10.2020, 14:00
Volby 2020
Snímek z volební místnosti v Žirovnici ukazuje, že komise na nápory voličů zatím čeká.


01.10.2020, 07:44
Počátecké video září 2020
Na tomto videu, kromě jiného, uvidíte detailně i vystavené fotografie Josefa Preisingera mladšího ve výstavní síni kulturního zařízení v Počátkách.
https://www.youtube.com/watch?v=dZ7S2pZs3jc&ab_channel=JosefPreisinger21.09.2020, 08:29
Naši kandidáti
Do zastupitelstva Kraje Vysočina jsme na hlasovacích lístcích objevili na prvním místě kandidátky ANO Ing. Martina Kuklu z Počátek. Mgr Milan Šmíd ze Žirovnice kandiduje za ODS na 39. místě. Jiná jména z těchto měst jsme zatím na jiných kandidátkách nezaregistrovali.


18.09.2020, 08:02
I Počátky vzpomínaly na Menzla
Vlastně je svým filmem Postřižiny v moderní době proslavil. Barokní kašna, kolem které krásná paní sládková jezdila na kole, zavzpomínala spolu s jeho ctiteli, kteří u ní zřídili vzpomínkové místo i s obrázkem slavného režiséra.


17.09.2020, 01:10
Vypuštěný Huťák
Pro většinu Žirovnických kluků byl každoročním svátkem výlov největšího městského rybníka Huťáku. Nenápadně se chodili dívat už tři dny předem, jak pozvolna vody ubývá. Mnozí záviděli Baborákům, že bydlí tak blízko hráze a že s tajně vytaženou rybou mohou zdrhnout hned domů. Zato Novosvěťáci, hned brzo ráno v den výlovu, se vydali ve vysokých holinách, které si pořídili, od chobotu podél potůčku, který ještě středem rybníka protékal a do připravených bílých látkových pytlíků sbírali běličky, okouny či cejnky, až kam se v blátě dostali. Mnoho malých ryb uvízlo přímo na hrázi a ty se staly kořistí dalších kluků, pokud je ovšem rybáři nechytili a všechen úlovek jim nesebrali. Stali se i případy, že někdo horlivý a nezkušený ve snaze dosáhnout ryby v blátě do té čvachtající břečky zapadl až po pás a už se bez pomoci druhých ven nedostal, nebo při útěku s kořistí sebou do bahna rovnou neplácl. I diváků bylo vždy na hrázi požehnaně. Někdo k rybě přišel ze známosti, někdo si ji později přímo u rybářů mohl koupit. Ryb bývalo většinou dost a výlov končil až někdy k poledni. To se vraceli domů s obavami i kluci kteří neuspěli, protože byli většinou zablácení až po uši. O svých úspěších pak dlouho mezi sebou vedli hrdinné řeči, a mnozí docela suveréne přeháněli. Nikdo nepřiznal, že ho máma tak zřízeného nechtěla pustit domů a leckterý jich vzápětí pár slízl.
Nyní je Huťák zase vypuštěný, ale kvůli opravě stavidel, jenže žádné Novosvěťáky ani Baboráky jsem v holinách a s klacky a s bílými pytlíky , brodící se v bahně za kořistí tentokrát nikde nezahlédl. Možná už žádní nejsou, nebo jsem přišel moc pozdě. (MK)


12.09.2020, 06:20
Pozvánka
na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Žirovnice, které se bude konat v pondělí dne 14. září 2020 v 18,00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Žirovnice.
Předpokládá se, i když to není v programu schůze, že se někteří občané vyjádří k zamítavému postoji Kraje Vysočina k zřízení autobusové linky Pelhřimov-Počátky-Žirovnice-J. Hradec.


07.09.2020, 09:49
Výstava fotografií
Josef Preisinger ml. vystavuje v galerii nad knihovnou v Počátkách své nejlepší fotografie.Výstava potrvá do konce října. Otevřeno v otvírací době knihovny.


26.08.2020, 09:37
Svatý Ján
Sochy dovede Josef Preisinger fotit skvěle. Tenhle svatý Jan na mostě před pivovarem v Žirovnici má dost pohnutý osud. Už několikrát přišel o hlavu. Svého času leželo dlouho bezhlavé tělo u zdi špýcharu, než novou hlavu zhotovili památkáři. Kdo ví něco o osudu této barokní sochy, může nám sem o ní napsat.


24.08.2020, 06:50
Ocenění
Žirovnický kněz, soudní psychiatr a hypnozolog prof. Jaroslav Kašparů obdržel významné ocenění. Jeho působení a znalosti ocenila Česká psychiatrická společnost ČLS, a k významnému životnímu výročí mu udělila Heverochovu medaili.


16.08.2020, 08:56
Oblastní výstava ČSCH
Žirovničtí chovatelé uspořádali i letos Oblastní výstavu drobného haspodářského zvířectva. 44. výstava je přehlídkou chovatelské práce, ale zároveň i oslavou 45.výročí založení vlastního areálu žirovnických chovatelů.Zúčastnilo se přes šedesát vystavovatelů z celé oblasti.


08.08.2020, 08:42
Smutná zpráva
Dne 7.8.2020 tragicky zahynul MUDr. Josef Kříž. Jménem rodiny Vám děkujeme za tichou vzpomínku.
Milena Křížová a Jana Cízová s rodinou


05.08.2020, 09:44
Javořická Padesátka
Milovníci sportu a Javořice,
připravujeme pro Vás již IV. ročník závodu JAVOŘICKÁ PADESÁTKA.
I letos se bude jednat o denní variantu závodu a to o jednotné délce 50-ti kilometrů.
Závod odstartuje 15.8.2020 v 10:00 ze Světlé pod Javořicí (místní hasičárna).


29.07.2020, 09:24
Cestmistři
Výtluky a díry v asfaltovém povrchu ulic na sídlišti v Žirovnici, které tu otravují řidiče už hezkou dobu, zpravili během jednoho dne opraváři se svou technikou. Zalátání jedné díry v povrchu asfaltu jim netvá ani dvacet minut.


24.07.2020, 13:51
Tango a hotel Artaban
Zatím co v lokále ještě lidé obědvali, v sálé hotelu Artaban probíhaly "taneční hodiny pro starší a pokročilé". Instruktoři tu v kurzu tance předváděli a školili taneční páry v rytmu jihoamerického tanga.


23.07.2020, 03:15
Bouchalovy rybníčky opět na vlnách
Českobudějovický rozhlas objevil výjimečný úkaz na Žirovnickém katastru, který tu existuje řadu let. Soustava rybníčků mezi poli zapadá do krajiny Vysočiny a je výjimečná jen tím, že ji vybudoval člověk a stará se o ni. Jsou to tisíce hodin práce Josefa Bouchala,který ji věnuje a ona teď ukazuje své krásy. Pověst o rybníčkách se dostala i do Jihočeského rozhlasu, což není nic výjimečného. Už dávno předtím rybníčky i pana Bouchala ukazovala Česká televize.


20.07.2020, 05:10
Zachytil ji
Jasná kometa Neowise je v současnosti středem zájmu mnohých fotografů. Zřejmě je vidět i nad Žirovnicí. Její snímek pořídil Jan King Blažek svou technikou. Iontový ohon délkou na dlouhých expozicích dosahuje až 60 měsíčních úplňků vedle sebe. Může být dlouhý několik desítek milionů kilometrů,


14.07.2020, 06:02
GRATULACE
Do Obce spisovatelů byl za nového člena přijatý žirovnický rodák a zdejší katolický kněz Jaroslav Kašparů, který vydal již přes třicet publikací, některých přeložených i do cizích jazyků. Na podzim vyjde další kniha, kterou J. Kašparů napsal společně z bývalou ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou.
P.K.


10.07.2020, 08:46
Kaira Hrachovcová vystavuje v Žirovnici
Prima zprávy:
https://cnn.iprima.cz/porady/showtime/kaira-hrachovcova-vystavuje-na-zamku


08.07.2020, 06:46
Café Zastávka
Po dlouhých letech je opět na autobusovém nádraží v Žirovnici otevřeno občerstvovací zařízení nazvané Café Zastávka. Tato budova byla původně pro tento účel postavena, ale po převratu (1989)jí využívali pro jiné účely. Café si jistě brzy místní občané i návštěvníci města oblíbí, jako kdysi.


02.07.2020, 08:47
Jako za starých časů...
První den prázdnin se děti koupaly na žirovnické plovárně, skákaly z ochozů a polévaly si skluzavku vodou, aby se jim lépe jezdilo.V Chatové osadě Budín byly téměř všechny chatky zabydleny a na terase se sotva našlo volné místo. Majitel měl objednávku na sto dvacet grilovaných ryb. Druhý den po ránu šla celá kupa dětí navštívít městečko a místní zámek. Vir jak by neexistoval.


23.06.2020, 08:51
Závody motorobotů ve Ctiboři
Každoročně se pořádají ve Ctiboři závody, které mají už ustálenou formu, jen technika se mění.Záběrty z nich pořídil Josef Preisinger.
https://jpstudiopocatky.blogspot.com/2020/06/cesko-slovenske-zavody-motorobotu.html
https://www.youtube.com/watch?v=cTp34orK3QA


20.06.2020, 08:38
Rozdíly a rivalita se vytrácejí
Kdysi tu byla znatelná rivalita mezi městy Počátky, Žirovnice a Kamenice/L. která bývala okresem. Vše se soustřeďovalo do Kamenice. Ta tendence přetrvala i do převratu, V devadesátých letech minulého století se Kamenice prudce zvedla. Zatímco v Žirovnici a Počátkách lidí ubývalo. Kamenice mířila k pěti tisícům. Uchytily se tu banky hodně podniků, prodejen a služeb, zatímco Počátky a Žirovnice peněžní úřady zavíraly. Teď to postihlo i Kamenici. Komerční banka tu zavírá koncem srpna tímto oficiálním prohlášením na internetu: Provoz Vaší stávající pobočky Kamenice nad Lipou, Vackova 97, bohužel musíme k 28.08.2020 ukončit. Kromě toho je v centru města každá třetí prodejna či obchod zavřený a prázdný, což působí dosti ponuře. V Počátkách a Žirovnici tenhle stav není tak markantní.


11.06.2020, 05:52
Občané předloží petici na veřejném zasedání
V pondělí 15. 6. 2020 si přijďte poslechnout, jak se bude řešit dojíždění autobusem pro Žirovnici. Za dojíždění na trase Pelhřimov-Počátky-Žirovnice-Jindřichův Hradec je sepsaná petice a na zastupitelstvu se předloží. Veřejné zasedání se koná na MěÚ ve velké zasedací místnosti od 18:00 hodin.


10.06.2020, 06:36
Jitřenka znovu ožívá
Letní dětský tábor pořádaný sdružením Duha Častoboř nabízí volná místa pro děti od 7 do 14 let v termínu 23. – 29. srpna 2020 přímo zde v Žirovnici v areálu bývalé Jitřenky.
Více informací a přihlášky naleznete na webové stránce www.castobor.cz/trosecnik. Cena týdenního pobytu je 3200 Kč.


05.06.2020, 07:14
Až z toho mrazí
Napsala jedna faninka ke snímku Josefa Preisingera, který se objevil na facebooku. Kamenný anděl je součástí soch počátecké kašny na náměstí.


01.06.2020, 08:49
Najde se ještě pamětník?
Za první republiky byl les Hájek jedno z místních výletních míst. Lidé na kraj lesa chodili o nedělích na pikniky. K tomu jim hrála tamburašská kapela. K hájkovsým rybníčkům se chodili lidé i koupat, obzvlášť k tomu zadnímu. Nyní se na jednom z nich usadila labuť s mláďaty, jak se podařilo vyfotografovat Zdeňku Tomečkovi.

Za 1. republiky lidé s hudbou chodili nejen na kraj lesa Hájek, ale někdy po cestě dál, až k Metánovské silnici. Tam už nejspíš bez hudby. Cestou míjeli pomník zabitého hajného, který v lese stojí stále. (u EBRLETE) Zdroj : p. Stanislav Veselý, který v hájovně vyrůstal a procesí pamatoval.
MM


29.05.2020, 12:45
Bouchal opět na zámku
Stopa Josefa Bouchala na žirovnickém zámku je nesmazatelná. Zapsal se tu téměř na všech místech svou prací a zbudovanými objekty,jako jsou visuté zahrady, kam kdysi zasázel i vinou révu. Teď se na zámek nepřímo vrací svými obrazy. Budou k veřejné prohlídce ve výstavní síni do 31.8.


28.05.2020, 07:11
Znali jsme je
Občas narazíme na jména lidí, kteří mají souvislost se Žirovnicí nebo se přímo k rodnému místu hlásí. Teď čteme, že Oldřich PECHA řídí štičí líheň EXOS v Táboře jako rodinou farmu. Nemohl by to být potomek Oldy Pecha, který jako kluk žil, v nyní už zbouraném baráku v Dolní ulici a stal se z něj známý jihočeský rybář, který často vystupoval v rozhlase i televizi?
Nedávno se nám ozval Oldřich Zadražil, Jeho otec byl venkovský učitel ve Vlčetíně a nadšený myslivec. Kdysi ho v lese postřelil pytlák, jehož se nikdy nepodařilo vypátrat.
Pište nám o svých známých a bližních, kteří v Žirovnici zanechali alespoň stopy původu. Jednou jsme se tu zmínili o výtvarníku Čerstmíru Hlavičkovi a on pak v Artabanu oslavil kulaté narozeniny.


23.05.2020, 07:52
Vše o žirovnickém rodákovi a esperantu
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/dr-max-kasparu-a-mezinarodni-jazyk-esperanto.html


22.05.2020, 08:23
Struhy II
Dostaly se k nám názory, které lze považovat za seriózní a ty se shodují, že voda v přírodních nádržích v dnešní době už není nikde stoprocentní a veškerá možnost koupání záleží přímo na schvalování hygieniků a to víceméně ze dne na den. Další problém výstavby vodní nádrže ve Struhách by byly držitelé pozemků. Na nich také záležel projekt cyklostezky, která by měla vést podle zatím nezveřejněného projektu po vykoupených parcelách. V každém případě bude protínat potok Struhy. Jestli betonovým můstkem, dřevěnou lávkou nebo jenom položenými kládami, se zatím neví. Mohla by se však vytvořit i sypaná hráz, která by potok přepažila a tak vyvořila vlastně vodní nádrž, o kterou tu šlo, ale asi na docela jiném místě.


17.05.2020, 07:11
Prantlova pasíčka
Tak jsme říkali kopečku s rokličkami za Prantlovým mlýnem, porostlému stromy s keři a houštinkami, kde jsme hráli v létech po válce hru na ruce vzhůru! Každý měl nějaký dřevěný levák, někdo si vyřezal i ruský samopal, a jako zásobník použil kulatou plechovou krabičku, ve které se prodával krém na boty. Nikdo nechtěl dělat Němce. Američany jsme tenkrát neznali. Každý bojoval jen za sebe. Když někoho v mlází uviděl, zařval ruce vzhůru a dotyčný se vzdal. Byl odzbrojen a prohledán. U Zdeňka CH. se nikdy žádná zbraň nenašla. Po létech mi prozradil, že vždycky, když byl přepaden, opatrně levák pustil na zem a šlápl na něj. Odzbrojení si většinou šli vyzvednout náhradní revolver ze skrýše nebo mu někdo poskytl zásobní ze svých. Nyní by se asi v pasíčce za Prantlovi, kterou vidíte na fotografii, hrát taková hra nedala. Ale přenesli jsme ji i do žirovnických ulic. Obzvlášť vhodný prostor se naskýtal mezi ulicí Nádražní a Počáteckou, kde byly dva průchodné domy, a to pekařství U Čechů a U Hlinků, ústící do Uličky.(východ proti Sonatexu). Taky se to dalo oběhnout kolem Váhy a křížku (na autobusáku). To už se vytvářely party, které bojovaly mezi sebou. Koho nepřítel zajal, většinou i mučil. Ve vynalézavosti mučení vynikal Maňa P. Kromě Piskáčkové serenády, což bylo lechtání v podpaží a na žebrech, se používaly mnohem krutější válečky. Na zajatce někdo klekl, roztáhl mu paže a koleny válcoval bicepsy. Mnohý tu bolest nevydržel, začal řvát a brečet. Leckdo měl v té době holínky, do kterých se dala napumpovat voda z nejbližší studny. Když nebyla studna poblíž, našel se jedinec, kterému se zrovna chtělo čurat. Přesto,že tyto hry byly kruté a nesmlouvavé, jako pozůstatky války, kterou jsme naštěstí přímo neprožili, málo kdy dosáhly hranice žalování mamince, ale nikdy, pokud vím, se nedostaly až do ředitelny školy.
MK


15.05.2020, 06:15
Staví nové hřiště
Na stadionu Budín (Pavla Hapose) začaly výkopové práce v horní části plochy u rybníka, pod hrází. Bude zde vybudována nová herní plocha stržením části meze pod hájovnou. Akce by měla být dokončena do řijna, a financována tak,že na částku 7,6 mil. poskytne město 3,2 mil. Stadion bude mít dvě regulerní hřiště s rozdílnými travními povrchy.


14.05.2020, 10:19
Struhy I
O myšlence či nápadu na zbudování vodní nádrže „STRUHY“ by se mohlo uvažovat až v následném volebním období, jak poukazuje jeden z pisatelů:
Která strana nebo sdružení se toho ujme a zorganizuje to, tak bude mít v příštích volbách od voličů velkou podporu.
Vzápětí reaguje jiný:
proč řešíte už vyřešené ?
projekt "cyklostezka" je v běhu a naplánován včetně zafinancování a projekt "rybník" rovněž, ale ne ve Struhách, ale v Hájku.
Reakce: Bohužel máš zastaralé informace. Začátkem tohoto týdne si premiér Babiš v Bruselu vyřídil, že Česká republika nemusí dodržet stávající projekty a ve skutečnosti to znamená, že projekty jako cyklostezky jsou zastavené na nedohledno a největší preferencí bude zastavení vody v krajině. Což znamená dělání mokřadů, tůní, rybníčků, rybníků, nádrží, přírodních koupališť a přehrad. Jestli na to místní radnice rychle nezareaguje, tak nejen že nebude cyklostezka, ale ani žádný projekt co se týká zadržení vody v krajině. A neudělat krásné přírodní koupaliště jako mají v Třešti z dotací za pár korun by bylo neodpustitelné. Navíc koupaliště v Třešti místní radnici vydělává nemalé finance a dává práci místním lidem.


14.05.2020, 08:56
Perly na hnojišti
V "Názorech", které mnozí označují jako žumpu nebo hnojiště ŽO, se objevilo znenadání několik nápadů, jež spolu korespondují a nabízejí se jako realizovatelné a to v blízké budoucnosti. Komplexně by šlo o vybudování vodní nádrže v oblasti Struhy, která by mohla sloužit jako rezervoár vody, ale i jako plovárna pro obě sousedská města. A vedla by k ní oboustranná spojovací komunikace - cyklostezka. Je to úplně prosté a realizovatelné. Proto ŽO budou tento možný projekt všestraně podporovat a snažit se získat i možné odborné náhledy. Všechny seriozní názory se přesunou na tuto stranu ŽO.


12.05.2020, 08:01
Jak funguje VDV
Ideální je vždy spojení do Pelhřimova na Pražskou bez přestupu, což zPočátek možné je, ale ze Žirovnice to možné není.Dokud nebude mít Žirovnice přímé spojení, musí se cestující dívat, jestli autobusy, které hodlá použít, jsou nebo nejsou ve VDV. Podle toho kupuje buď jedinou jízdenku do Pelhřimova, nebo kupuje jednotlivé jízdenky při každém přestupu.Ideální by bylo, když už existuje VDV na Vysočině, aby v systému byly všechny autobusy obsluhující občany Vysočiny.


11.05.2020, 07:54
VDV Vysočiny
od 1. března 2020 vstupuje v platnost integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Pomocí jedné jízdenky se tak cestující bude moci přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty může libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem dle nového tarifního systému VDV. V rámci tarifu VDV si dopravci budou navzájem uznávat jízdenky.
Na tomto základu měla být zřízena autobusová linka 290 z Pelhřimova do J. hradce přes Počátky a Žirovnici. Její jízdní řád byl vytištěn a můžete si ho přečíst v rubrice Z historie. Zatím pokud víme, se ale nic z tohoto záměru nerealizovalo.


11.05.2020, 04:57
Autobusová anketa
Autobusové jízdní řády jsou v současnosti dosti nepřehledné i když kultura vyvěšování se zlepšila. Mnohdy na sebe spoje nenavazují. Tyto stránky pořádají anketu, kdo by chtěl ze Žirovnice nebo odjinud autobusový spoj v určité době přidat a kam. Případně ubrat jako zbytečný. Můžete se vyjádřit v rubrice názory.


09.05.2020, 08:51
Zastupitelům města Žirovnice
Dojíždění veřejnou hromadnou dopravou pro žirovnické občany

Denně už 30 let dojíždím ze Žirovnice na Pražskou do Pelhřimova. Na pracovišti v Pelhřimově máme zkoušky úředně oprávněného zeměměřického inženýra pouze dva – pan ředitel a já. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr se jako zaměstnanec v Žirovnici

neuplatní. Ze Žirovnice nemám odpovídající spoj.Na spoj v Počátkách, který by mi vyhovoval, střídavě zavádějí a ruší přípoj.
Prosím jednotlivé zastupitele, aby se pokusili společně s odborem dopravy Krajského úřadu v Jihlavě vyjednat ze Žirovnice na Pražskou přímýspoj podle plánu z roku 2017 (VDV linka 290 - dva roky byla zveřejněná na stránkách Krajského úřadu Jihlava). Linku 290 bohužel zatím kraj nezavedl.
Státní správa druh mého vzdělání potřebuje, ale trvalý pobyt ve městě Žirovnice mi znemožňuje dostat se na své pracoviště včas. (V době rušení spojů kvůli nouzového stavu jsem byla nucena jet ráno denně třemi autobusy přes Kamenici nad Lipou hodinu a půl, abych stihla počátek pracovní doby tak, abych po osmi a půl hodinách opustila pracoviště ještě před zamčením budovy.)
Až se bude jednat o přímém spoji, nerada bych se dověděla, že jste se vyslovili v tom smyslu, že spoje do okresního města jsou dostatečné – už 30 let nejsou!
Děkuji, že jste se seznámili s letitým problémem všech žirovnických dojíždějících. Spoje z jiných měst okresu jsou mnohem a mnohem kvalitnější (mohu srovnávat se svými kolegy na pracovišti).
Budujeme snad ze Žirovnice skanzen?
Ing. Jaroslava Cabadajová


05.05.2020, 08:18
Konec Němců v Žirovnici
Pan Jiří Pihávek popisuje poslední období druhé světové války v roce 1945 v Žirovnici:

Vzpomínám si, jak němečtí vojáci, přišli do Žirovnice někdy na začátku roku 1945 a byli ubytování ve škole, Chodili denně na cvičáky. Často nacvičovali útoky a obranu v prostoru od Hájku směrem k městu. Pod Čadkovi byly vybudovány zákopy. To tam ještě tekla stoka a pod naším domem jsme měli lávku, po které jsme uměli přecházet jen my kluci, protože jak někdo stoup špatně na položenou fošnu, zahučel do vody. Při jednom cvičení, které jsme my kluci sledovali, se k té naší lávce blížil důstojník. Bydlil u Kraslů a byl velitelem místní posádky. Vysoký statný chlap se zlatými brejličkami. V ruce měl desky, nejspíš s mapami a lejstry Šel rovnou k té naší lávce. Nikdo ho předem neupozornil, ani z posádky, jak na té lávce dopadne. Mladší bratr Jindřich, kterému bylo sedm let, stál nejblíž. Jak ten oficír na naší lávku stoup, začal se Jindra hlasitě smát, protože už předem věděl, že tam zahučí. Důstojník se moc nenamočil, měl vysoké holínky a nebylo tam dost vody, ale jak vylézal na břeh a viděl tlemícího se Jindru, plácnul ho těmi deskami po hlavě. A už jsme všichni zdrhali. Ten oficír, který nosil zlaté brejličky zdrhl nejméně měsíc před koncem války a posádku tu nechal.

S některými vojáky jsme se podle vidění znali. Mámě nosili někdy tašky s nákupem z města. Jednou večer k nám přišlo osm Slováků, že mají hlad. Máma jim uvařila mísu brambor a vojáci si je sami loupali a ty suchý a osolený brambory zapíjeli žitnou meltou, protože mlíka bylo málo a muselo se odevzdávat. Najednou někdo zaklepal na zatemněné okno. Vojáci strnuli. Byli to dva důstojníci od Šimků z hospody, kde bydleli. Já myslel, že ty vojáci co seděli u stolu strachy vyskáčou z oken, jakej z těch oficírů měli strach. Když vojáci vypadli, máma těm důstojníkům ukrojila dva krajíce chleba a dala každému hrnek mléka. Nechali tam tenkrát mámě nějaký drobný peníze, nejspíš marky.
Jeden z důstojníků, asi to byl Rakušák mne pak jednou vzal do zákopů a mohl jsem si hodit cvičným granátem. Na skutečné zbraně nedovolil ani sáhnout. O pouti nás s bráchou Vaškem pozval do cukrárny ke Schánělovi, koupil zákusky a pak nás ved na tržiště, kde byly houpačky a kolotoč. Na ten kolotoč nás posadil a kolotočář Mezera z toho byl tak vyjevenej, že nás točil co to dalo, a tak dlouho, až jsme se z toho, po těch sladkostech v žaludku, pozvraceli.

Když měli Němci utíkat, přišel jeden důstojník k nám a chtěl pecen chleba a dával za něj kožený důstojnický plášť. Matka tenkrát byla sama doma a nevěděla, jestli to má udělat a zrovna dost chleba neměla, a táta jí pak vysvětlil, že oficír ten krásnej plášť vyměnil jinde, a věděl i kde.

Po městě těsně před koncem války chodil malý kulhavý důstojník s hlídkou, která držela v rukou pancerfausty. Cukrář Scháněl, před pár dny puštěný z kriminálu, si postavil před výlohu štafle, a zamazával vápnem německé nápisy. Ten důstojník, který se jmenoval Puder, mu nařídil nápisy obnovit a pak ho odvedli do zámku, kde už bylo zavřených několik lidí. (byl mezi nimi i Antonín Jirků a poštmistr Říha) Rukojmím se nakonec nic nestalo.
Všichni vojáci opustili školu na bedňákách tažených koňmi. Velel jim ten malý kulhavý oficír s páskou na oku. Tady bylo specielně cvičené vojsko na obranu proti tankům. Měli pancéřové pěstě. Byli mezi nimi i Slováci.
Četník Tůma, jak moh, každého upozorňoval, i našeho tátu: „Nesahejte na vojáky, neklaďte jim odpor! Jinak dojde k masakru a těmi pancefausty rozboří celou Žirovnici.“
Panceřových pěstí byly dva bedňáky. K vozům zapřáhli koně ze dvora, jeden pár musel dát i závozník Pekárek a taky Venkrbec z Vlčetína. který vezl tu munici. Předtím nabrali v masně, kde bylo uskladněno padesát metráků sádla, skoro polovinu zásob, ale dali na to s německou akurátností písemný doklad. To potvrzoval Jindřich Veselý, který tam děla účetního. U Křížů sebrali osobní auto, které přivázali za jeden bedňák tažený koňmi, protože nesehnali benzín a do něj nasedl oficír Puder. Křížovo auto se už nikdy nenašlo.
Vyjeli odpoledne. Všichni, vojáci i důstojníci. I ti dva co bydlili u Šimků v hospodě. Jelo se směrem ke Kamenici, ale do Mnichu nedojeli, brali to polními cestami a chtěli se dostat k Vltavě a přes most k Američanům. Jenže ti už zajatce nebrali. Tak se zase vraceli zpátky. Většina se cestou rozutekla zbytek údajně zajali v Novém Etynku (v Nové Včelnici), kde se zformovali partyzáni. Do Žirovnice se už Němci nevrátili. Venkrbec pak vypravoval, jak ty pancerfausty z bedňáku cestou domů vyhazoval.

Po Němcích tu zůstalo jedno jediný auto. Rakouskej náklaďák Štajer, kterej pak připadl místním hasičům. Jezdil s ním i Jara Kadlec a Jirka Kesler. Bylo to krásný auto, benziňák osmiválec, přední a zadní náhon. Bylo bez střechy, dělaný nejspíš pro Afrika Korps

Vzpomíná Jiří Pihávek.

04.05.2020, 08:29
Rok 1945
Vzpomíná Liba Spurná – Procházková, která bydlela se svými rodiči v tehdejší „Moskvě“ montovaném baráku, postaveném brzy po první světové válce v Choulunské ulici (nad nynějším Městským úřadem).
Před „Plíhalovi“ (Sonatex) zastavil jeden vůz a my děti jsme šly očumovat. Něco se nás vojáci ptali, ale my jsme nerozuměly a tak ten jeden voják vzal takovou hnědou cihlu a začal jí krájet a kazdému dal jeden krajíc a my jsme s tím utíkaly domů a byl to chleba černý jak bota. Naše máma s paní Humlovou uvařily hrnec škubánků a druhý den jsme to těm rusákům nesly i s talíři a vidličkami. Jedny škubánky byly se škvarky, druhé s mákerm. Rusáci se na to tvářili nedůvěřivě, ale pak to snědli. Jednou nás vzali na vůz a vezli nás směrem k Počátkům.
Ptali se nás jak se kdo jmenuje. Já řekla Libuše a oni kroutili hlavami, až jeden řekl vítězně da, da, Ljubáša!! Pak nás na kopci vysadili a my běžely domů. Na tržišti, byl jednou shluk lidí a debatovali tam o tom, že zastřelili vojáka. A bylo to prý tak, že jeden z nich se pokoušel obtěžovat jednu naší holku a ta prý začala křičet a jistý oficír toho vojáka na místě zastřelil. Ale to jsem jen slyšela. Údajně ho odvezli na hřbitov. Když jsme pak bydlili na hřbitově, do jednoho rohu u vchodu se odhazovaly odpadky a tam prý byl ten voják,kterému říkali Ivan, zakopán.01.05.2020, 08:49
Ze vzpomínek na jaro 1945
Jana Stíbalová - Nováková

Na jaře roku 1945 jsem chodila do první třídy. První třída byla v budově školy. Třídy byly sloučené. Třídu jsme měli tam, kde je dnes jídelna. Ve škole byli i němečtí vojáci, asi jen důstojníci, protože řadoví vojáci spali různě po sýpkách a na seně.

Moji rodiče už měli dvě děti, mě sedmiletou a Marii skoro pětiletou. Bydleli jsme na Panské hospodě. Panská hospoda stála tam, kde je nyní autobusové nádraží. Měla kromě lokálu i hospodářské budovy a nájemní byt, ve kterém jsme bydleli my. Maminka vedla živnost šití prádla. Protože v Panské hospodě bylo hodně místa, sídlil v ní místní štáb německého vojska.

Tatínek měl školu ve Vídni, uměl plynně německy. Proti tehdejším předpisům jsme měli i králíky, husu a malé sele na vykrmení, nikdo nás neudal. Byla jsem ještě malá, jeden důstojník asi chtěl, aby přišel tatínek, ale já jsem opakovala, že tatínek nemůže, že krmí "hušu, hušu". Důstojník to slovo opakoval, nerozuměl, nechal mě být.

Podle řečí dospělých jsem pochopila, že v Žirovnici byla také partyzánská buňka. Vedl ji příbuzný majitele Panské hospody Čadka, pozdější generál Václav Čadek (druhý po Čepičkovi). Pan farář Skala partyzány na faře schovával. Paní Frühaufová, hospodyně faráře, to potvrdila. Připravovala jim stravu. Pan farář měl průkaz člena československého odboje podepsaný plukovníkem Čechem, ukazoval ho švagrovi Blahoslavu Voharčíkovi, když s ním ležel v nemocnici v Počátkách v roce 1969 a paní Frühaufová mu tam na požádání průkaz přinesla. Tak tedy partyzánskou buňku chtěli Němci zničit a nepřijít Vlasovci, Žirovnice by hořela. Vlasovci Žirovnici zachránili od ohně-nevědomky. Pak se za Vlasovci hnala Rudá armáda a museli Žirovnici hlavně z tohoto důvodu urychleně opustit.

Němci z Panské hospody zmizeli a okamžitě zde byli ubytováni příslušníci Rudé armády. Byli to chlapíci snědí, ne moc robustní, kromě jednoho jediného (jmenoval se Ivan), a moc o sebe nedbali. Na dvorku jsme si hrály tři holky, Majka Pátková, moje sestra Marie a já. Ten nejmohutnější, ten, co se jmenoval Ivan, nás tři vzal všechny najednou do náruče, div nás neumačkal a říkal nám "rebjata". Mně už bylo 7 let, vydržela jsem to, ale mladší obě Marušky brečely a brečely, já jsem ho štípala a štípala do tučného krku. Ohromný mužský zavelel, že s ním musíme do Ruska, moc se mu líbila moje blonďatá malá sestřička, u nich blonďatý nikdo nebyl. Tatínek nás zahnal domů a už nás nepouštěl. Nastaly dny jakéhosi strachu, i když nám nikdo nijak vážně neublížil.

Vojáci vyžadovali "vodku, vodku", maminka jim nerozuměla, nesla jim vodu.

Náš byt na Panské hospodě měl původní krám předělený na krám a kuchyni. Pak tam byla dílna, malá chodbička, velká ložnice rodičů. Z krámu se chodilo do ložnice dětí, okno jsme měli k Ratajovům. Vojáci zaveleli vyklidit ložnici rodičů a spali u nás. Křičeli na nás "kapitalist", když viděli záclony. Maminka měla rozešitou zakázku podvlíkaček, ty rozstříhali na onuce do bot. My se sestrou jsme si hrály s panenkami. Koupali jsme je. Jeden voják si chtěl hrát také a říkal: "Kopat panenky". Dostaly jsme strach, že je nechce koupat, ale kopat.
Vojáci pili a pak zvraceli a tatínek šel na radnici a dosáhl toho, že je z našeho bytu vyhnali. Jen jeden u nás nespal, spal v žebřiňáku, kterým přijeli. Ten voják byl učitel, byl zdrženlivý, slušný, uměl německy a s tatínkem se domluvili, aby jeho souputníky do bytu nepouštěl, že kradou. Přesto jednu noc v bytě přespali a pak bylo co uklízet.

Pak byl tatínek naverbovaný do Hradce, aby se uklízelo po válce. Zůstali jsme s maminkou samy, maminka se moc bála. Já jsem jako nejstarší dítě chodila na nákup, jeden voják mě vždycky chytil, vsadil mě k sobě na koně a vozil po Žirovnici. Koně jsem se nebála. Tatínka brzy vrátili, protože měl rodinu.
První noc rudé armády v Žirovnici byla nocí hrůzy, i když ráno před tím bylo radostné. Ten den ráno mi maminka nandala baret, doma šitý kabátek a do ruky červeno-bílou vlajku (historickou bikoloru) a šla jsem s tatínkem na náměstí volat "hurá". Pak jsme šli domů.30.04.2020, 05:53
Vzpomínky na jaro v Žirovnici 1945 I
Jarmila Plechatá - Brýnová
Na jaře roku 1945 mi bylo 12 let. Moje bydliště byl v tom roce dům čp. 25 v Nádražní ulici. Výuku jsme měli na bývalé poště - čp 48. V budově školy byli ubytováni Němci, jenom prvňáci tam měli sloučenou třídu.
Pamatuji si toto:
Jarka Hlinků (syn Roberta Hlinky velitele žirovnických hasičů, co bydleli v Nádražní ulici - čp 303 proti vajíčkárně - čp 28) jel na lodičce přes rybník a z posedu na Vrškách pozoroval směr Počátky, odkud měli přijet Vlasovci.
Po Vlasovcích přijeli od Stojčína Rusové, někteří měli auta, byli ubytovaní ve vajíčkárně, měli harmoniky a my jsme chodili poslouchat, jak hrají a zpívají.27.04.2020, 08:58
Hodiny z hladiny
Vždycky, když přijdu k Bouchalovým rybníčkům, objevím tam něco nového. Tentokrát to překvapení bylo nevídané. Kamenné sluneční hodiny přímo na ostrůvku. Bouchal je genius! To by snad nikdo nevymyslel. Ale on jo. Tak ho chválím a říkám mu Pane! (aby mne zas tady někdo nenapad, jako posledně.)
Ty hodiny jsou perfektní, Bouchale!


27.04.2020, 06:50
Těžká doba
Dne 25.4. měl v Kamenici nad Lipou pohřeb Jan Kubín, někdejší člen kapel Vektor a Těžká Doba. Zemřel ve věku nedožitých 59ti let po krátké závažné nemoci, která neměla současné souvislosti. Pro obě skupiny J. Kubín /basová kytara, zpev/ i skládal a psal texty.
Z kapely Vektor /CD - Život je karneval/ už zbyla naživu jen její žirovnická část. Jan Englický /zvukař/, Pavel Eliáš /kytara, zpěv/, Rostislav Šretr /kytara, zpěv/ a teď už i Jan Kubin jsou regionální rockovou historii. Spolu s Jaroslavem Jelínkem, Miroslavem Petrů a Janou Pickovou z Nové Včelnice působil před necelými 10ti lety ještě v žirovnické Těžke Době, na jejímž CD - Pro e motion se autorsky většinově podílel.26.04.2020, 08:01
Odezva
Nespojoval bych sochu Koněva v Praze a pomník padlých u naší školy. Ten je totiž připomínkou našich padlých žirovnických občanů za II. světové války. Pomijím, že údaje na něm nejsou zdela pravdivé (nezahynula celá rodina Pfefferova, jeden syn přežil.) ale starat bychom se o něj měli. MM


25.04.2020, 06:21
Kdo loni rozlomil pomník padlým u školy?
Rusko si uvědomilo teprve až po sundání sochy maršála Koněva, že situace opravdu eskaluje a není to žádná hra. Probuzení ruského medvěda není snadné,ale naším investigacům se to povedlo a konečně začne Rusko bránit nejen své hrdiny z dob války a jejich pomníky, ale současně si začne uvědomovat i skutečnost, že v Evropě probíhá proces fašizace a nenávisti proti Rusku se stejnou intenzitou jako ve 30. letech minulého století. Od konce války uběhlo 75 let, a to je dost dlouhá doba na to, aby národy zapomněly na své dějiny a bylo možné novým generacím těchto národů nalít do hlav nový výklad historie.


24.04.2020, 10:13
Jak to někdo vidí (úryvek)
Ono se to dá říci tak, že někdo rozehrál hru, do které se USA nechaly ochotně vtáhnout, a teď tu hru používá, aby je dostal pryč nejen z ekonomiky, ale sebral jim vliv na světové dění. Všechny události, které dnes vidíme, tomu nasvědčují. Čína má tak obrovské rezervy, že ji několik měsíců stagnace nepoloží a Rusko, díky sankcím, není orientováno na západ. To kriziustojí taky. K tomu připočtěme, že jak Rusko, tak Čína, už několik měsíců
silně navyšují zlaté rezervy a pokud by mělo dojít k obnovení zlatéhostandardu, právě teď se k tomu vytváří ideální příležitost.


23.04.2020, 10:03
Už jsou tady
Pokud je to ovšem čáp z Afriky, vrátívší se na domovské hnízdo u nás v Čechách. Zachytil ho před přistáním Zdeněk Tomeček.


19.04.2020, 06:32
Úvaha
Lidi se díky korona viru zastavili. Rodiny na sebe mají najednou čas. Jdou více do přírody, která je kupodivu zdarma. Zjistili, že EU je jen nafouknutá bublina, která neumí řídit ani sama sebe. Že o svoje občany se nejlépe umí postarat národní vlády. Že multi kulti je zrůdnost. Že Turci jsou stále největší nebezpečí pro Evropu. Že tak zvaná západní Evropa je se svým přístupem totálně v prdeli. Že EU a NATO jsou nefunkční, takže musí pomáhat Rusko a Čína. Že Gréta je jen nemocné satanovo dítě. Že slovanské země v čele s Ruskem jsou v pohodě. Že senát je nám k ničemu, protože je to jen semeniště odložených idiotů. Že neziskovky založené Sorosem jako je Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, transparenchl interneschl jsou jen politický štváči, kteří nikomu nepomáhají atd atd. Teď se ukáže síla vlády, která za posledních šest let stáhla naše dluhy pod 30% HDP a například němci jsou na 65% a Itálie 131%. Díky těmto číslům má Česká republika nejlepší reiting na cvětě a půjčujeme si za 1,2%. I kdyby jsme na podporu našim firmám dali 400 miliard a záruku bankám na bezúročné půjčky za dalších 600 miliard, tak je to pořád legrace. A pomoc státu například OSVČ? Stát za ně zaplatí sos a zdráv za 6 měsíců cca 30 tisíc. Březen, duben a květen dostanou 40 tisíc. Odklady na splácení úvěru zatím 6 měsíců. Bezúročná půjčka až 25 milionu na rok. Jsme děti štěstěny, že žijeme v tomto státu. Važte si toho.


12.04.2020, 08:15
Roušky Blahouše Voharčíka
Masopust skončil,
masky běhaj dál.
Toho by se člověk
nikdy nenadál.

Včera tu šel jeden
s velkou opicí.
Dnes je tu moc opic
s maskou na líci.

Dočkali jsme se
kýžené svobody.
Příroda je vítěz.
A to na body!11.04.2020, 07:09
Veselé Velikonoce
přeje ŽO Josef Preisinger.
https://www.youtube.com/watch?v=pHlO6l_GZSk


10.04.2020, 10:08
Jak jsem se ocitl v hladomorně
Regenschori pan Skoumal, který mne učil na housle, se mě jednou zeptal: “Nevlez bys do hladomorny?“ Bylo to dávno před vyhořením zámku. Že takový prostor existuje, se v Žirovnici všeobecně vědělo. Hladomorna byla ve věži a uzavřena shora kamenným víkem. To odklopili. Myslel jsem si, že tam polezu po žebříku, ale oni mi přivázali kolem těla provaz, protože nevěděli jak je ta hladomorna hluboká. Byl u toho pan Veselý, co měl krámek u zámeckého parku, nyní je z toho garáž, můj táta a pár pánů, co jsem neznal. Zároveň se mnou spouštěli do tmy i elektrickou lampu, takže jsem zpočátku skoro nic neviděl. Překvapilo mne, že jsem najednou na dně. Ta kobka byla snad jen tři metry hluboká kruhová prostora. V představách jsem se děsil, že narazím na mrtvoly a kostlivce, ale žádné kosti tam nebyly. Jen vrstvy rozházených papírů, pár šedivých kusů dřena a nějaká bota.
„Co tam je? „Volali na mne shora.
„Strašnej smrad!“ uvědomil jsem si. A prach, který jsem dopadem zvířil, mne dusil. Nasadil jsem si na nos kapesník, tak jak jsem to znal z kovbojek,které jsem v té době četl.
Nenašlo se tam nic pozoruhodného. Samé papíry, většinou z války, orazítkované hákovým křížem, nebo dopisy se známkou Hitlera nebo starého mocnáře. Taky pár knížek. Jedna, snad ta nejstarší, měla letopočet 1828. Naložil jsem pár košíků s papíry a pak vytáhli i mne. Celou hodinu sem se pak musel nechat mámou drhnout ve vaně.


09.04.2020, 08:09
Významné osobnosti Žirovnice
Na webových stránkách HRADEC ŽIJE jsou v článku Významné a známé osobnosti Žirovnice zaznamenáni dřívější i současní žirovničáci, kteří se nějak zviditelnili. Z těch současných je to Iva Janžurová, Max Kašparů, oba Konášové, Dr Marie Fronková, brankář Jarda Drobný, a Pavlína Cabadajová. Je jmenován i David Vávra, který údajně bydlí ve Štítném. Článek je starý několik let.


08.04.2020, 09:06
Kavky na zámecké věži
Když mne jako kluka vyslali pan regenschori Skoumal a pan Veselý papírník, správce muzea, do zámecké věže, lezl jsem po dřevěných schodech až k poklopu ve stropě, který se dal nadzvednout.Uviděl jsem v nejvrchnější věžní prostoře užásnou spoušť. Do výše poloviny oken všechno zaneseno větvičkami proutím a všelikými klacky, tak propletenými, že to byla kompaktní masa zřejmě nerozebratelná. Navrchu byla četná hnízda ptáků. Nejspíš kavek. Zřejmě to tam zůstalo až do požáru zámku v r.1964. z fotografie Zdenka Tomečka je znát, že kavky na zámku sídlí neustále. MK


08.04.2020, 06:00
Měl Vencelík z Vrchovišť pod žirovnickým hradem penězokazeckou dílnu?
U hradu existovala huť. Z Kutné Hory dal Vencelík přivážel tzv. černou měď a zde ve své žirovnické huti ji zcezoval neboli ságroval. Znamenalo to, že ze surové mědi se získávalo stříbro.Její existenci dodnes dokládá název zámeckého rybníka, který se jmenuje Hutní. Václav Vencelík během krátké doby, kromě Žirovnického panství přikoupil v roce 1493 i panství Třešťské a roku 1500 od pánů z Donína panství Strážské. Všechna tato panství však dlouho neudržel a Stráž byla jeho syny prodána již v roce 1518 Václavu Fraňkovi z Liběchova. Žirovnické panství prodal pánům z Guttensteina a zůstalo mu v držení pouze panství v Třešti, vesnice Včelnice a v Žirovnici dům číslo popisné 2. Že by u huti měl i penězokazeckou dílnu není vyloučeno.
Doplněk
Zda Vencelík opravdu razil peníze, není jisté. Mám za to, že to neměl zapotřebí. Ke svému bohatství přišel už v Kutné Hoře, ovšem tam to opravdu bylo dost nelegální cestou. A jaké peníze by razil
Mohly by to být groše, jimiž se koncem 15. století u nás platilo, nebo tolary ( řečené jáchymovské ) , které se do oběhu Království českého dostaly začátkem 16. století.
Kde je pravda, to už nezjistíme.
MM


04.04.2020, 09:58
Účinné roušky
Roušky vyrobené z nanovlákna a doplněné aktivním stříbrem prokazatelně chrání před coronavirem. Účinnou kombinací nové nanotextilie tak vzniká membrána, která zachytí viry s účinností 93-95% a likviduje bakterie. K dnešnímu dni se z tohoto materiálu vyrábějí funkční respirátory třídy FFP3.
Roušky jsou nabízeny na internetu v úžasných barvách a vzorech, za které by se nemuseli hambit ani italští návrháři, Cena 549 Kč.


31.03.2020, 06:36
Proběhl den lékařů
aniž jsme to zaznamenali. Upozornil nás na to na facebooku Mgr. Ing Karel Hron, žirovnický rodák z Perek, který s některými spolužáky komunikuje dodnes. Všem lékařů, které známe i neznáme, za vše děkujeme. A přejeme jim větší výdrže, než budeme mít my!


23.03.2020, 09:39
Počátecká videa - únor, březen
Prohlédněte si co se dělo a co natočil Pepa Presinger v Počátkách:
https://www.youtube.com/watch?v=tbcehS8T6vA
https://www.youtube.com/watch?v=YmJSvwm1sjk


21.03.2020, 08:03
Nečekaná premiéra žirovnických divadelníků
V době, kdy jsou zakázány všechny veřejné společenské akce žirovničtí divadelníci měli premieru neobvyklého aktu. Všem, kdo s divadlem spolupracují a jsou nějak v kontaktu, předali ochranné hygienické roušky.Vděčni byli zejména divadelníci pokročilého věku, kteří si už roušky sami zhotovit nemohou.


17.03.2020, 07:56
Noste roušky !!!
Někteří nám posílají návody,jak si roušky zhotovit sami. Viděli jste to i v televizi. Návody přikládáme:
https://www.caramilla.cz/site-rousky-ustenky/15.03.2020, 10:24
Hvězdy nad Žirovnicí
Tenhle snímek Zdeňka Tomečka mi vzal dech. Nazval Ho "A přece se točí" a musel u něj strávit dost času, než ty hvězdičky takhle rozhýbal.


11.03.2020, 08:02
Budou všichni sedět doma?
Jak to tak vypadá, ustává i tady v Žirovnici kulturněspolečenský život. Dechovky se odkládají, děti nejdou do školy. Přijdou možná i horší opatření. Lidi, kteří se tu vesměs znají, by si měli vzájemně vypomáhat a vědět o sobě. Využijí k tomu moderní sdělovací prostředky, možná i tyto stránky. Kdo nebude mít co číst, máme tu k dispozici i www.romanyzdarma.cz je na nich poslední Konášúv román SPOLEK POTRKO.


06.03.2020, 07:09
Před několika dny
V půl jedenácté se dnes nad rybníkem Valcha objevil orel mořský. Bohužel tam někdo vystřelil, doufám, že ne po něm a tak odletěl.
P.S. Přesto byl Zdeňkem Tomečkem vyfotografován.


05.03.2020, 08:40
Texty B. Voharčíka v Žirovnické knihovně
Z textů amatérských autorů psaných pro radost a potěšení, kteroužto akci pořádala pelhřimovská knihovna,byly vybrány verše Blahouše Voharčíka, které se nyní můžete přečíst na výstavce v žirovnické knihovně.


05.03.2020, 08:34
Prohlédněte si výstavu z "tepla" domova
Prostřednictvím studia JP Josefe Preisingera si můžete prohlédnout výstavu obrazů malíře Josefa Bouchala v prostorách výstavní síně Kulturního zařízení v Počátkách.
https://www.youtube.com/watch?v=eKbPRdls3PE


03.03.2020, 08:36
Počátecké video leden 2020
Videa z veřejných a kulturních akcí pořizuje studio JP Josefa Preisingera st.
https://jpstudiopocatky.blogspot.com/2020/03/pocatecke-video-leden.html
https://www.youtube.com/watch?v=i_Hez19AclA


02.03.2020, 08:51
Pohled na zámek
Tento zajímavý průhledový záběr na žirovnický zámek přes uměle vytvořenou kamennou skulpturu nám poslal Jan King Blažek. Oblouk sestavil Ondřej Koudelka.


02.03.2020, 08:23
Muzikantský ples
Muzikantský ples, který se konal v žirovnické sokolovně už po dvaadvacáté je snad jediný, který ještě udržuje místní tradici plesů. Za první republiky proběhlo v sezoně sedm až osm plesů s bohatou výzdobou a dekoracemi. Tuto tradici udržovali i komunisté. Teď je to v podstatě záležitost hudební školy a jejích absolventů, kteří se tu vždy sejdou s nějakou populární pěveckou hvězdou, díky originálním organizátorským schopnostem pana Zdeňka Zadražila. Na snímcích Z. Tomečka si můžete prohlédnout jeho průběh:
https://www.zonerama.com/Album/6034022


27.02.2020, 07:56
Vítání občánků
Můžete si prohlédnout fotografie Zdeňka Tomečka z vítání občánků 26.února v Žirovnici.
https://www.facebook.com/TomecekBob/posts/2909815045707021


22.02.2020, 09:39
Kadeřnictví Jaroslav Švec
Převzato z druhé stránky:
Reklamu na své služby vytváří na facebooku kadeřník, který si otevřel provozovnu na autobusovém nádraží v Žirovnici. Že reklama i s vyfotografovanými a předváděnými účesy zabírá, dokazují kladné reakce zákaznic a faninek.


20.02.2020, 10:08
Deset kroků k radosti
Publikace není návodem k dokonalé radosti, ale popisem deseti kroků, které mohou náš život udělat o něco radostnějším. Absolutně šťastný není nikdo na světě. Ani perský šáh, ani naftový magnát z Kuvajtu.

Autor Max Kašparů - kněz a psychiatr v jedné osobě, vychází ze své letité praxe. Nemá tendenci k mentorování nebo přesvědčování, má snahu nabídnout pohledy, které zachytil optikou své ordinace, vyslechl za zpovědnicovou mřížkou a přetavil je do méně známých i neznámých příběhů a přirovnání.

Hned v úvodu této knihy autor uvádí, že nad vchodem jedné venkovské kampeličky četl nápis: „Šetřit se dá i z mála, jen začni a vytrvej.“ Toto dobré ponaučení přeformuloval do věty: „K radosti dojdeš i po malých krůčcích – jen vykroč a pokračuj.“17.02.2020, 09:14
Rozdáno ze srdce
Jak jsme pochopili z facebooku, funguje v Žirovnici dobrovolnický projekt založený na lidské štědrosti a dobrovolnosti, kde se sbírají obnošené věci pro potřebné. Bohužel neznáme podrobnosti. Kdo je zná, ať je dodá. Jistě by se mnozí občané této průbežné akce rádi zůčastnili.


14.02.2020, 05:01
Nezapomeňte, masopust je tady!
Masopust 2020 - Restaurace Na Sídlišti Počátky
Sobota 29.2. od 20 hod.
https://www.youtube.com/watch?v=Hh36SZl9IJI
Rezervace možná na č.mob. 774 493 050; 777 157 987


09.02.2020, 08:44
Bouchal znovu vystavuje
V prostorách výstavní síně v Kulturním zařízení v Počátkách proběhla v sobotu 8.2 vernisáž obrazů amaterského malíře Josefa Bouchala ze Žirovnice.
Díky organizátorům byla překvapivě velká účast.
Výstavu zahájil pan starosta Mgr. Milan Šmíd, který na výstavu přijel i s rodinou.
Prostory ve sklepích bývalého pivovaru jsou velmi pěkně upravené.
Akce trvala zhruba jednu hodinu a poté se spokojení účastníci rozešli do svých vyhřátých domovů.

Jana Jelínková


06.02.2020, 08:51
Práce Blahouše Voharčíka v pelhřimovské knihovně
Naučné oddělení si vás dovoluje pozvat do 1. patra knihovny na únorovou výstavu Čtení ze šuflíku z textů amatérských autorů psaných pro radost a potěšení. Na výstavě budou zveřejněny práce autorů, kteří zareagovali na výzvu loňského roku Psaní do šuflíku vyhlášenou pelhřimovským Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
01.02.2020, 09:33
Opět v éteru
Max Kašparů, tentokrát s Barbarou Tachecí:
https://plus.rozhlas.cz/tady-je-dovoleno-vse-co-neni-zakazano-proto-potrebujeme-vic-zakonu-mysli-si-8142179


29.01.2020, 13:03
Retrospektivní výstva obrazů
Josef Bouchal,který je v širokém okolí známý "Bouchalovými rybníčky", v posledních letech ve volných chvílích maluje obrazy. Už jste se s nimi mohli setkat ve výstavních prostorách v Žirovnici, Pacově i v klášteře v Českých Budějovicích. Na retrospektivní výstavu vás zve do výstavní síně kulturního zařízení v Počátkách, která potrvá po celý únor a březen.


25.01.2020, 07:49
Máme rádi zvířata
Tento pořad vysílá pravidelně každý týden Český rozhlas České Budějovice. Už po šesté tam vysílali příběhy o zvířatech, které jim posílá Blahouš Voharčík ze Žirovnice. Ti, kdo pročítají rubriky ŽO některé z příběhů budou znát, protože je tu ve svých příspěvcích uvádí. B.V. Píše v poslední době i verše a dává je na tyto stránky.
Někomu se nemusí líbit a může mít k nim i výhrady. V tom případě by měl veřejně ukázat i své přednosti, abychom je mohli posoudit.


22.01.2020, 07:13
Kde se nachází ten drak?
BESIP OSVĚTA: Dnes jsem pochopil, jak je možné, že se někdo při přecházení dálnice nechá urakvit autem a přitom ani nemusí být omámen lihovinou. Přecházel jsem před Struhama mezi Počátkama a Žirovnicí silnici (chtěl jsem si vyfotit toho kamenného draka). Od Počátek jela větší dodávka, byla daleko, tak to stihnu, není to přece žádné ferrari, jako stihl sem to v pohodě, ale ta rychlost, jakou se přiblížila, mě doslova překvapila a vystrašila. Takže poučení z toho plyne: "Kdo se chystá přecházet u Humpolce dálnici, musí trénovat ve Struhách mezi Počátkama a Žirovnicí!"


21.01.2020, 08:20
Počátecká mládež se baví
Záběry z dětského karnevalu v Počátkách pořídil Josef Preisinger:
https://www.youtube.com/watch?v=EC_CS-iCkDQ
https://jpstudiopocatky.blogspot.com/2020/01/detsky-karneval-pocatky-2020_20.html


13.01.2020, 08:18
Profesor o dnešní mládeži
Max Kašparů poskytl rozhovor Parlamentním listům z něhož výňatky i komentář si můžete přečíst v následujícím textu, který si otevřete zabarvením.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hoch-chodil-po-kavarne-A-vysypaval-Vysypaval-Vysypaval-Profesor-o-dnesni-mladezi-je-to-vazne-60942812.01.2020, 10:20
Po Žirovnici běhala kráva
V dřívějších dobách, kdy byla v místě funkční jatka se čas od času utrhl býk a honili ho po městě. Tahle kráva přišla údajně z Litkovic a procházela se po ulicích a kolem kostela, dokud ji nezačali honit. Údajně byla zahnána právě do prostoru bývalých jatek, kde ji uspal zvěrolékař. Podrobnosti neznáme.


12.01.2020, 08:17
Posprejovali pivovar
Některá místa žirovnického pivovaru, dětská zařízení i kašnu, posprejoval velmi neuměle nejspíš jakýsi nevyspělý výrostek, především sexuálními znaky, které dle výzkumů se objevují převážně v Čechách. Neměl by být problém takového jedince vypátrat. Nebude jistě z daleka.
P.S. Byli to kluci z místní školy! Psalo se o tom v novinách.


10.01.2020, 10:25
Odkud vidíme Javořici
Dostali jsme snímky, kde je vrchol hory Javořice (reprezentovaný vysokou antenou) vidět přes žirovnický kostel. Panoramatický záběr z naší úvodní stránky ukazuje Javořici přímo nad kostelem. Na připojeném odkazu je graficky znázorněno odkud tenhle kopec Českomoravské vysočiny můžete za dobrých viditelných podmínek zahlédnout.
https://javorice.cd89.cz/kostely/


08.01.2020, 10:11
Psí salon Eramis
Dobrý den. Od zítra bude změna v ceně za střih pejsků malinkých velikostí,která byla 230kč.Teď bude cena stejná jako u střední velikosti a to 250kc.Děkuji a těším se na Vás.
Erika Mitasová.


06.01.2020, 08:27
K + M + B + A 2020
Tříkrálový obyčej, který se v našich zemích udržel dodnes, je znázorňován zkratkami jmen tří králů, kteří se přišli poklonit údajně narozeném králi Izraele. Posvěcenou křídou jsou jejich počáteční písmena nadpisovánairo nad vstupy do domů. Bible však neuvádí, kolik těch králů bylo. Údajně k nim patřil i Artaban, který však na místo s nimi nedorazil. Podrobnosti o něm vám ochotně sdělí v recepci hotelu Artaban v Žirovnici.
Počítečtí vinšují tímto videem:
https://www.facebook.com/josef.preisinger/videos/10216855233756539/


01.01.2020, 08:38
PF 2020
Do nového roku bez velkého skoku. S dobrým zdrojem zdraví vše špatné se spraví!


31.12.2019, 10:32
Předsilvestrovský výlet
Žirovničtí turisté se na předsilvestrovské procházce do Popelína v místním hostinci dobře bavili.
https://www.zonerama.com/Album/5897887


26.12.2019, 07:55
Půlnoční
Záběry z Vánoční půlnoční mše v žirovnickém kostele nám zaslal Zdeněk Tomeček.
https://www.zonerama.com/Album/5888822


25.12.2019, 05:32
Radostné Vánoce s přáním nového roku
JOPRA:Pepa Preisinger Počátky
https://www.youtube.com/watch?v=HdBafXDQ5i8


24.12.2019, 07:49
Veselé Vánoce přejí ŽO
Když se o Štědrém dnu postíte, večer uvidíte zlaté prasátko!


18.12.2019, 09:36
Pozorně se dívejte
Budete-li procházet předvánoční Žirovnicí, pozorně se dívejte, ať nepřehlédnete symboly Vánoc, které se tu vyskytují v oknech, na zápražích dveří, či v různých zákoutích. Večer pak vás vedou samy různé iluminace a bohatě osvětlené hlavní ulice. Živý vánoční strom nám mnohá města závidí.


18.12.2019, 08:56
Dost důležité
Ve Stojčíně si již jízdenku na vlak nekoupíš.
Začátkem prosince byla v zastávce Počátky-Žirovnice zrušena pokladna a tím pádem si jízdenku můžeš koupit v rychlíku u průvodčího. V osobním vlaku musíš využít automat na prodej jízdenek a následně označit /průvodčí zde není/ to vše nejlépe než přijde revizor.Další možnost je zakoupit jízdenku na internetu.
Pokud chceš se dostat do a z vlaku nezapomeň pokud jetím vlak vybaven zmáčknout blikající tlačítko jako v metru.
(převzato)


14.12.2019, 13:43
Nové autobusové jízdní řády
Kromě nově vyměněných cedulí zastávek jsou perfektně vylepeny i autobusové jízdní řády platící od 15.12.2020. Spoje se často o několik minut přesouvají!! Jinak se celkově moc nemění. Předpokládaný nový spoj Pelhřimov-Počátky-J. Hradec zaveden nebyl. Mezi Počátkami a Žirovnicí je oboustranně denně k dispozici téměř čtyřicet spojů.


11.12.2019, 10:27
Počátecké video
Každý měsíc pořizuje Josef Preisinger z místních událostí video záběry, které pak kolují na sociálních sítích. Můžete si prohlédnout, co se u sousedů událo v listopadu a jak slavili vítězství sametové revoluce.
https://www.youtube.com/watch?v=5P7h7czxyaI


06.12.2019, 10:18
KOLA Trkola
Libor Trkola Počátky
Chci Vás všechny pozvat k náštěvě
mé nové cykloprodejny!
V pondělí otvíráme na adrese Březinova 230 v Počátkách.
Skladem kola Bianchi,RockMachine dalsí značky na objednání.Pokud se někdo nemůže dočkatt tak ať mě kontaktuje!


06.12.2019, 09:30
Jeden král chybí
Do Betléma, dle legend, došli jen tří králové. Ale měli dojít čtyří. Ten, co se jmenoval Artaban, nedorazil. Jeho poslední zastavení je údajně v hotelu Artaban v Žirovnici, kde vám o něm na recepci podají písemnou zprávu.


05.12.2019, 07:33
Rozsvícení se libilo
byli jsme se podívat náhodně na rozsvícení stromečku a moc se nám to líbilo. Hlavně to vystoupení místní ZUŠ a toho zpěváka nakonec. Ale vůbec nevíme kdo to vlastně byl? Bylo to zábavné a zároveň příjemné v té atmosféře nadcházejících svátku.=) GK


27.11.2019, 09:27
Těšíte se na zimu?
Rozhodně ne na takovou, jaká byla na žirovnicku v roce 1947, ze které jsou přiložené záběry. Chodilo se na sníh s lopatami.Cesta k Popelínu za Baborami byla totálně zavátá.
https://www.youtube.com/watch?v=_SNY5TYu0Vw&feature=youtu.be


25.11.2019, 08:39
Chcete si zakoulet?
Nová Včelnice vás zve na desátý ročník memoriálu Vlastimila Outlého, který se koná ve dnech 9. - 13. prosince v místní kuželně vždy od 17 do 22 hod. Je to soutěž dvojic na 100 hodů sdružených.
Startovné 200 Kč e-mail:tibor.pivko@centrum.cz 606145269


14.11.2019, 08:32
Vzpimínkové requiem
V kostele svatého Filipa a Jakuba v Žirovnici vystoupí 17.listopadu od 9;30 členové chrámových sborů z Počátek, Žirovnice a Ctiboře. Za oběti dvou totalitních režimů a jako poděkování za dar svobody.


04.11.2019, 14:43
Dobří holubi se vracejí
Fotbalový brankář Jarda Drobný, žirovnický rodák, se v poslední době už potřetí objevil v bráně Dynama České Budějovice. Odtud před dvaceti lety rozjížděl svou bohatou fotbalovou karieru přes Vítkovice a Chrudim do Athen. Pak do Fulhamu FC Anglie, rok strávil v ADO den Haag, Následoval VfL Bochum, Hertha Berlín, Hamburger SV, Brémy a Fortuna Dusseldorf. Nyní opět České Budějovice. Přejme další úspěšné roky v brance!


04.11.2019, 07:22
Nové značení zastávek autobusů
Autobusové zastávky jsou nyní ozačeny kruhovou značkou, ve které jsou namalovány dvě zakřivené šipky. Zelená zleva zatáčí vzhůru, modrá zprava dolů. Mnozí občané zatím nepochopili jaký tyto symboly mají smysl. Ale velmi pravděpodobné je, že u těchto značek autobus na znamení žadateli zastaví.


31.10.2019, 05:35
Dobrá pára a barevní draci
Odpolední zábava pro důchodce uspořádaná na žirovnickém zámku dokázala, že i staří se dovedou bavit a ještě si zatancovat. K tomu jim hrála kapela Dobrá pára z Dačic, která provází tuto akci už potřetí. Tato akce , která se odehrála už před měsícem je nyní doplněna fotografiem Z. Tomečka, který také pořídil pár obrázkůáje z letošní odložené drakiády.
https://www.zonerama.com/Album/5691506


29.10.2019, 07:14
Model žirovnického zámku
Jeden šikovný místní občan staví doma v dílně repliku žirovnického zámku v měřítku 1:50. Z velké části jsou už hlavní díly hotové, jen je sestavit dohromady. Předpokládá že model představí veřejnosti v nejbližších třech letech.


25.10.2019, 09:18
Víno na jazyku
Milovníci prosecca a italských vín se mohou těšit na prezentaci a degustaci vín, která proběhne v sobotu 2. 11. 2019 od 19:00 hod. v Hotelu Artaban˙˙˙˙. K ochutnání budou též ovčí sýry a klobásy ze Statku Horní Dvorce.
Vstupné 220,- Kč.
Rezervace a prodej vstupenek zajišťuje recepce hotelu, tel.: +420 561 030 100, +420 734 443 900.


22.10.2019, 05:48
Aktualita
Právě nám z Českého rozhlasu plus před půl osmou oznámil Milan Soldán v přímém přenosu, že se potuluje v lesích kolem Žirovnice a nové čerstvé houby nenachází. Jen samé přestárlé křapáče.Zastavil jednoho houbaře, který na dně košíčku měl převážně fialové čirůvky, které houbaři moc nemusí.Z rádia konstatovali, že houby na Vysočině už nerostou. Možná nenašli nic proto, že dnes ráno se na žirovnicku drží mlha, hustá jak pytel.


19.10.2019, 14:47
Třicet let svobody
V minulých dnech bylo Muzeu Vysočiny Pelhřimov předáno darovací smlouvou několik výtisků samizdatového časopisu Kordula, který koncem sedmdesátých let vydával v Žirovnici Miroslav Petrů. Kordula v šesti a více exemplářích kolovala v místních hospodách, v Praze i na zábavách. Přispívali do ní Otto Kovář, M. Konáš, Jiří Polák, K. Aldorf, Petr Pelz, malůvkami Luboš Rataj.Petrů byl
později uvězněn za pobuřování a urážku hlavy státu, ve skutečnosti proto, aby časopis mohl být nenápadně zlikvidován.
P.S. Pod pseudonymy do Korduly přispívali i dodnes publikující básník Jiří Žáček - Číčo, redaktor LM Eduard Světlík Dr Aude a již zemřelá spisovatelka Alexandra Berková.


19.10.2019, 07:19
Realismus v tužce
V galerii nad Městskou knohovnou v Počátkách se uskuteční 2.11.od 17. hodin vernisáž s autorkou vystavovaných obrazů Evou Bernardetty Kadlecovou.Úvodní slovo přednese Milan Garhofer kulturní vložku s hrou na citeru předvede Pavlína Pechková Cabadajová.


15.10.2019, 05:46
Huťák se naplňuje
Rekonstrukce břehů Hutního rybníka je v podstatě dokončena. Rybník se znovu plní a jak se zdá, bude se s ním i nadále moci manipulovat, aby se využilo hladiny vody. Tuhle okolnost nejspíš nikdo řešit zatím nechce. (Přepadu z rybníka Hutní do Mlejnského se podle J.Preisingera údajně říká "Počátecký vodopád".)


06.10.2019, 13:17
Bouračka
Srazila se dvě osobní auta. Před druhou hodinou u parku na Novém Světě v Žirovnici V neděli za plné viditelnosti. Jedno jelo údajně od mlékárny, druhé od plovárny. Kdo byl kdo, nevíme. Kdo nedal přednost je jasné. Zranění nebyla smrtelná.


06.10.2019, 06:10
Kvůli nepříznivému počasí se DRAKIÁDA odkládá na příští víkend!!!
Draci v dešti nelétají, jsou moc vyhýčkaní. Smyly by se jim barvičky a namočily ocásky. Potřebují sluníčko a vítr. Uvidíme jestli k této konstelaci dojde příští sobotu 12. 10. po obědě u kravína v Žirovnici. Přijdtě všichni!!


03.10.2019, 04:53
Byl to Gott
Několikrát jsem ho fotil. Jednou jsem si za scénou ho mohl vyblejsknout jak se upravuje a pije limonádu s vědomím, že ho nikdo nevidí. Stál jsem tam já, ale nefotil. Nechtěl jsem a on možná poznal, že ho nechci nijak kompromitovat. Pokývali jsme na sebe hlavami. Jinak nám ulehčoval normalizaci. Jeho přenosy ze Slaného zastiňovaly veškerý balast tehdejší televize. Někdo takový nám pro dnešní dobu chybí. MK


30.09.2019, 07:05
Dobrá pára na zámku
Odpolední zábava pro důchodce uspořádaná na žirovnickém zámku dokázala, že i staří se dovedou bavit a ještě si zatancovat. K tomu jim hrála kapela Dobrá pára z Dačic, která provází tuto akci už potřetí.


22.09.2019, 06:14
Opravují Hutní rybník
Dle přiložených fotek Z. Tomečka je oprava Hutního rybníka v "plném proudu" Zpevňují se břehy proti mlékarně a připravují i další úpravy. Rybník je z poloviny vypuštěn.
https://www.zonerama.com/Album/5636007


19.09.2019, 07:31
Rekonstrukce kaple
Fotografie z rekonstrukce kaple svatého Jiljí na místním hřbitově, které pořídel Z. Tomeček si můžete prohlédnout na adrese:
https://www.zonerama.com/Album/5518504


16.09.2019, 07:59
Žáci Sokola Žirovnice 1934
Dostal se k nám snímek i se jmény, ale ty nejsou všechna, proto, kdo by zbylé neuvedené znal, může nám pomoci je doplnit.
1.řada: J.cimler,B.Voharčík,K.Picek,M.Chochola,J. Pekárek,
R.Buček,J.Hladovec,P.Bednář.
2.řada: J.Zeman, M.Hubert,M.Pustina,F.Stejskal,J.Smrčka,
F.Pustina.
3.řada: F.Ženíšek,V.Rataj,M.Smrčka X, MBednář, V.Tomšů, Emr.
4.řada M.Severa,F.Smrčka,F.Buček,J.Cimler,B.Picek,P.Jelínek,
J.Žižka,B.Smrčka,J.Král,R.Čapek?,Z.Slavík,O.Doležal,J.Jelínek
(Uváděno bez záruky!)


12.09.2019, 09:15
Zvon u sv. Jiljí na hřbitově
V současné době probíhá celková oprava kaple sv. Jiljí na hřbitově v Žirovnici. Začala již předloni obnovením věžičky na vrcholu kaple. Obnova skončila vloni, tedy v roce 2018. Věžička byla celá ze dřeva – krov, stěny i podklad střešní krytiny. Věžička hrozila zřícením, proto byla snesena a celá od základu znovu postavena. Tuto rekonstrukci mohl sledovat každý, kdo místní hřbitov navštívil, nebo jen kolem procházel či projížděl.
O historii zvonu si přečtěte pojednání Milana Moravy v rubrtice Z historie Žirovnicka.


10.09.2019, 09:27
Od neznámého autora
Získali jsme snímky květin z minulé výstavy Zahrada vysočiny, které jsou natolik zdařilé, že je nabízíme i našim čtenářům:
https://email.tiscali.cz/messageDetail?messageId=2140694118&offset=0


07.09.2019, 06:51
Počátečtí prvňáci
Místní dokumentarista Josef Preisinger zachytil nástup dětí do prvních tříd základní školy v Počátkách. Někteří prvňáci, kteří už dovedou zacházet s mediálními prostředky se tam jistě sami našli nebo jim pomohli rodiče. Jeden z webů si tu můžete otevřít.
https://www.youtube.com/watch?v=4LoI8uWh7YQ


03.09.2019, 08:15
Rozhovor s Maxem
Televizia LUX, Slovensko - natočila v kupeloch v Nivnici rozhovor se žirovnickým rodákem Maxem Kašparů :
https://www.tvlux.sk/archiv/play/21032


02.09.2019, 07:09
Loučení s létem
Původní akce vznikla z iniciativy Jiřího Cáby a přetrvala(stejně jako Jednorožec a Dechovky 21.stol.)až dodnes. Odehrávala se na plovárně, především ve sportovních disciplinách, jednou i za účasti oblastního radia. V posledních letech byla přesunuta na zámek a rozšířena o další lákavé atrakce a aktivity pro mládež. Průběh vám zdokumentoval fotograf Zdeněk Tomeček.
https://www.zonerama.com/Album/5573066


01.09.2019, 05:25
Hasičský "Žirovnický podzim"
Sbor dobrovolných hasičů města Žirovnice připravil na 31.8. na pouťovém parkovišti už XXIV ročník soutěže pro mladé hasiče pod názvem Žirovnický podzim. Zároveň proběhl XXV. ročník soutěže mužů a žen v požárním útoku o Perleťovou plaketu města Žirovnice.
Fotografie ze soutěží pořídil Zdeněk Tomeček.
https://www.zonerama.com/Album/5570736
https://www.zonerama.com/Album/5572220


27.08.2019, 08:14
Další kniha Maxe Kašparů
Na Slovensku vyšla kniha známého psychiatra, kněze a žirovnického rodáka, pod názvem Záchranné kolo. Autor tu odpovídá na otázky jak si zachovat dobré vztahy a rodinu, nabízí úvahy o psychiatrii, fenoménu smrti i věčného života.


25.08.2019, 13:52
Na ryby ve frontách
Ani poslední rybí hody porádané místním rybářským svazem na sádkách v Hliništích, nevybočily z tradice. Ještě před začátkem prodeje se začaly tvořit fronty, zejména na kapří řízky. Kdo přišel včas, mohl ještě stihnout speciality bez čekání, ale dle obrázku vlevo už byli zanedlouho všude zájemci. Na rybí hody sem přijíždějí zájemci nejen z okolí, ale i ze vzdálenějších míst.


23.08.2019, 09:16
Video z poháru
Můžtete si prohlédnout vydeozáznam Pepi Preisingera z letošního
65. ročníku Křišťálového poháru TJ Spartaku Počátky.
https://jpstudiopocatky.blogspot.com/2019/08/65-rocnik-kristalovy-pohar-pocatky-2019.html


17.08.2019, 16:45
Chovatelé vystavují
Prohlédněte si snímky ze zahájení Oblastní výstavy drobného hospodářského zvířectva v Žirovnici, která probíhá dnes 17. a zítra 18. 8. v areálu "Za Prantlovi"
Fototom.
https://www.zonerama.com/Album/5535668


17.08.2019, 05:48
Spirituál kvintet v Žirovnici
V přírodním divadle pod zámkem vystoupila 16.8. známá pražská skupina Spirituál kvintet. I když vám nemůžeme nabídnou zvukový záznam z jejich vystoupení, prohlédněte si alespoň fotografie místního fotografa Zdeňka Tomečka z této akce:
https://www.zonerama.com/Album/5534291


15.08.2019, 05:50
Připravte se na rybí hody
Žirovničtí rybáři chytají pro veřejnost další rybí hody. Všechny rybí pochoutky, včetně lososa, si můžete koupit na Sádkách v sobotu 24.8 od 10 hodin. Ve velkokapacitním stanu si pak můžete od 15 hodin i zatancovat se skupinou Havrani.


13.08.2019, 07:43
Jezdecké závody se blíží
Letos se budou konat Jezdecké závody v Žirovnici dne 7.9.2019
od 9.30 h
JK Dvůr Dvořák Žirovnice hledá výpomoc na krmení koní. Nástup od září. Tel. 608/205 385


08.08.2019, 05:39
ZAHRADA VYSOČINY
Výstava mečíků 10. - 12.8 na zámku v Žirovnici
https://www.zonerama.com/Link/Album/5517695


03.08.2019, 05:54
MgA Tomáš Vaněk rektor AVU
Žirovničák Tomáš Vaněk (* 25. července 1966 Počátky) je český výtvarník a VŠ pedagog, od února 2014 rektor Akademie výtvarných umění v Praze.
V letech 1990 až 1997 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením prof. Jiřího Sopka a prof.Vladimíra Kokolii a získal tak titul MgA.[1] Absolvoval stáže v San Francisku (2002), Vídni (2003), Berlíně (2003), Londýně (2004) a New Yorku (2006).
Na českou výtvarnou scénu nastoupil v polovině 90. let 20. století. Umění vnesl do veřejného prostoru. V roce 2001 získal renomovanou Cenu Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let. Jeho práce jsou zastoupeny jak ve státních, tak soukromých sbírkách. V roce 2010 reprezentoval Českou republiku na Evropském bienále současného umění Manifesta 8 ve španělské Murcii. Uspořádal zhruba 50 samostatných výstav a zapojil se přibližně do 150 skupinových výstav.


26.07.2019, 19:39
Zahrada vysočiny
Výstava mečíků 10. - 12.8 na zámku v Žirovnici
Dominantní květinou této mezinárodní výstavy budou mečíky doplněné o jiřiny a další květiny, zeleninu a jablka.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu v 9 hodin na nádvoří zámku
Pro návštěvníky je připraveno kvalitní občerstvení prodej zahrádkářských výrobků V sobotu dopoledne proběhne degustace pálivých papriček. Oba dny bude dopoledne bude na nádvoří zákmku kulturní program Součástí výstavy je expozice včelařů spojená s prodejem kvalitního medu.


01.07.2019, 12:05
Fit stroje pro seniory
Na zahradě Kodusu (domov důchodců u pomníku)se objevily různě tvarované a barevné natřené stroje, které mají starým lidem sloužit k regeneraci. Zájemci se s nimi naučí zacházet při "Zahradním posezení" dne 22.7. od 15 hod. Na přednášce Marcely Rezkové se doví leccos o správném stravování. Zajištěno je i vhodné občerstvení zdarma.

Snímky ze setkání seniorů - Fototom
https://www.zonerama.com/Photo/5472193/193068781


30.06.2019, 05:50
Závody motorobotů
Už desáté závody motorobotů se uskutečnily letos ve Ctiboři. 22.6 se na startech vystřídalo 40 posádek. Podrobnosti z těchto závodů můžete vidět na video záznamu Josefa Preisingera st.
https://www.youtube.com/watch?v=-uTIoHqdaJU&feature=youtu.be
Snímky FOTOTOM
https://www.zonerama.com/Album/5398174


28.06.2019, 05:30
Tři objekty na prodej
V Žirovnici už není tolik domů na prodej jako dřív. Ti, co je zakoupili, využili vhodně poptávky a pronajímají je většinou inostráncům. Jsou ale i volné objekty k podnikání, o které zatím zájem není. Na náměstí velkoplošná prodejna Jendoty Coop. Zřejmě i bývalá restaurace U Týna s výstavnou budovou. Nabízí se dům v Cholunské ulici, kde působila před časem solidní restaurace pod názvem Vývrtka. Bývalý autobusák už je zrekonstruován a nabízen k pronajmutí.


22.06.2019, 07:36
Nebe na zemi bez komika Pavla Koudelky
Komedie Voskovce a Wericha, kterou nastudovali žirovničtí ochotníci pro přírodní divadlo pod zámkem, se bude muset obejít bez nejznámnějšího komika v širokém divadelnickém okolí, Pavla Koudelky. Jeho herecká neprofesionální kariéra začala už v klukovských letech, když mezi kamarády hrál své komické role, aniž to tušil. Nezanikl by ani mezi profesionály, možná by se vypracoval svou originální komikou mezi ty lepší až nejlepší, protože komiků není nikdy dost. Mnohým stačilo, jen když se objevil na scéně a už se smáli. Měl tenhle zvláštní dar komunikace. Určitě si ho podrží a třeba si ještě někdy zahraje.


19.06.2019, 05:30
Konečně párky v rohlíku
V Žirovnici jste do poslední doby nedostali všude jinde dostupný párek v rohlíku. Teď si ho můžete koupit přímo na náměstí u prodejny zeleniny. Prodávají tam i točenou zmrzlinu.


13.06.2019, 05:13
Nákup zemědělských výrobků na adrese Scuk cz v Žirovnici pokračuje
Nový nákup byl právě spuštěn ve Skupině Žirovnický Scuk.cz
Konec nákupu: neděle 16. června 2019 23:59
Den a čas výdeje: středa 19. června 2019 od 17:00 do 18:00
Místo výdeje: Nádražní 364, Žirovnice


03.06.2019, 05:25
Město Počátky seniorům
Na audiovizuálním záznamu, který pořídil Josef Preisinger si můžete prohlédnout veřejnou besedu se seniory v Počátkách, která se uskutečnila 29.května. Mnohé účastníky jistě poznáte.
https://jpstudiopocatky.blogspot.com/2019/06/mesto-seniorum-pocatky.html


27.05.2019, 06:46
Ze slavností Žirovnického jednorožce
Letošní Slavnosti žirovnického jednorožce, které se pravidelně konají každý rok na žirovnickém zámku, vám zachytil na fotografiích místní fotograf Zdeněk Tomeček. Můžete si je prohlédnout na adrese https://www.zonerama.com/Album/5329506


27.05.2019, 06:28
Výsledky
Výsledky voleb do EU v Žirovnici si můžete přečít v neoficiální informaci v rubrice Názory, které poslal neznámý doručovatel.


25.05.2019, 07:40
Rok 1945
Ze vzpomínek pamětníků na konec války vám přinášíme tři příspěvky, tak, jak se k nám dostaly. Volně jsme je zatím pro orientaci zařadili do rubriky Z historie Žirovnicka pod název 1945. Máme přislíbené i další. Kdokoli si něco pamatujete z té doby, napište a předejte pí Cabadajové nebo M.Konášovi, případně pošlete mailem na adresu milos.konas@seznam.cz. Pokračujeme!!


24.05.2019, 06:29
I anonymní pochvala potěší
Už po několikáté se na našich stránkách objevují pochvaly na Rybí hody, které připravují na Sádkách žirovničtí rybáři pro veřejnost. Chválí tu nejen rybí speciality, ale i ty kdo je připravují. Jsou to vesměs lidé odjinud, kteří momentálně projíždějí, ale na hody jezdí pravidelně i fajnšmekři z širokého okolí. Jeden z návštěvníků si všiml i frontmena skupiny Havrani, kderý v odpoledních hodinách bavil pod stanem přítomné nejen svým zpěvem. Připomínáme, že jde o zpěváka Jardu Doležala. Nás jako redakci zase těší, že lidé využívají našich stránek,které nejsou nijak viditelně přístupné, aby tu mohli vyjádřit své pocity a názory na dobré věci týkající se Žirovnice.


22.05.2019, 05:47
Jak Blahouš dostal na starost koně
Ve čtvrtečním programu 23.5. od devíti hodin v pořadu Máme rádi zvířata, bude na ČRo Č. Budějovice vysílán příběh Blahouše Voharčíka a to o koních. Ti kdo čtou pravidelně jeho skazky v naší rubrice Žirovničtí autoři se mohou těšit na velkou legraci.Uslyšíme jak vyzní v rádiu.


21.05.2019, 07:21
Umění na chvíli
Stavění dočasných kamenných skulptur se stalo velkou módou. Leckde je uvidíte v přírodě, pokud vydrží a nezlikvidují je vandalové. Tohle umění rovnováhy má opravdu krátkou životnost. Proto jeden z tvůrců, počátecký Josef Preisinger si navršená monstra vzápětí fotografuje, jako důkaz, že skutečně ty skály na sobě stály.


21.05.2019, 06:17
Havrani už hrají padesátpět let.
Známá žirovnická, původně beigbeatová skupina The Ravens-Havrani vznikala v šedesátých letech minulého století a místní široké veřejnosti se tenkrát představila v pořadu Big Beat Revue, kde tvořila hudební složku. Pamatují si na to tehdejší týnejdři, kteří směli na akci jen v doprovodu rodičů a slyšeli tak poprvé skutečný bigbít. O Big Beat Revui pojednává několik stránek v připravovaném románu M. Konáše, Spolek Potrko. Lídru skupiny Jaroslavu Doležalovi, známému pod přezdívkou Měďák bylo nedávno 70let.


19.05.2019, 06:38
Přihlásilo se už čtrnáct pamětníků
Na iniciativu z rubriky názory zaznamenat události kolem osvobození z roku l945 v Žirovnici, už nám zareagovalo více jak čtrnáct zájemců. Aktivisté v tomto směru, kteří pamětníky oslovují, jsou paní Cabadajová a Blahouš Voharčík. Přihlásit se jim se svými vzpomínkami na konec války může kdokoli. Chtěli bychom tuto už dávnou minulost zanamenat na našich internetových stránkách, aby byla přístupná komukoli, případně ji vytisknout v male brožuře.


13.05.2019, 09:39
Oslavy Otokara Březiny
Počátecká a Jaroměřická škola si připoměly vzájemným znalostním duelem 90. výročí od smrti slavného čekého básníka a učitele. Jeho jméno nesou obě školy a mezi nimy se v počáteckém kinu utkaly tříčlenné skupiny (dívky) obou škol s vědomostmi o životě a díle Otakara Březiny. Vyhrála trojice bílých. Předsedkyní poroty byla Dr Marie Fronková. Uspořádalo počátecké muzeum.


13.05.2019, 06:15
Žampachova ulice je téměř dostavěna
Podél levého chodníku směrem z města se rozběhly dvě zřejmě poslední výstavby domů. Na pravé straně čeká ještě jedna velká parcela na zastavění. Možná přiveze majitel jednou ráno celý barák hotový a jen ho rozloží na place. Takové skládačky můžete běžně najít na youtube. Jméno ulice navrhla Marie Fronková. Milan Morava vyhledal všechny ďostupné střípky ze Žampachova docela pohnutého života a román Miloše Konáše Čamrdáři popisuje fiktivně jak v Žirovnici zásluhou Josefa Žampacha čamrdářství vzniklo. (Oboje najdete v přilehlých rubrikách).


09.05.2019, 06:06
"Staří páni" zazářili
Svátek žirovnického fotbalu nemohl dopadnout lépe. Už brožurka vydaná ke 100 letům existence fotbalového oddílu dokazuje, že se v Žirovnici trvale udržeje fotbal na úrovni. Je to patrné z dobových i současných fotografií, fotbalových životopisů hráčů i těch co se proslavili mimo oddíl. Pětaosmdesát uskutečněných ročníků turnaje o PP drží nejen národní rekord. Oslavnou tečku za tímto výročím dovršilo i vítězství oddílu starých pánů nad jedenáctkou českých internacionálů v poměru 4:3, když branky za Žirovnci vstřelili Musil Houška a Kořínek.


06.05.2019, 07:16
Svátek žirovnického fotbalu
Ve středu 8.5. se na stadionu Budín bude slavit 100 let od oficiálního vznuku fotbalového oddílu v Žirovnici.
Na oslavu tohoto výročí připravil FC Slavoj
fotbalové odpoledne s tímto programem:
Od 14,00 budou hrát přípravky FC Slavoj proti přípravkám
Slovanu Kamenice n. L. (mistrovské utkání OP)
Od 15,30 se utkají "žirovnické legendy" s Internacionály ČR
(po zápase autogramiáda)
Od 17,00 se utkají současní hráči FC Slavoj s .....?
Ke stoleté oslavě je vydáná brožurka, která na stadionu bube k zakoupení.


04.05.2019, 06:21
Art Lover-s Café
Nedávno nově otevřená kavárna u hotelu Modrá hvězda v Počátkách má i bohatý kulturní program:
Od 10. května od 18 hodin začne první díl nového cyklu čtení a besed věnovaných žánru sciencefiction čtením jedním z prvních vědecko-fantastických románů - Frankensteinem Mary Shelleyové.
O dalších pořadech vás může informovat zajímavě koncipovaný internetový bilten Počátecký Underground.


01.05.2019, 06:45
Prví máj už přišel sem, vesele mu zatancujem
Filipo-Jakubská noc zaznamenala v okolí létající čarodějnice zřejmě jen na Straněnském kopci, kde hořela veliká hranice dlouho po půlnoci. Ráno neprošla ulicemi Žirovnická dechovka, která vesměs budila lidi do prvomájového průvodu. Ani veselice na Budíně pořádaná léta ČSSD se nekoná, protože strana je v momentálním útlumu. Komunisté jistě nezapomenou vzdád hold svým padlým, ale deska s jejich jmény byla vandaly zničena a zatím neobnovena. Zbývá jediný rituál,který se ještě udržuje, kdy muž políbí ženu či odvážnější dívka chlapce, pod rozkvelým stromem, aby vzájemně neuschli.(Nezapomeňte!)


28.04.2019, 05:41
Žirovnické "čarodějnice"
Se v současnosti slaví civilizovaně u hasičské zbrojnice a to kontrolovanou vatrou a taneční zábavou pod stanem. Dříve měly na starost stavby dřevěných hranic party kluků z jednotlivých částí města. Ještě před několika lety se udržovaly ohně na Vrškách, a v Baborách. Perfektně ony akce popisuje v sousední rubrice, a to veršovaně i s konkrétními přezdívkami tehdejších kluků, Blahouš Voharčík.


26.04.2019, 07:30
Žluté vesty na sídlišti
Občas se na hřišti před pečovatelským domem objeví děti z mateřské školky ve žlutých a červených vestách. Když je spočítáte, není jich zas tak moc. Přírůsty v Žirovnici jsou celoročně malé a sotva v nejbližších letech dosahne město kýžených 3000 obyvatel, což by ho celkově posunulo o level výš.


25.04.2019, 06:00
Vyprávění o pejskách
které napsal Blahouš Voharčík, si zase můžete poslechnout na stanici Český rozhlas České Budějovice dnes po deváté hodině v pořádu Máme rádi zvířata.


21.04.2019, 08:56
Na pouti vás nic nezarmoutí
Tradiční Velikonoční žirovnická pouť nemůže nikoho z dětí zklamat. Atrakce tam najdou vždycky. A pokud na ně mají, dokonale je využijí.Stánků letos, navzdory vynikajícímu počasí, lehce ubylo.


18.04.2019, 06:39
Nové informace na zámku
Mnozí z nás ani netuší, kolik se už vydalo informačních letáků, skládaček, turistických brožurek a barevných tisků o Žirovnici. Některé jsou všeobecné, jiné specializované, třeba na zámecké fresky, špýchar, pivovar, ale i na cyklostezky v okolí, prameny, či ubytování. Nyní na Informačním středisku na zámku k nim přibyly další Infa z Počátecka a jiných míst a pamětihodností kraje. Jsou tu i specializované příručky, které vydává Kraj Vysočina, na příklad - Po stopách Gustava Mahlera a pod. To vše pro zájemce je zdarma.


16.04.2019, 06:13
Važme si dobrých rodáků
"Ne že bych byl sběratelem titulů, jak to o mě někdo říká, já jsem sběratel vědomostí. Mě strašně baví studovat. To je vyložená droga. Jakmile se něco denně neučím,tak mám absťák." Řekl mediím Jaroslav Maxmilián Kašparů žirovnický rodák.Doplňujeme, že je jedním z mála, který má dokonalou fotografickou paměť.


14.04.2019, 09:09
Z krimi zpravodaje
Za volant usedl pod vlivem alkoholu. Policisté z policejní stanice Počátky kontrolovali v sobotu 13. dubna časně ráno osobní vozidlo Škoda Fabia,, jehož řidič kolem druhé hodiny ranní projížděl v Žirovnici od domu na Husově náměstí a odkud pokračoval v jízdě ulicemi Nerudova, Komenského do ulice Havlíčkovo náměstí, kde ho kontrolovali policisté. Muže vyzvali k předložení dokladů potřebných pro řízení a provoz vozidla. Poté policisté řidiče vyzvali k provedení dechové zkoušky, jejíž výsledek byl pozitivní. Výsledek dechové zkoušky vykázal hodnotu 2,03 promile alkoholu v dechu. Pozitivní dechové zkoušky měly také opakované dechové zkoušky – 1,95 promile alkoholu a 1,84 promile alkoholu v dechu. Policisté šestačtyřicetiletému řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.


14.04.2019, 05:53
Jen rychlíkem
Kraj Vysočina přestane od příštího grafikonu objednávat osobní vlaky z Horní Cerekve do stanice Počátky-Žirovnice. Důvodem je malá vytíženost zdejších motoráků. Podle kraje území stejně dobře obslouží autobusy a brněnské rychlíky.


11.04.2019, 06:45
Záplatovači silnic
Žirovnicí projeli (možnáže je tu ještě potkáte),údržbáři asfaltových povrchů, kteří po zimě záplatují výmoly a jámy v asfaltu.Někde jsou to jen malé plochy, jinde, jako Na Perkách, zpravili i několikametrové úseky.


10.04.2019, 06:36
Huťák děkuje !!
Břehy rybníka Hutní jsou perfektně vyčistěny a zbaveny všch petek, plechovek od piva a jiného odpadu. Zásluhu na tom mají především rybáři, ale i ti, kteří se k nim přidali. Procházka podél rybníka se tak stává idilickou chvilkou a při pohledu na zámek se upravenému břehu dá s nadsázkou říkat "ZÁMECKÁ PROMENÁDA".


09.04.2019, 14:23
Omlouváme se
Veškeré zprávy, které tu byly uvedeny,stejně tak v rubrice Nozory, nám z neznámých důvodů spadly. Cokoli, co tu bylo uveřejněno, je neodvratně ztraceno! MK

Inzerce
Moštování Žirovnice
Každou sobotu od 25. září 8 - 11 tel.607 912 358

Koupě:
Koupím nemovitost v této lokalitě nebo blízkém okolí. Kontakt: 606 363 124

Café Zastávka Žirovnice
Hledáme do naší kavárny brigádníky na víkendové směny od 13 do 18 hodin. Nástup je možný od 18.9.2021. tel.732 272 050

Podání inzerátu
Inzeráty podávejte mailem na adresu: milos.konas@tiscali.cz Na týden je inzerát zdarma. Další za poplatek 20,- Kč na č.k.:166573554/0300

Odjezdy vlaků z PO-ŽI
Směr-J. HradecxČ.BudějovicexPlzeň: 6;33x8;33x10;33x 14;33x16;33x18;33x20;33 Směr-JihlavaxBrno: 7;22x9;22x13;22x15;22x17x22x19;22

česká pošta
Od 1. 9. 2020 změněna otevírací doby Pošta Žirovnice Tel.:954 322 361 posta.p204467@cpost.cz Havlíčkovo náměstí 223 394 68 Žirovnice PO - 10:00 - 12:00 polední pauza 13:00 - 18:00 ÚT - 8:00 - 12:00 polední pauza 13:00 - 16:00 ST - 10:00 - 12:00 polední pauza 13:00 - 18:00 ČT - 8:00 - 12:00 polední pauza 13:00 - 16:00 PÁ - 8:00 - 12:00 polední pauza 13:00 - 16:00 Sobota, Neděle - zavřeno

AUTOBUSY do J. Hradce
4;31 5;31NV 6;03 7;10 7;16 8;24Ka 12;30NV 14;47NV 16;17

AUTOBUSY do Pelhřimova
4;22x 4;37x 5;37 6;05 6;55 7;17Ka 8;24 9;01Hc 12;36 13;00 13;10 14;15 4;42 15;34 15;45 15;53 16;47Ka 17;23 21;00 So 17;37 Ne 9;37 13;37

AUTOBUS NA HŘBITOV:
PO-PÁ Hasičárna cca 6;00 / Autobusák 6;03 Hasičárna cca 7;00 / Autobusák 7;14 Odjezd ze hřbitova cca 7;40 Autobusák 13;40

AUTOBUSY směr Počátky
Všední dny: 5:00 5:10 5:36 5:37 6:05 6:28 6:49 7:49 N8;55 9:28 10:16 10;23 10:55 12:24 12:28 12:34 13:05 13:40 14:15 14:28Pá 14:38 15:21 15:34 15:36 15:54 17:01 17:07 17:23 17;33 18;02 18;31 18;49 18:58 21:00 23:52 Sobota: 8:55 9;37 13;37 16;55 17;37 Neděle: 8:55 9;37 13;37 16;55 17;37

AUTOBUSY - Jihlava
4;22 přes PE 5:33x 6;03x 6;05x 6;50x 10;55x 12:34Ú-Pá 12:36? 13;33x 14;42x

AUTOBUSY nádraží:
5;10 6;18 7:18 8;18 9:28 10;18 10:55 12;18 13;08 13;40 14:28 15;18 16:03 17;53

www.ROMANYZDARMA.CZ